Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fler och mer språk till flera elever

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fler och mer språk till flera elever"— Presentationens avskrift:

1 Fler och mer språk till flera elever
ett utvecklingsprojekt på Elof Lindälvs gymnasium i Kungsbacka

2 Bakgrund Åtgärder Elevers val Lokaler Organisationsmodeller
taktikval fortsätter inte med högre steg för små grupper Åtgärder Lokaler språkstudio med grupprum Organisationsmodeller Lektioner + studiepass med lärarsupport - gruppvis Lektioner + studiepass med lärarsupport - klassvis

3 Lokaler Byggande av modern språkstudio multimediaprogram, 20 elevplatser, angränsande grupprum

4 Pedagogiska vinster: individualisering, flexibilitet, variation i arbetssätt lyssna, tala, läsa, skriva autentiskt och aktuellt material eleverna blir motiverade, får omedelbar feedback självständiga elevpass med lärarstöd utanför ordinarie lektionstid mindre språkgrupper kan startas - tekniken gör det möjligt för flera språk att arbeta i språkstudion samtidigt eleverna uppmuntras att ta eget ansvar

5 Vad kan man göra i en språkstudio?
Tandberg ICM möjliggör telefondialoger inspelning på digital bandspelare digitalisering av analoga band skapande av elevgrupper för olika aktiviteter kommunikation med elev/er från Lärardatorn observation av elevdator (se vad eleverna har på sina skärmar) kontroll av elevdator (styra elevdatorerna från lärardatorn) presentation (elever/lärare kan presentera material som visas på elevdatorernas skärmar) placering av material i språkstudions server som eleverna kan hämta

6 Vad kan man göra i en språkstudio?
Språkprogram Språkprogram på Internet: och klicka på Språklänkar till höger på sidan Styrda Internetuppgifter Blogga: Det finns många blogmöjligheter på nätet: fr/ty/sp/it: Virtuellt kulturutbyte.

7 Organisation Arbetslag i Moderna Språk Studiepass närvarande lärare
närvaropärm strukturerade uppgifter täckande olika moment dvs olika ”paket” (läsa-skriva-lyssna-tala)

8 Planeringsblad för studiepass
Namn  Klass  Språk  Steg  Egen planering Moment: Tidsplan Redovisning Vad jag har gjort - skriftlig uppgift kan bifogas tid för redo-visning lärar- sign

9 Elevtid - Lärararbetstid
Eleverna får sina språktimmar beroende på gruppstorlek: vanligtvis 3 x 45 min eller 3 x 60 min Två lektionstillfällen är lärarledda, det tredje är ett studiepass i Språkstudion. På detta sätt får man loss en lärarresurs som sätts in för att starta små grupper, t ex italienska steg 3 åk 3 / steg 5 åk 3

10 Schemapositioner 07-08 1 45 min 1 1 År 1 3 60 min 3 4 60 min 4 År 2
Studiepass m klassen 1 45 min 1 1 År 1 3 60 min Studiepass m klassen 3 4 60 min Studiepass m klassen 4 År 2 2 60 min Studiepass m klassen 2 1 60 min 1 Studiepass m klassen År 3 Steg 5, ind val Steg 5, ind val

11 Förslag schemapositioner 08-09
Studiepass m gruppen 1 45 min 1 1 Block 1 o 2 År 1 3 45 min 3 3 Block 3 4 60 min Studiepass m gruppen 4 År 2 2 45 min Studiepass m gruppen 2 60 min Block 4 1 60 min 1 Studiepass m gruppen Block 5 År 3 Steg 5, ind val Steg 5, ind val

12 Frihet för elever att planera sin undervisningstid
Flexibelt: möjligt att läsa två språk i ett block Högre steg möjligt Distansundervisning möjliggörs Eleverna positiva till studiepassen Språkutbyte och språkresor inspirerar Trots stort intresse svårt att få med elever från yrkesförberedande program i språkblocken – bla pga skiftande och långa APU-tider

13 Elof Lindälvs gymnasium www.eloflindälvsgymnasium.kungsbacka.se

14 Skolans webbplats Presentationen finns på


Ladda ner ppt "Fler och mer språk till flera elever"

Liknande presentationer


Google-annonser