Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alternativa verktyg i lärandet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alternativa verktyg i lärandet"— Presentationens avskrift:

1 Alternativa verktyg i lärandet
Påverkar förutsättningarna i lärmiljön Möjliggör ökad delaktighet och likvärdighet Ökar måluppfyllelsen för eleverna Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog, GRUtbildning, SkoldatateksNavet Det handlar om kommunikation såsom läsa, lyssna, skriva… Men kommunikation är också bilder m.m.

2 Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se
Läsa och lyssna Verktyg för att läsa text på papper: Handskanning med penna t.ex Svensk Talpenna, Quicktionary, C-pen läspenna Skanna till dator + talsyntes Skannerprogram ex ViTex, Scan2text Omnipage ingår i talsyntesen ClaroReadPlus Lyssna på det jag har skrivit om talsyntes. En denna presentation på projektor 1 med min dator och talsyntes texten från GRdatorn. Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog

3 Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se
Läsa och lyssna Verktyg för att läsa text på dator: Talsyntes ex. ViTal, WordReadPlus, ClaroReadPlus, CD-ord Läslinjal ex. Screenruler Paperport har möjlighet att scanna in och anpassa läromedlet För elever som kan läsa men andra anpassningar kan göras och förenkla det läromedlet som klassen har Kan lägga in frågor Witex är för de med större behov Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog

4 Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se
Läsa och lyssna Verktyg för att lyssna på böcker: E-böcker Daisyspelare ex. Victor Reader Stream Program på dator ex. EasyReader Ljudböcker – enbart ljud som lyssnas på CD-spelare, MP3, iPod, mobiltelefon Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog

5 Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se
Skriva Verktyg för att stava/ grammatik Stavnings- och Grammatikkontroll (ex. i Word) Ordbehandlingsprogram (ex. Word) Rättstavningsstöd (ex. Stava Rex, Spell Right) Ordprediktion (ex. Saida) Talsyntes Visa häftet Tips och idéer för Windows XP och Word 2003 Visa Stava Rex med GR datorn och det förberedda dokumentet. Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog

6 Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se
Skriva Verktyg för att formulera sig bättre Taligenkänning ( svenska: Voice Xpress) Synonymlistor Ordprediktion ex. Saida Talsyntes (Ordprediktion ingår i vissa talsynteser) Info om Voice Express: Man lär datorn sin egen röst genom att säga olika saker enligt en instruktion i programmet. Man pratar så som man pratar normalt. En text läses in på 5 minuter. Därefter arbetar med tal rakt in via mikrofon och hörlurar. Viktigt att sitta ostört… Skiljetecken måste också sägas Säg meningen i en följd Efter en mening gör man en liten paus och andas så hinner datorn skriva Blir det fel så kan detta ändras med hjälp av voice Express genom att säga ”korrigera ordet” och säg sen ordet en gång till Visst stavningsstöd Dyrt kanske 7000 Dragon dictate som klarar även andra språk börjar bli gammalt dyrt det också Talsyntesen hjälper dig att få en röd tråd i din text då du lyssnar igenom vad du har skrivit. Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog

7 Kommunikation genom bilder
Inprint Symwriter Bildfabriken Clicker 5 Boardmaker Symbol for Windows By choice mer avanserat än Inprint Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog

8 Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se
Översätta Verktyg för att översätta t.ex. när man läser engelsk text ClaroLingo WordFinder Översättningspenna ex.Quicktionary och Svensk talpenna Ordböcker (ex. Gustavas ordböcker, SAOL) Quicktionary Översätt engelska ord till svenska på sekunden! Hör ordet uttalat! Nu behöver du inte längre bläddra i lexikon för att översätta engelska ord! För bara pennan över ordet du vill översätta och se översättningen direkt på displayen - komplett med ordklass och i typiska uttryck. Du kan välja en modell som även uttalar det engelska ordet! Pennans ordförråd är omfattande och brett och täcker allt från avancerade facktermer till slanguttryck – även böjda former av ord översätts direkt! Pennorna med handscanner-funktion kan dessutom användas för att läsa in text, siffror, ocr-nummer, streckkoder o d till dator. Finns i två modeller: Quicktionary-II Översätter från engelska till svenska. Det engelska ordet uttalas. Kan byggas ut till handscanner med MEK (Memory Extention Kit) Quicktionary-III Översätter från engelska (utan uttal) till svenska. Innehåller 30 andra språkkombinationer, de flesta med engelskan som ett av språken. Kan användas som handscanner. WordFinder gör en ordlista/lexikon tillgänglig i datorn precis när du behöver den! Du aktiverar WordFinder med ett tangentkommando från ett ordbehandlingsprogram och skriver sedan in sökordet. Du kan också markera ett ord i dokumentet du just arbetar med och få det uppslaget direkt. Oftast kan du välja mellan flera alternativa översättningar i form av ord och fraser. Är du osäker över ett ords stavning kan du söka genom att skriva in bokstav för bokstav. Med en unik funktion klistras sedan önskad översättning eller fras direkt in i texten, utan att du behöver använda Urklipp eller Klippboken. WordFinder blir därmed en naturlig del i ditt skrivarbete. Med jokertecken (Wildcards, d v s sökning med * och ?) kan du göra avancerade sökningar efter t ex ords början eller slut. När du köper WordFinder kan du även köpa till lexikon med flera olika inriktningar på fem olika språk. Idag finns bl a flera stora allmänna lexikon innehållande mellan ord och fraser i vardera språkriktningen. Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog

9 Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se
Översätta Verktyg för att skriva t.ex. engelsk text Stavnings- och Grammatikkontroll i Word Ordbehandling och talsyntes Elektroniska ordböcker ex. Gustavas ordböcker Stavningsstöd och översättning (Spell Right) ClaroLingo WordFinder WordFinder gör en ordlista/lexikon tillgänglig i datorn precis när du behöver den! Du aktiverar WordFinder med ett tangentkommando från ett ordbehandlingsprogram och skriver sedan in sökordet. Du kan också markera ett ord i dokumentet du just arbetar med och få det uppslaget direkt. Oftast kan du välja mellan flera alternativa översättningar i form av ord och fraser. Är du osäker över ett ords stavning kan du söka genom att skriva in bokstav för bokstav. Med en unik funktion klistras sedan önskad översättning eller fras direkt in i texten, utan att du behöver använda Urklipp eller Klippboken. WordFinder blir därmed en naturlig del i ditt skrivarbete. Med jokertecken (Wildcards, d v s sökning med * och ?) kan du göra avancerade sökningar efter t ex ords början eller slut. När du köper WordFinder kan du även köpa till lexikon med flera olika inriktningar på fem olika språk. Idag finns bl a flera stora allmänna lexikon innehållande mellan ord och fraser i vardera språkriktningen. Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog

10 Informationshantering/studier
Verktyg för att organisera Mindmap program ex. Freemind Mindfull Spark-Space MindView 3 Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog

11 Informationshantering/studier
Verktyg för minnesstöd Röstinspelning i mobiltelefon, Mp3 spelare, daisyspelare Diktafon Mindmap program Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog

12 Informationshantering/studier
Studieverktyg ClaroCapture (ingår även i talsyntesen ClaroReadPlus) Mindmap program AlphaSmart Ordböcker (ex. SAOL) Koncentrationsverktyg (ex. Hear IT, Audiofon) Multimedia lab Skapa stödord med C-pen 20 Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog

13 Verktyg för social träning
Sociala berättelser Ex. programmet Trippelkommunikation Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog

14 Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se
Interaktiva tavlor Ex. Smartboard Mimio Cleverboard Activboard Interaktiva tavlor - Pedagogiska vinster Styra datorn via tavlan. Tre olika tekniker Mulitmediala presentationer i klassrummet (bilder, filmer, vilket levandegör lektioner och ger ett visuellt stöd i form av bilder etc. och auditivt stöd med ljud, ljudillustrationer Tillgången till bilder i undervisningen ökar enormt. Bilder kan visas utan interaktiv tavla och bara en vit duk, men sättet att bearbeta och presentera bildmaterial förenklas Dagsaktuell information via internetlänkar Studier visar att elevernas motivation ökar när tekniken införs Spontant kan man bygga lektionen kring vad eleverna tar upp Bilder och figurer kan lagras och många skrivytor kan skapas Möjligheter att spara lektioner och planera nya i förväg Skrivfunktionen blir mer dynamisk än med vanlig whiteboard. Man kan redigera, kopiera, manipulera texten i färg, form, storlek, skriva obegränsat mycket och sparar sidorna efterhand, visa hela eller delar av text…Återanvända anteckningar, bläddra tillbaka till anteckningarna, återknyta till tidigare lektion, distribuera anteckningar till elever så eleven behöver inte föra anteckningar under lektionen Frånvarande elever kan få tillgång till lektionens anteckningar Lätt att ha genomgång och visa hur programvaror fungerar, vilka eleven kan ha stöd av i undervisningen. Se Sagoarbetet som finns på Förkunskaper om datorer ger en fördel i att använda denna teknik Mobiltelefoner kan ev skapa lösningar som interaktionsenheter Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog

15 Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se
Tangentbordsträning TypingMaster Pro (Används gärna ihop med Talande tangentbordet och ViTal) Tio Fingrar Nya Tangenta Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog

16 Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se
Styrmedel Ex. Kontakter ex. JellyBean Tangentbord ex. Big keys Olika möss ex. Kidtrac BigKeys är ett allsidigt och flexibelt hjälpmedel som gör det enklare att skriva på dator. Knapparna är större än normalt och har stora, tydliga tecken. BigKeys kan användas av både små barn och äldre samt personer som behöver ett enkelt och lättanvänt tangenbord. Hög kontrast och storlek gör det också lämpligt för personer med synskador. En trackball har samma funktion som en vanlig mus men hanteras omvänt, dvs den står still och man rullar en kula på ovansidan. Microspeed Trackball är rejält tilltagen, har en stor rund kula med stora knappar med specialfunktioner. Trackball har tre knappar; två som motsvarar de vanliga knapparna och en tredje ”låsknapp” för att slippa hålla ned en knapp när man t ex ska dra ett objekt eller rita. Trackball är ett utmärkt hjälpmedel för personer med rörelsehinder, ”musarm” eller andra problem. Varianten Max KidTrac är särskilt lämplig för små barn med dess olikfärgade knappar; blå, grön, röd och så gul kula. Anslutning för PS/2 eller USB medföljer. Användning Microspeed Trackball ansluts och används precis som en vanlig mus. Skulle man vilja ha större precision, variera hastighet och utslag eller göra andra individuella anpassningar, kan man utnyttja den medföljande programvaran Maxyz. Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog

17 Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se
I utställningen finns PC och Mac datorer med programvara Företag som sponsrar med datorer och/eller programvara ex. Frölunda Data Svensk Talteknologi Hargdata Elevdata Softogram iCap MacForum (ex. visas talsyntesen WordReadPlus för Mac) MacSupport Alternativa verktyg ex. olika daisyspelare Interaktiva tavlor Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog

18 GRUtbildnings SkoldatateksNav för Västra Sverige
Gunilla Almgren Bäck Specialpedagog Lars Björn Jag heter Gunilla Almgren Bäck och är Specialpedagog. Jag arbetar halvtid på GR utbildning SkoldatateksNavet i Göteborg. Min andra halvtid arbetar jag i Mölndals Skoldatatek. Båda dessa verksamheter startade i augusti förra året. GR Utbildning – en kort presentation: Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) består av tretton medlemskommuner. Några av dess viktiga uppgifter är att driva gemensamma utvecklingsprojekt tillsammans med medlemskommunerna samordna och stödja kommunerna med kompetenshöjande insatser erbjuda service/sambruk på områden där den enskilda kommunens resurser är otillräckliga Driva Skoldatateksnav för Västra Sverige Skoldatateksnavet finns på Gårdavägen 4 18


Ladda ner ppt "Alternativa verktyg i lärandet"

Liknande presentationer


Google-annonser