Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förankring och diskussion av förslag fakultetsindelning April-maj 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förankring och diskussion av förslag fakultetsindelning April-maj 2013."— Presentationens avskrift:

1 Förankring och diskussion av förslag fakultetsindelning April-maj 2013

2 Förankring av och diskussion kring förslag fakultetsindelning v17v16v15v14v18v19v20v21v22v23v24v25 2/4-19/4 Enskilda möten med berörda prefekter 15/4 Org.utskott 22/4 Stormöte för alla medarbetare Efter mötet: Artikel på medarbetarwebb med fakultetsindelning och feedbackprocess 24/4 Styrelse 23/4-13/5 Förankring och diskussion enligt gemensamt upplägg 13/5 Feedback på förslaget skickas till projektet 20/5 LR Bearbeta förslag utifrån feedback 20/5 LR 20/6 Styrelse MBL 27/5 Org.utskott 20/6 Beslut fakultets- indelning Konsekvensanalys

3 2/4-19/4 Enskilda samtal med berörda prefekter Syfte: att berätta om de delar av förändringen, som berör prefekten och resonemanget, som ledde fram till förslaget innan informationen sprids i hela organisationen 1.Respektive dekan pratar (i första hand) med de prefekter som berörs av förändringarna 2.Befintlig och ny(a) dekan(er) har möte med prefekt, och om önskvärt med medarbetare på institutionen

4 22/4 Stormöte för alla medarbetare Syfte: att ge alla medarbetare samma information vid ett tillfälle, om förslaget till fakultetsindelning samt hur förankring ska ske och feedback samlas in Torbjörn och dekaner berättar om förslaget till fakultetsindelning på stormöte där alla orter kopplar upp sig via videolänk Kortare frågestund/diskussion, eftersom vi vill att varje institution ska diskutera förslaget efter mötet, och skicka in sina synpunkter Efter stormötet publiceras en artikel på medarbetarwebben med fakultetsindelning och feedbackprocess

5 23/4-13/5 Förankring och diskussion enligt gemensamt upplägg Syfte: att ge alla medarbetare möjlighet att ge sina synpunkter på förslaget till fakultetsindelning Förslaget diskuteras på institutionen Prefekt ansvarar för att synpunkter dokumenteras och skickas till projektet, gärna via dekanerna Feedbacken skickas senast 12.00 måndagen den 13/5 till louise.winkler@slu.se louise.winkler@slu.se

6 13/5 Feedback på förslaget skickas till projektet Feedbacken på förslaget till fakultetsindelning sammanställs av projektet inför möte med rektors ledningsråd 20/5

7 20/5 LR Bearbeta förslag fakultetsindelning utifrån feedback Syfte: att bearbeta förslaget utifrån feedback som medarbetarna gett till förslaget till fakultetsindelning Genomgång av sammanställning av feedback Diskussion och eventuell justering av förslag till fakultetsindelning


Ladda ner ppt "Förankring och diskussion av förslag fakultetsindelning April-maj 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser