Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägledningsenheten Arbetslivsenheten Kompetenscentrum

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägledningsenheten Arbetslivsenheten Kompetenscentrum"— Presentationens avskrift:

1 Vägledningsenheten Arbetslivsenheten Kompetenscentrum
Framtid och Utveckling Empowerment och Brukarperspektiv

2 Organisation

3 MÖTESPLATS MÄKLARE MOTOR

4 MÖTESPLATS Vägledning för vuxna Vägledning för ungdomar och föräldrar
Vägledning via telefon, webb och skype Tryckt informationsmaterial Publika datorer med söksidor Intressetester Karriärcoaching

5 …MÖTESPLATS Expedition och antagning till den kommunala vuxenutbildningen Jobb – Drop in för arbetslösa Söka-jobb-kurser för arbetslösa

6 …Mötesplats forts Studieplatser för allmänheten
Högskolekurser via videokonferens Introduktionspass inför studier via Internet IT-handledning för studerande Handledd datorträning för arbetslösa Kök med självservice, brukarkafé

7 …Mötesplats forts Grupprum
Datasal att hyra för arbetsplatser och föreningar Tentamensmöjligheter för högskolestuderande Introduktionsmöten och tillsyn av prov för distansstuderande inom vuxenutbildningen

8 …Mötesplats Och… EU-kontoret KASK (Kattegatt, Skagerack, Öresund)
Region Halland

9 MÄKLARE Kartläggning av utbildningsbehov
Beställning av vuxenutbildning Koordinering av högskolekurser Beställning av uppdragsutbildning Samordning av IT-utbildning till kommunanställda ”Kommunkompetensen”

10 …Mäklare forts Uppsökande verksamhet Näringslivskontakter
Samverkan med näringslivsenheten Samverkan med GR Samverkan med Region Halland

11 MOTOR Inspiration, kontaktnät, energi - för personlig utveckling
- för näringslivsutveckling - för samhällsutveckling

12 - Utförare av verksamhet för arbetslösa - Ingen myndighetsutövning
Arbetslivsenheten - Utförare av verksamhet för arbetslösa - Ingen myndighetsutövning

13 MÅL Öka sysselsättningen Minska arbetslösheten Minska bidragsberoendet
Deltagarna ska bli anställningsbara

14 Verksamheter Praktik Arbetsträning, arbetsförmågebedömning
Gruvan, 30 platser Arbetslaget, 10 platser Magasinet, 10 platser Söka-jobb-aktiviteter Vägledning, coaching Anställningsstöd

15 NYA TIDER 2007 Ny arbetsmarknadspolitik Kraftigt minskat deltagarantal
I väntan på Arbetsförmedlingens nya org Kommunal utredning - Kommunens roll och ansvar? - Enhetens fortsatta uppdrag? - Nya verksamheter?

16 Samlar alla studie-och yrkesvägledare i Kungsbacka
VÄGLEDNINGSENHETEN Samlar alla studie-och yrkesvägledare i Kungsbacka

17 Mål: Att erbjuda vägledning till ungdomar och vuxna för att stödja och inspirera dem att ta goda, genomtänkta beslut om sin framtid. Policy: Vägledningen ska vara oberoende och fristående, och utgå från individens behov.

18 Bildades 2003. Reform i många kommuner. Består av 16 vägledare. Varje vägledare i Kungsbacka har drygt 800 brukare.

19

20 Bemanningspool Gemensam fortbildning Gemensamma strukturer Kvalitetssäkring Erfarenhetsutbyte

21 2007 Utvärdering, beslut i nämnd 070612 Handlingsplanen ska förnyas
Resurser tillförs, så att utvecklingsarbete fortgår. Ökat krav på gymnasievägledningen: ALLA! Vägledningsenheten kvarstår som egen enhet med uppgift att ge studie-och yrkesvägledning till kommunens skolor och allmänhet

22

23 Kompetenscentrum Kungsbacka
Beställarenhet för vuxenutbildning Infrastruktur för vuxnas lärande

24 KOMPETENS

25 Beställarenhet Upphandling Differentierade priser
Ingen egen utbildningsverksamhet Liten administration Infrastruktur

26 2.000 vuxna studerande per år
Grundläggande vux Gymnasial vux Sfi Särvux KY Högskolekurser Uppdragsutbildning 75% av alla kursplatser är på gymnasial vux 80% av de gymnasiala studerar på deltid Medelpersonen är kvinna och 38 år

27 Mål från nämnden ”Den vuxna befolkningen i Kungsbacka som efterfrågar utbildning ska alltid uppleva att utbudet av den kommunala vuxenutbildningen motsvarar deras efterfrågan och behov.” ”Kompetenscentrum ska utvecklas till ett Lärcentrum och därvid utreda de lokala företagarnas utbildningsbehov”

28 All vuxenutbildning ska upphandlas
Gruppundervisning: Komvux Flexibelt lärande: Eductus Flexibelt lärande IT: ThorénGruppen Distansutbildning: MiRoi Sfi: Gruv: Tid ej angiven Särvux: Tid ej angiven

29 Behovsstyrd utbildning
Utbildningsbudget finns hos Kompetenscentrum Brukaren ansöker om utbildning och studieform Kompetenscentrum kontrollerar behörighet och antar till utbildning, eller avslår ansökan

30 Hur kommer utbudet till?
Kartläggning genom Vägledare Utbildningsanordnare Genom den uppsökande verksamheten Genom Kompetensrådet I samverkan med GR och det ”virtuella kompetensrådet”.

31 Antagningsläget gymn. aug/sept
2007 Komvux: % Eductus: % Miroi: % ThorénG: % Lindälv mfl: 5% Totalt poäng 137 platser 2006 Komvux: % Eductus: % MiRoi/NTI: % ThorénG: % Lindälv mfl: % Totalt poäng 161 platser

32 TREND Något färre ansökningar över lag – högkonjunktur!
Färre allmänna kurser! Fler yrkesutbildningar, ökad samverkan GR 80% av de studerande på gymnasial nivå studerar deltid Ökad efterfrågan på flexibla upplägg och distans

33 Framtiden??? Utredning om ”Fri-vux”, klar 0803
Ökad regional samverkan, gemensamma projekt Ökad samverkan med arbetslivet, ex uppsökande verksamhet, uppdrag

34 Lärcentrum/Centrum för tillväxt
Kompetenscentrum Vägledningsenheten Arbetslivsenheten


Ladda ner ppt "Vägledningsenheten Arbetslivsenheten Kompetenscentrum"

Liknande presentationer


Google-annonser