Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till GR ! Skoldatateksdag Västra Sverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till GR ! Skoldatateksdag Västra Sverige"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till GR ! Skoldatateksdag Västra Sverige 080305
Gunilla Almgren Bäck Björn Ringholm

2 Program Skoldatateksdag 080305
Incheckning kaffe och smörgås/frukt Program, Mappinnehåll & kort presentationsrunda Nyheter, BETT-mässan mm Finansiering, Majkonferens, Rikskonferens SIT informerar Elevdata visar Skolavtal och Talavtal Lunch forts Elevdata Workshops Elevdata, Frölundadata, Polarprint Fika Sammanfattning och avrundning

3 Gruppindelning WORKSHOP-program
Grupp 1 Visning av MIMIO (Frölundadata) Grupp 2 Väljer mellan Workshop Daisyspelare (Polarprint) och Workshop Skol- och Talavtalet (Elevdata) 14.10 Grupp 1 Väljer mellan Workshop Daisyspelare (Polarprint) och Workshop Skol- och Talavtalet (Elevdata) Grupp 2 Visning av MIMIO (Frölundadata) Grupp 1: Alingsås – Laholm samt 1 SIT Grupp 2: Lerum – Öckerö samt 2 SIT

4 Skoldatatek 14 kommuner har nu Skoldatatek i Västra Sverige
Nytt regelverk för registrering av nya Skoldatatek ( Logga in – Se under dokument) Navets hemsida uppdaterad Ett av mina och Björns uppdrag är att i samverkan med SIT informera för att sprida skoldatateksverksamheten till fler kommuner. När vi startade den 13 augusti förra året så var det 5 kommuner som var igång (Alingsås, Halmstad, Kungsbacka, Lerum, Öckerö) Nu är det 14 st. Västra Sverige har 62 kommuner, Navet fokuserar på spridningen bland GR kommuner främst beroende på de ekonomiska förutsättningar vi har. (Alingsås, Falkenberg, Göteborg Biskopsgården, Halmstad, Kungsbacka, Kungälv, Laholm, Lerum, Mölndal, Partille, Trollhättan, Ulricehamn, Värnamo, Öckerö) I nuläget har vi kontakt t.ex med Tjörn. Kontakt har där knutits mellan grundskola och gymnasieförvaltning även detta har gjorts i Mölndal. Vi får se vad som kan komma ut av detta i form av samverkan. (Det finns 6 Nav/moderskoldatatek i Sverige Boden (för Norrbotten), Västervik, Uppsala, Göteborg, Norrköping, Södertälje Vår majkonferens är tänkt att ha tillsamman med Södra området där Navet då finns i Västervik. Det ska vara i Göteborg. Björn tar upp detta mer sen. Nytt regelverk är utarbetat av Naven angående rutinerna för registrering av nya skoldatatek. Nämner det bara. Jag har kop. upp ett fåtal om någon skulle vilja se detta. Den finns även att se på under Dokument Av de 14 kommuner i Västra Sverige är nu 13 registrerade och snart hoppas jag att det är klart med nr 14. (Biskopsgården) Navets hemsida uppdaterad men under utveckling: Här finns ex rutinerna för att starta skoldatatek. VISA LÄNKARNA TILL VÄNSTER… ”Här finns…” Redovisning av tilldelade SIS-medel Nu är det dags att redovisa de medel som tilldelats för år 2007. Anvisningar och blanketter finner ni under Rådgivning/Bidrag och Stipendier/SIS-medel/Blanketter  Redovisningen ska vara institutet tillhanda senast 1 april 2008 och skickas till

5 Utställningens nyheter 1
Elevdatas nya Skolavtal och Talavtal Frölunda Data – programvara och Mimio Softogram – programvara Smartboard Se avtal: Utställningen som fortfarande är under uppbyggnad har nu: 3 PC datorer , sannolikt 1-2 Macdatorer inom kort. Med programvara…. Hårdvara i ett provisoriskt utställningsskåp ex. den nya daisyspelaren Victor Reader Stream Interaktiva tavlor: Mimio Smartboard Utställningen ligger på nedre plan i samma lokal som Läromedelsutställningen. Elevdatas Skolavtal och talavtal kommer ni att få mycket information om idag, och sen pröva i workshopen. Lars Nordberg har med sig flera datorer med programmen på som vi ska använda i workshopen. Samt 2-3 Mölndalsdatorer. Vi har två datorer permanent hos oss, en i läromedelsutställningen och en i Skoldatateksnavet Skolavtalet innehåller 13 program vilka är: ·         Mattevärlden ·         Fresko ·         GlosMania ·         10 Fingrar ·         Läslandet 2 – Ord och meningar ·         Words and Sentences ·         Tecknade Serier Ny version ·         Matematik i Måneby  Nytt program ·         CD-ORD (Ny version av ToTal med digital röst Karin) Nytt program ·         Den Talande Boken Ny version ·         Matematikhuset  Nytt program ·         Från Ord till Ord ·         Bokstavslek Mimio har vi nu också i utställningen i Skoldatateksnavet. FrölundaData som är återförsäljare ska förevisa den i eftermiddag och jag hoppas ni får chans att själv pröva. Mimio Capture (finns det två varianter av: classic - utgår) ochXi. Den vi har i utställningen är :Xi har eget minne. Informationen kan lagras i Mimio XI och överföras till dator vid senare tillfälle. Ni har fått informationsblad om detta på era platser. Nedre länken går jag till och visar kort… Mimio Capture är en smart avläsare som sparar föreläsarens anteckningar digitalt så att dessa kan skrivas ut direkt eller vid senare tillfälle. Syftet med Mimio är att ge åhörarna tillgång till alla anteckningar som görs på whiteboardtavlan. I stället för att oroa sig över hur jag skall hinna göra egna noteringar, så kan jag fokusera mig på budskapet i presentationen. Koncentrera mig på vad som sägs i stället för vad som skrivs! Mimio är ett verktyg som monteras på en whiteboard och som känner av de rörelser som görs med pennan. Texten och illustrationerna överförs sedan och syns på datorskärmen. Via datorns skrivare får du sedan ut de anteckningar som är gjorda på tavlan. Medföljande programvara ger dig möjlighet att spara varje tavla i t ex HTML, JPEG, BMP eller metafiles. Mimio är lätt att fälla ihop(18*36*6 cm), väger bara 1,2 kg, därför smidig att ta med sig. Den kan med programvara även fungera som stor pektavla om man projicerar datorskärmen på ett whiteboard. Modeller: Mimio Classic UTGÅR!!!! En enklare variant utan minne som är direktansluten till datorn. Informationen på whitboardtavlan överförs direkt. Mimio XI xi En mer avancerad variant som har eget minne. Informationen kan lagras i Mimio XI och överföras till dator vid senare tillfälle. Mimio Interactive Förvandlar en vanlig whiteboard till en interaktiv digital yta. Med muspennan styrs sen datorn direkt från tavlan. Flera färdiga bakgrunder (kartor, diagram m.m. )medföljer och egna kan fritt läggas till. Detta är alltså en mobil lösning tillsammans med en bärbar dator och en projektor. Softograms programvara finns på en av våra datorer i utställningen och där finns demo på Katarina Öhmans program om ni skulle vilja ha det. Har vi köpt till Navet genom det avtal som finns med skoldatateken, kr (Smartboard, högtalare och utbildning ingår i priset) Avtalet hittar ni på vår gemensamma webbplats Logga sedan in…och gå till Dokument. Där finns också en videopresentation av Smartboard. Man kan tänka sig att vi arbetar med Smartboard på majkonferensen. Här kommer ett erbjudande till Nya och gamla Skoldatatek! Mot skola kostar en SMART Board 21 200 Högtalare 3900 Utbildning 7500 Summan av detta blir 32 600 kr! Priset som jag kan erbjuda er med denna lösning är 17 500 kr. Då kommer jag ut en halv dag och utbildar er i SMART Board användande. Villkoret för detta pris är att ni inte får sälja er SMART Board vidare, utan ska ha den i eget bruk!

6 Utställningens nyheter 2
Macdator inom kort ? Svensk Talteknologi - programvara Utställningshyllor med bl.a. nya daisyspelare inom kort Apple är på frammarsch inom skolans värld igen. Jag har kontakt med företag som säljer Macdatorer. På BETT visades kreativa arbetssätt med Apples verktyg. (Många är intresserade av att pröva att integrera Mac med PC i skolors nätverk.) Mac Book datorn har en typ av processor som gör det möjligt att använda Windows XP i samma dator. Så man kan alltså även använda windows-baserade programvaror i datorn. Programföretag som jag pratat med har fått upp ögonen för detta och kommer att följa utvecklingen och mer se till att det finns programvara inom vårt område för Mac. Ex Word Read plus talsyntesen för Mac ska komma ut nu i mars…(Om jag får en Mac ring Svensk Talteknologi och be om talsyntesen till MacForums dator) Frölunda Data tittar på en talsyntes som visades på BETT-mässan Ghostreader. Ev ska de börja sälja den. Gustavas ordbok Jag går inte in mer på detta nu. Det är ett område som vi skulle kunna ta upp mer på majkonferensen eller till hösten. I navet vill vi se till att kunna ge de skolor som satsar på Macdatorer bra information om programvaror inom vårt område. Jag vill ändå nu uppmana er till att dela med er av de erfarenheter som ni gör t.ex. i kontakt med skolor som har Macdatorer. På i forumet har jag startat en länk Där man kan skriva ner erfarenheter man gör. Det står litegrann där nu. Ni får gärna maila mig direkt också så vidarebefordrar jag infon. (Projekt som bl.a. bedrivits i USA där eleverna har varsin laptop och trådlöst bredband har utvärderats avseende hur elevernas lärande via detta kan utvecklas.) Säg bara de två sista punkterna för de kommer sen som egna bilder.

7 BETT-mässan i London British Education teaching technology.
Årlig mässa inom IT och lärande ”Special needs” BETT mässan betyder British Education teaching tecnologi. Det är en årlig mässa om IT och lärande i London som enligt arrangörerna också är världens största. Mässan varar i 4 dagar i januari, och nästa BETT mässa är januari på Olympia i London. Det visas mycket i olika montrar och samtidigt pågår olika seminarier. En del av seminarierna från 2007 finns att ladda ner eller titta på dem direkt strömmande: På mässan finns ett område som de kallar Special needs, och där befann jag mig en hel del. I Storbritannien är IT ett prioriterat område i utbildningsväsendet och man har de senaste 11 åren satsat mycket pengar på IT i skolan. Interaktiva talvor är stort på BETT. De vi har i Sverige är Smartboard, Active Board (Promothean) och Cleverboard Skulle vi kunna ta upp mer på majkonferensen. Smartboard visning/workshop... Även Espresso kan visas då om intresse finns. Prel. Bokat detta.

8 BETT: Programvaror Lärobok i digital tappning? Pedagogisk vinst?
Arbetsformer för att höja motivation och måluppfyllelse Program ”on-line” Det visas många datorprogram men i många fall är det bara läroboken i digital tappning. Innehållet och pedagogiken är inte nytt, bara förpackningen. Man måste ju reflektera över den pedagogiska vinsten Hur arbetsformer kan utvecklas för att motivera eleven och öka lusten att lära Om det är ett verktyg för att lättare hantera lärande och öka elevens måluppfyllelse En hel del som visades var online ex har man i Storbritannien skapat Curriculum on-line som är en digital portal för pedagoger. E-learning med ex innehåll av aktiviteter inom matematik och vetenskap. Man betalar 3.90 pund om man har licenser för minst 1000 elever per år.

9 BETT: Programexempel ”Top Tips for easy transition”
Svensk version inom kort. Widgit software Inprint och Symwriter ”Visual thinking” Lexion visades på ”lilla mässan” Top tips är ett program i syfte att träna elevens sociala, emotionella och kommunikativa förmåga. Det vänder sig till elever bl.a. med Autismspektrumstörning och ADHD., yngre elever 9-12 år. Det tar t.ex. upp att hantera ilska, bullying- mobbing..hur får man vänner… Checklistor för att minnas …för att klara övergångssituationer etc… Hjälper eleven att få struktur på tillvaron. Intressant – har inte sett något liknande i digital tappning förut. Följ länken för att lära mer om programmet. Time table maker var ett annat program som visades. Tydliga scheman med moduler i olika färger som enkelt kunde göras. Widgit software var där och visade t.ex. VISA KATALOG Inprint har bilder och symboler som används för kommunikation. In Print är ett kraftfullt redskap för att skapa böcker, nyhetsblad, scheman, veckobrev, bildstödskartor, överlägg till samtalsapparater mm. Talsyntes med rösten Ingrid ingår. Grundläggande begrepp 1, tillägg till Communicate: In Print  Ett material på CD innehållande ett stort antal arbetsblad färdiga för utskrift och som syftar till att öva ordförråd, begrepp och språkfärdigheter.Materialet är utformat för förskola, tidiga skolår, svenska 2 och särskoleverksamhet. Skriva med symboler   Läromedel att användas tillsammans med Widgit symbolskrift 2.6 och Communicate: In Print.Detta material som består av fem arbetshäften och en beskrivning, är gjort i samarbete med specialpedagog Liz Åkesson, Pedagagogiska Idéer Syd. Syftet med att arbeta med häftena är bla. begreppsinlärning, lästräning, skrivträning, stavning och tangentbordsträning. Visual Thinking mindmapping program t.ex. att använda på interaktiva tavlor såsom Smartboard. KATALOG LEXION visades av Frölunda Data på lilla mässan (Säljs av Frölunda Data eller Hargdata) Annika Hallsvik utbildar i Lexion, Lexia och Provia : 3000 kr för en halvdag plus resekostnad.

10 BETT: Word Read Plus för PC´08 Svensk Talteknologi
Utkommer i mars 2008 I skollicens eller kommunlicens av talsyntesen ingår: ScreenRuler Mindfull Claro View Word Read plus som kommunlicens för en kommun med 6000 elever typ Mölndal kostar kr. Då ingår uppgradering. Det ingår även tre andra program Mindmapping, ScreenRuler och Clair of view precis som för Word Read Plus 2007 ScreenRuler är en enkel läslinjal som gör det lättare att följa raderna på dataskärmen. Den sträcker sig över hela skärmen som en remsa. Du kan förstora texten 1 gånger på höjden. Vid ingen förstoring eller skuggning får man ett sträck över hela skärmen som går att flytta via musen. Det går att lägga en skugga under, över eller både under och över läslinjalen. Skuggan går att få från ljusgrå till mörkgrå. Över och under går bara få när förstoringen är påslagen.   Mindfull tankekartor kan byggas upp helt med bara hjälp av muspekaren. Programmet kan användas för att göra planeringar enklare, rita flödes diagram, vissa visuella aktiviteter eller skapa berättelser. Detta gör att Mindfull passar alla åldersgrupper. Mindfull har en funktion som gör det möjligt att man kan skicka tankekartan till Microsoft Word där de skapas som ett dokument. För att snabbare och enklare förstå och komma igång med programmet, har hjälpen och manualen skapats som flera tankekartor i programmet. De vanligaste uppgifterna man gör i Mindfull finns som övningsuppgifter, detta istället för att ha en tryckt manual. Färgfilter över skärmbilden ClaroView är en nyskapande men enkel programvara som hjälper dig att lättare läsa på din PC-skärm. Programmet lägger ett "färgfilter" över skärmbilden och du kan själv välja färgton och intensitet. Du väljer färg på "överlägget" genom att klicka på en av de åtta färgerna. För att justera färgens intensitet, använder du skjutreglaget. Enkelt kan du få fler färgalternativ att välja mellan. Möjlighet finns att välja från en färgpalett och t.o.m. definiera en egen färg. Du kan fixera färgen och minimera fönstret samt återställa skärmen till de ursprungliga inställningarna med några få musklick.

11 BETT: Talsynteser NYHETER i Word Read Plus för PC´08. Ex.
Stavningskontroll I verktygspanelen: Avståndsinställning Spara till video Talande miniräknare Word Read Plus för Mac utkommer i mars 2008 Browsealoud Talande webbplats GhostReader för Mac (hör med Frölunda Data) Nyheter i Word Read Plus för PC (1495kr) Stavningskontroll (synonymer till orden, visar förslag på ord, troligen sätter den inte in orden i meningar som Stava Rex, Orden kan man få upplästa. Stava Rex är ett bra komplement. Bilder till orden?? Spara till video Avståndsjustering av text görs i verktygspanelen. Om man skrivit i word eller scannat in till word så kan man ändra avstånd mellan rader och ord för att göra texten mer lättläst. Detta görs via verktygspanelen. I verktygspanelen kan man även ställa in färger på bakgrund och text. Gick även i Word Read Plus 2007 Uppläst en mening i taget Man kan få texten markerad en mening i taget rullande eller en mening i taget genom att sätta markören framför meningen och klicka på play. Syftet med det är att man ska hinna reflektera emellan. Ett önskemål SIT har framfört Peka på ord och få dem upplästa Talande miniräknare (ligger förmodligen under knappen EXTRA.) 4 röster: Alva Real Speak som har Sapifunktion Erik Accapella utan Sapi Amerikansk röst Real Speak Brittisk röst Real Speak (Acapella har också en Alva röst men den ska byta namn till Elin.) Inbyggd Ljudning Det var nyhet till WordRead Plus 2007!!! funktionen ljudning, dvs. bokstävernas ljud läses upp när man skriver. WordRead PLUS är den enda programmet som kan erbjuda en talsyntes med inbyggd ljudnings-funktion. Det går att välja mellan en manlig och en kvinnlig röst. Dessutom: Föräldrar kan köpa en licens till sina barn/ungdomar för halva enanvändarlicensen. Elevlicens till halva priset Elevlicens som Word-fil Word Read Plus för Mac utkommer i mars 2008 (1995 kr) Skiljer sig lite i funktioner om man jämför den för PC och den för Mac. Det är en helt egen programvara. Den kommer inte att ha ljudning och inte heller Spara till video i första versionen. Den finns ej heller som talsyntes på USB. Däremot ingår Claroview som standard i Mac-versionen. Röster Accapella ej Sapifunkion: Erik Emma Graham brittisk Browsealoud Visades på mässan och nu introduceras detta i Sverige av Funka (funkanu.se) Det är ett nytt uppläsningshjälpmedel i Sverige. Browsealoud gör din webbplats talande. Genom att låta din webbplats tala ökar tillgängligheten för en stor grupp användare; invandrare, äldre, personer med läs- och skrivsvårigheter, synnedsättning eller lättare kognitionsproblem. BrowseAloud är gratis för användaren. Tjänsten lanserades här i Sverige för några veckor sedan och vi har än så länge främst haft kontakt med kommuner och myndigheter. Aftonbladet är anslutna på försök för en längre tid. Men som sagt – vi jobbar med att få ut informationen till så många organisationer som möjligt.        Följ länken och läs mer och här kan ni även ladda ner brousealoud./ Och genom att låta din webbplats tala ökar tillgängligheten för en stor grupp användare; Invandrare Äldre Personer med synnedsättning Personer med lättare kognitionsproblem personer med läs- och skrivsvårigheter Du kan läsa mer om Browsealoud i det bifogade dokumentet och på Funkas webbplats Talande webbplats Om du vill prova direkt går du hit: Ladda ner Browsealoud När du har laddat ner Browsealoud kan du direkt lyssna på en rad olika webbplatser, bland annat:        Genom att klicka på den cirkelformade ikonen kan du göra en rad olika inställningar av uppläsningshjälpmedlet, bland annat få upp ett textförstoringsfönster och ändra färgsättningen. Här kan du också justera uttalet, under fliken Anpassa tal, klicka på ”Ändra uttal”. Uttalet ändras då endast hos dig, men du slipper in och trixa på extranätet med lösenord osv. Sedan finns det givetvis möjlighet att ändra inställning för hela webbplatsen. Javisst, jag ska sända över mer material som du kan dela ut på Skoldatateksträffen den 5 mars – jag återkommer snarast med det. Jag vet ännu inte om Nationalencyklopedin eller Multimediabyrån kommer att välja att ansluta sig. Vi jobbar såklart för att få så många som möjligt att bli medvetna om fördelarna med en talande webbplats. På sikt tror jag även att användarna kommer att börja ställa krav på webbplatsägarna  att låta webbplatsen tala (men där är vi inte ännu). Tjänsten lanserades här i Sverige för några veckor sedan och vi har än så länge främst haft kontakt med kommuner och myndigheter. Aftonbladet är anslutna på försök för en längre tid. Men som sagt – vi jobbar med att få ut informationen till så många organisationer som möjligt. På återhörande, Vänligen Karin Palm, Funka Nu Karin Palm Funka Nu AB Döbelnsgatan 21 Stockholm Växel: Direkt: Mobil: Fax: E-post:

12 BETT: Daisyspelare Victor Reader Stream
Minneskort Snabb navigering Inbyggd talsyntes Inspelningsmöjlighet Uttag för hörlurar ”Lathund” till olika funktioner delas ut i workshopen. Ha en att visa upp! Ta med Mölndals till workshopen!!! Filmen??? Victor Reader Stream har minneskort så att man kan göra en snabb överföring av daisyböcker från dator via USB. Navigering mellan sidor eller kapitel går snabbt. Dess inbyggda talsyntes ger pedagogen möjlighet bl.a. att lägga in prov som eleven kan få uppläst. Den har inspelningsmöjligheter, inbyggd högtalare och uttag för hörlurar. Ni som vill har möjlighet att få lathundar till funktioner av Victor Reader Stream ex, Bokmärkesfunktioner, filöverföring…. Man t.ex. skriva prov i Anteckningar under tillbehör och sen föra över detta till en speciell mapp på minneskortet… (skriv en lathund till workshopen) Talsyntesröst: Alva??? Se anteckningar från Oscars möte Samarbetet med Microsoft. Skriv ut denna info och dela ut den. Ansök till Specialpedagogiska institutet om att få läroböcker som DAISY ljudbok för samma pris som den tryckta boken. På deras webbplats kan du hämta ansökan. Tyvärr gäller det bara böcker som inte finns inlästa av någon annan. ??? Hör med Johnny Mailade honom 24 feb (Hämta ansökan här)

13 BETT: Class-Mate Har samma möjligheter som Victor Reader Stream
Inbyggd ordbok (svensk version utkommer i höst) Texten visas samtidigt med uppläsning Text markeras efterhand Class-Mate har också minneskort. Texten visas samtidigt som den läses upp, och texten markeras efterhand. Textfiler kan läsas upp med den inbyggda talsyntesen. Det finns även en inbyggd ordbok så att okända ord kan slås upp. Än så länge finns en engelsk version, men en svensk version kommer ut under våren. Den engelska versionen här i utställningen. En talsyntesröst: Alva Lite dyrare än Victor Reader Stream. Hör med Polarprint vad den ska kosta!! Se info broschyren och det jag skrev om Classmate från mässan Film??? Visa den??

14 Elevskrivbordet Programmen nåbara från valfri dator med internetanslutning Klart för kunder fr.o.m. april 2008 Anslutningsavgift 800 kr (engångskostnad) Månadsavgift 295 kr/elev Abonnemangen löper terminsvis Utbildning erbjuds Projektet som drivs av Assistive har haft stöd av SIT, att bygga en prototyp. Pilotprojektet håller på att avslutas. Norrbottens och Uppsalas skoldatatek har ingått i projektet. Testelever på olika skolor. I nuläget förhandlar Assistive med företag för hur de kan få förmedla licenser. Klart för kunder from april 2008 Kommuner får hyra tjänsten av Assistive. Kostnad enligt ovan. Jfr med Kabel TV: De kommer att ha ett basutbud och tilläggsprogram som man då får betala extra för. Fördelen för kommuner är att de slipper all support och belastar inte sina servrar. Det går att överlåga abonnemang från en elev till en annan utan att betala ny anslutningsavgift Istället utgår en administrativ avgift på ca 200 kr. Utbildning erbjuds. Se bifogat info blad eller följ länken assisitive De kommer gärna kostnadsfritt på infoträffar för Skoldatatekspersonal och visar och berättar om Elevskrivbordet och utbildningarna. Det kommer att finnas två olika utbildningar. En ”komma igång utbildning” som man får när man abonnerar på Elevskrivbordet. Denna ingår i priset. Abonnerar man så ska det finnas en ansvarig pedagog som får tillgång till denna utbildning. Det ska dessutom finnas en fördjupad utbildning där även pedagogiska strategier tas upp. Denna utbildning kommer att kosta pengar. I utbildningen får man bl.a ta del av filmer som demonstrerar programvara. Det kommer att vara olika utbildningar för de alternativa verktygen. Mona Ekhöjd Administrativ chef Sweden Assistive Solutions AB tel

15 Elevskrivbordet - basutbud
Microsoft Office Stava Rex Spell Right ViTal i ny version Talande Tangentbordet Gustava ordböcker Vitex Frölunda Data kommer att vara återförsäljare. Olika inställningar i programmen kan göras som vanligt. Vi har dock WordRead plus som ligger på kö tillsammans med andra program för att testas i elevskrivbordsmiljön. Vår avsikt är att vi ska kunna erbjuda flera olika alternativ till våra kunder, tex i val av talsyntes. Men det är ett ganska omfattande arbete att acceptanstesta nya program innan de fungerar klockrent i elevskrivbordsmiljön. Även om det nya programmet fungerar kan de slå ut vissa funktioner i andra program. Så här får vi ha tålamod!

16 Elevskrivbordet- tilläggsprogram
Saida ordprediktion SAOL Svenska Akademins Ordlista Kostnad för tillägget är 5 kr/elev/månad De planerar att lägga till ett mindmap program och talboksuppläsare, men det är inte klart i nuläget. De avser även att ha Minilexia och matematikprogrammet Mundo i utbudet längre fram. Ett pedagogskrivbord kommer att erbjudas där samliga program finns och nya program presenteras.

17 Gemensam finansiering
Bakgrund Skoldatateksverksamhet - åtaganden Föreningsägd/samfinansierad 1% av SIS-medel Sponsring Skoldatatekskonferenser Material / lokal Kost Logi Slutredovisning SIS-medel 2007 senast

18 Majkonferensen 22-23 maj i Göteborg
Västra och Södra regionen tillsammans Dagsprogram Information & programvara Mac Interaktiva tavlor; jämförelser och programvaror Svensk Talteknologi Skoldatatekstips / benchmarkning Tips och idéer… ???...

19 Majkonferensen Kvällsprogram Boende
Skaldjurskryssning i Södra Skärgården? 475 kr pp Finansiering av denna? Boende Hotel Robinsson, Södra Hamngatan 2 Tel Enkelrum 598:- respektive 898:- (egen WC/dusch) Dubbelrum 758:- respektive 998:-, 1098:- (egen WC/dusch) Inbjudan och bindande anmälan senast Fakturering

20 Rikskonferensen 7-8 maj GR´s Skoldatateksnav repr Västra Sverige
Input, vad vill ni att vi tar upp? Output, den maj återkopplar vi Rikskonferensen Vill vi ha hemsidan? Finansiering 2008 (1% av SIS-medel) Finansiering (förening, SIS-medel, sponsring…) Regionala Skoldatatek - Navstruktur i framtiden Minneslek (Eriks Truedsson) Programutveckling & senaste nytt

21 Kontaktpersoner www.grkom.se/skoldatateksnav www.skoldatatek.se
GR Utbildning Gunilla Almgren Bäck Björn Ringholm


Ladda ner ppt "Välkomna till GR ! Skoldatateksdag Västra Sverige"

Liknande presentationer


Google-annonser