Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsopedagogiskt arbete kap. 4

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsopedagogiskt arbete kap. 4"— Presentationens avskrift:

1 Hälsopedagogiskt arbete kap. 4
Det är deltagarna själva, deras egen motivation, som avgör om man ska lyckas.

2 Att arbeta fritt från värderingar
Deltagarna styr och bestämmer Öppna diskussioner Vägledning till reflektioner Ges stöd och alternativa metoder Målformulering Aktiva deltagare

3 Uppmuntran och stöd Stöd från familj, släkt, vänner.
Förebilder = betydelsefulla andra Inga bestraffningar utan belöningar. Belöningarna sker i form av egen tillfredsställelse. Resultatet är ofta synbart och mätbart Förklara innebörden i Enpowerment s 108.

4 Organisera oh planera 1. Behov 2. Mål SMART 3. Arbetssätt 4. Resultat
5. Utvärdering och förbättring

5 Hur vill du jobba med hälsomål (s 109) i skolan
1. Vilket av följande tre arbetssätt vill du jobba? A, kunskapsmål B, känslomässiga mål C, aktivitetsmål 2. Hur vill du genomföra det? (sid 110) kvalitativt eller kvantitativt? 3. Vilken metod väljer du? (s. 112)

6 Vad ska du ta hänsyn till när du väljer metod? . 112
Tänk på följande: Utgå från deltagarna Variera metoderna Använd din erfarenhet från tidigare inlämningsuppgifter Motivera och aktivera deltagarna genom att anpassa budskapet och ge feedback

7 Diskutera sid 113

8 •☐ 2. Skolanshälsoprogram (kap 4-7 )
Sid 114 Projektorienterat arbete Utgå från följande tre frågor: 1. Vad försöker jag uppnå? 2. Hur ska jag gå tillväga? 3. Hur ska jag veta om jag har lyckats?

9 Projektet har fem faser s. 114:
1. Inledning 2. Tydliggörande 3. Design 4. Genomförande 5. Utvärdering och avslutning.

10 Samverkan och partnerskap
Hur vill du samverka med ex gruppen, din klass, engagera skolan elever på friluftsdagen den 11 maj? Finns det någon förening på skolan som du vill skapa partnerskap med?

11 Övningar och arbetsmetoder s 118.
Det viktigaste är att vara förberedd. Tips: 4-hörn Heta stolen Listning En övning i rangordning Stå på en linje

12 Praktiska tips Anpassa frågorna Agera aktivt
Ge inte personligt beröm utan till alla igruppen Visa engagemang Tips: allmänna metoder, samtalsteknik, Budbäraren, open space, rangordna prioritera och enas.

13 Sid 127 klassens frukostvanor bör förbättras!
Tips på övning! (cesilia)

14 Hur går vi vidare. Tips: Branistorming (KATT)
Metaplan = arbeta fram en handlingsplan när det gäller att utveckla trivseln på skolan. Alla skriver små klisterlappar med förslag på idéer som klistras upp på tavlan Sortera förslagen gruppvis Formulera rubriker och grupper Rubrikerna anger vad gruppen kan jobba vidare med. Kört fast? Läs om hälsoprofiler sid


Ladda ner ppt "Hälsopedagogiskt arbete kap. 4"

Liknande presentationer


Google-annonser