Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stödmaterial Hur ska våra elever kunna få möjlighet att utveckla alla kompetenserna som skolinspektionen skriver om. Vad finns det för stöd för läare i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stödmaterial Hur ska våra elever kunna få möjlighet att utveckla alla kompetenserna som skolinspektionen skriver om. Vad finns det för stöd för läare i."— Presentationens avskrift:

1 Stödmaterial Hur ska våra elever kunna få möjlighet att utveckla alla kompetenserna som skolinspektionen skriver om. Vad finns det för stöd för läare i arbetet

2 Förstå och använda tal Alistair McIntosch
I denna bok finns många exempel på hur man kan arbeta, se syfte och vilja att lära

3 Syfte Hjälpa lärare att förebygga missuppfattningar och svårigheter genom god undervisning Utveckla elevers taluppfattning så långt deras förmåga räcker –för fortsatta studier, för vardags - och arbetsliv Lyfta fram gruppens och enskilda elevers styrkor och ev. missuppfattningar och svårigheter –som underlag för fortsatt undervisning

4 VILJA ATT LÄRA Effektivt lärande- arbeta med utmaningar och problem Utgå från laborativt material, samtal, argumentation. Laborativt arbete och matematiska samtal leder till inre representationer Översättning mellan inre representationer och matematiskt symbolspråk befäster, återkopplar idéer och färdigheter som grund för fortsatt lärande

5 Tanketavlor VARFÖR? Tecken på god förståelse av ett matematiskt begrepp är förmågan att kunna uttrycka det på olika sätt. Hjälp av olika representationsformer som t ex bild, verbal, symbolisk och konkret/fysiska uttryckssätt Vid arbete med tanketavlorna får elever möjlighet att utveckla sin förståelse för det valda begreppet. Eventuella svagheter i elevens förståelse blir synliggjorda om det brister när samma begrepp skall uttryckas på flera sätt. VAD? Begreppsförståelse - utifrån valt matematiskt innehåll Tanketavlor, begreppsförståelse utifrån valt matematikinnehåll: att låta eleverna arbeta med

6 Tanketavla Finns att kopiera på NCM sida, finns också när ni ska jobba i grupp

7 Utveckling & bidrag Ämnesutveckling Matematik
En presentation av några av de webbresurser som lärare kan tänkas ha användning av Utveckling & bidrag Ämnesutveckling Matematik Länkar Finns också när ni ska jobba. GULD= NCM Nationellt centrum för Matematikutbildning

8 AVSIKTEN MED KÄNGURUN AVSIKTEN MED KÄNGURUN AVSIKTEN MED KÄNGURUN
är att stimulera intresset för matematik genom bra problem som är tänkta att väcka nyfikenhet och lust att lära matematik internationell rörelse som årligen genomför en matematiktävling med inriktning på alla elever NCM, med stöd av Myndigheten för Skolutveckling AVSIKTEN MED KÄNGURUN är att stimulera intresset för matematik genom bra problem som är tänkta att väcka nyfikenhet och lust att lära matematik internationell rörelse som årligen genomför en matematiktävling med inriktning på alla elever NCM, med stöd av Myndigheten för Skolutveckling AVSIKTEN MED KÄNGURUN är att stimulera intresset för matematik genom bra problem som är tänkta att väcka nyfikenhet och lust att lära matematik internationell rörelse som årligen genomför en matematiktävling med inriktning på alla elever NCM, med stöd av Myndigheten för Skolutveckling Problemlösningsuppgifter där man kan utveckla många av kompetenserna, OBS arbetssätt viktigt, par, grupp

9 Milou, F - år 2 Ecolier, år 3 – 4 Benjamin, år 5 - 7
. TRE PROBLEMUPPGIFTER (Grundskolan) Milou, F - år 2 Ecolier, år 3 – 4 Benjamin, år 5 - 7 problemen ska utgöra underlag för många intressanta lektioner, inte ett prov utan ett utbud av intressanta problem för vidare arbete. Cadet 8 - 9 Gymnasiets Cadet, kurs A, Junior kurs B och C Student kurs D och E I matematik har den svenska skolan i genomsnitt…• färre undervisningstimmar,• mer läroboksstyrd undervisning,• mer lektionstid till självständigt arbete utan lärarens handledning och• mindre tid/betoning på läxor och prov …jämfört med genomsnittet för EU/OECD-länderna.

10 Strävorna ncm.gu.se Titta på datorn

11 Matematiske koffert Ingvill M Stedøys Laererveiledning Småskolen
Mellomtrinnet Ungdomstrinnet Kan lånas på UB I

12 Varför en utställning om matematik?
Påverka attityder och föreställningar om matematikämnet Visa att matematik finns utanför skolmiljön Utveckling av många kompetenser Påverka den ”negativa trenden” i matematik PRIMA satsning i kommunen Nationell utbildningssatsning på matematik Eleverna tillämpar beräkningsprocedurerna i fel sammanhang. Bland de fyra svarsalternativen var innehållsdivision det korrekta


Ladda ner ppt "Stödmaterial Hur ska våra elever kunna få möjlighet att utveckla alla kompetenserna som skolinspektionen skriver om. Vad finns det för stöd för läare i."

Liknande presentationer


Google-annonser