Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alternativa verktyg i lärandet för Mac

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alternativa verktyg i lärandet för Mac"— Presentationens avskrift:

1 Alternativa verktyg i lärandet för Mac
Påverkar förutsättningarna i lärmiljön Möjliggör ökad delaktighet och likvärdighet Ökar måluppfyllelsen för eleverna Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog, GRUtbildning, SkoldatateksNavet Det handlar om kommunikation såsom läsa, lyssna, skriva… Men kommunikation är också bilder m.m.

2 Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se
Läsa och lyssna Verktyg för att läsa text på papper: Handskanning med penna t.ex.C-pen 20 läspenna Förvandla dina pappersdokument till elektroniska filer som du kan redigera och få upplästa med talsyntes OmniPage X Pro Lyssna på det jag har skrivit om talsyntes. En denna presentation på projektor 1 med min dator och talsyntes texten från GRdatorn. Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog

3 Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se
Läsa och lyssna Verktyg för att läsa text på dator: Talsyntes: WordReadPlus för Mac Ghostreader VisioVoice Paperport har möjlighet att scanna in och anpassa läromedlet För elever som kan läsa men andra anpassningar kan göras och förenkla det läromedlet som klassen har Kan lägga in frågor Witex är för de med större behov Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog

4 Engelsk talsyntes ingår i Mac
Hitta VoiceOver genom att klicka på Äpplet och gå till systeminställningar och sedan hjälpmedel Den Låter ganska bra! 4

5 Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se
Läsa och lyssna Verktyg för att lyssna på böcker: Ljudböcker Daisyspelare ex. Victor Reader Stream iTunes 8.1 iPod Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog

6 Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se
Skriva Verktyg för att stava/ grammatik Stavnings- och Grammatikkontroll (ex. i Word) Ordbehandlingsprogram (ex. Word) Rättstavningsstöd: Gustavas ordböcker Talsyntes ex WordReadPlus för Mac Visa häftet Tips och idéer för Windows XP och Word 2003 Visa Stava Rex med GR datorn och det förberedda dokumentet. Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog

7 Skriva Note-taker Omvandla handskrift till digital text
Skriv/rita för hand och samtidigt skapa en digital kopia 70 sidor kan sparas för att senare konverteras till digital text (Finns till Mac från sommaren 2009) Z-pen - skriv för hand och för sen över anteckningarna till digital text Finns för både Mac och Windows Jag har en film som kan visas (CD) Digiscribble Note-taker Den har funnits i ett år. Säljs i Norge och Danmark. Kontakta Norge Skriv med en särskild penna. Pennan kan användas som mus. Kostar 89 Euro Det du skriver kan samtidigt synas på datorskärmen som i sin tur kan projiceras på en vit duk. Spara det du skriver och skriv ut det. a det du skrivit. Måste det vara Windows Vista?? Se reklamfilmen som jag fick! Jfr med Z-pen som kostar 1120 kr. Säljs av svensk Talteknologi och Frölunda Data. Den är också ett USB minne med 1 GB. Praktiskt för att ta med sig filer, filmer, bilder och musik. Fast, Convenient & Comfortable - Tänk bara på möjligheterna! Handskrivna anteckningar, kartor, skisser och signaturer kan alla fångade genom fjärråtkomst med en normal bläck fylls penna! Spara dem till datorn och sedan konvertera dem till maskinskriven text och kopiera eller import till MS Office ™-program såsom Word ® och Outlook ®. När du är ansluten digiscribble också musen funktionalitet och du kan använda den med den "digitala avlägsna tryckfärg och Tablet PC" funktioner med MS Vista ™. Inte till Mac såsom Z-PEN??? 7

8 Skriva KeyStrokes 4 Tangentbord på skärmen med ordprediktion
Peka med ex. mus Länka till filmen som visar hur detta fungera??? För personer som inte kan använda tangentbord så är detta ett bra verktyg. Dessutom så ingår ordprediktion. Fungerar bara för Mac. Den har inte svensk version men man kan skapa ordlistor för den lär sig automatiskt. ”create a dictionary ” Den lär sig orden under tiden som man skriver. 8

9 Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se
Skriva Verktyg för att formulera sig bättre Taligenkänning Omvandlar tal till text Synonymlistor Talsyntes Info om Voice Express: Man lär datorn sin egen röst genom att säga olika saker enligt en instruktion i programmet. Man pratar så som man pratar normalt. En text läses in på 5 minuter. Därefter arbetar med tal rakt in via mikrofon och hörlurar. Viktigt att sitta ostört… Skiljetecken måste också sägas Säg meningen i en följd Efter en mening gör man en liten paus och andas så hinner datorn skriva Blir det fel så kan detta ändras med hjälp av voice Express genom att säga ”korrigera ordet” och säg sen ordet en gång till Visst stavningsstöd Dyrt kanske 7000 Dragon dictate som klarar även andra språk börjar bli gammalt dyrt det också Talsyntesen hjälper dig att få en röd tråd i din text då du lyssnar igenom vad du har skrivit. Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog

10 Kommunikation genom bilder
Boardmaker Innehåller över 4500 PCS-symboler avsedda för kommunikation - pektavlor Clicker 5 – engelsk version Omega interaktiv språklek By choice mer avanserat än Inprint Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog

11 Kommunikation genom bilder
LayoutKitchen Utforma kommunikationstavlor som kan användas i Prologuo Proloquo en flerspråkig tal- och kommunikation lösning för Mac OS X Info om Prologuo Se mer på deras hemsida!!! Without Proloquo for speech and KeyStrokes for typing I would no longer be able to work!” ger tal feedback i alla program medan du skriver för barn och personer med inlärningssvårigheter funktionshinder, kan tjäna som talar ordbehandlare? ger en avancerad, flerspråkig tal motor för våra tangenttryckningar ® on-screen tangentbord och våra SwitchXS ® byta tillgång lösning. En version för iPhone görs Läraren skriver ex I want a cookie Programmet kan användas på svenska - använd svensk röst Ett bra komplement till LayoutKitchen är PCS för LayoutKitchen, som du kan köpa separat. PCS för LayoutKitchen innehåller en samling på över 8000 Bild meddelande Teckenförklaring ™ från Mayer-Johnson som kan användas med LayoutKitchen att utforma kommunikationstavlor för Proloquo samt scanning paneler för SwitchXS och tangentbord för tangenttryckningar. Dessa industri-standard bild symboler är i färg och fullt resizable. 11

12 Översätta Verktyg för att översätta t.ex. när man läser engelsk text
WordFinder lexikonprogram Gustavas ordböcker Obs. skaffa WordFinder WordFinder gör en ordlista/lexikon tillgänglig i datorn precis när du behöver den! Du aktiverar WordFinder med ett tangentkommando från ett ordbehandlingsprogram och skriver sedan in sökordet. Du kan också markera ett ord i dokumentet du just arbetar med och få det uppslaget direkt. Oftast kan du välja mellan flera alternativa översättningar i form av ord och fraser. Är du osäker över ett ords stavning kan du söka genom att skriva in bokstav för bokstav. Med en unik funktion klistras sedan önskad översättning eller fras direkt in i texten, utan att du behöver använda Urklipp eller Klippboken. WordFinder blir därmed en naturlig del i ditt skrivarbete. Med jokertecken (Wildcards, d v s sökning med * och ?) kan du göra avancerade sökningar efter t ex ords början eller slut. När du köper WordFinder kan du även köpa till lexikon med flera olika inriktningar på fem olika språk. Idag finns bl a flera stora allmänna lexikon innehållande mellan ord och fraser i vardera språkriktningen. Produktinformation i pdf-format. Som komplement till Wordfinder rekommenderas ett svensk-engelsk/engelsk-svensk lexikon (F9329). 12

13 Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se
Översätta Verktyg för att skriva t.ex. engelsk text Stavnings- och Grammatikkontroll i Word Ordbehandling och talsyntes Elektroniska ordböcker ex. Gustavas ordböcker WordFinder WordFinder gör en ordlista/lexikon tillgänglig i datorn precis när du behöver den! Du aktiverar WordFinder med ett tangentkommando från ett ordbehandlingsprogram och skriver sedan in sökordet. Du kan också markera ett ord i dokumentet du just arbetar med och få det uppslaget direkt. Oftast kan du välja mellan flera alternativa översättningar i form av ord och fraser. Är du osäker över ett ords stavning kan du söka genom att skriva in bokstav för bokstav. Med en unik funktion klistras sedan önskad översättning eller fras direkt in i texten, utan att du behöver använda Urklipp eller Klippboken. WordFinder blir därmed en naturlig del i ditt skrivarbete. Med jokertecken (Wildcards, d v s sökning med * och ?) kan du göra avancerade sökningar efter t ex ords början eller slut. När du köper WordFinder kan du även köpa till lexikon med flera olika inriktningar på fem olika språk. Idag finns bl a flera stora allmänna lexikon innehållande mellan ord och fraser i vardera språkriktningen. Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog

14 Länkar - gratis programvara
Ex. Översättning: Lexin Tyda Goggles språkverktyg Se mer på Tyda.se Login     :Gunilla AB E-post    Lösenord  :evaiquaa 14

15 Informationshantering/studier
Verktyg för att organisera Mindmap program ex. Spark-Space MindView 3 Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog

16 Informationshantering/studier
Verktyg för minnesstöd Röstinspelning i mobiltelefon, daisyspelare… Diktafon Mindmap program Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog

17 Informationshantering/studier
Studieverktyg Mindmap program Alphasmart NEO ”elektronisk anteckningsbok” Ordböcker (Gustavas ordböcker) Koncentrationsverktyg (ex. Audiofon) Skapa stödord med C-pen 20 Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog

18 Datorbaserad studieteknik
Spark-Space Nyhet: svensk version Spark Studieverktyg Junior F-5 Spark Studieverktyg åk 6 och uppåt Delad vy: tankekarta och textvy Galleri med 4000 bilder Skriv ut tankekartan och /eller textvyn med din färdiga text. Det finns flera program för mindmapping som fungerar både i Windows och Macintosh OpenMind2, NovaMind och Spark. I samband med BETT släppes den svenska versionen av Spark-Space, ett studieverktyg som bland annat kan användas för att skapa egna texter på ett visuellt och kreativt sätt. Läs och skrivmöjligheter Dina idéer stuktureras till färdig text.! Programmet kommer i två versioner på svenska för skolor och privatpersoner: Spark Studieverktyg Junior (ca 6-11 år) Spark Studieverktyg (ca 12 år och uppåt) Följ lsm länken och visa demonstrationen på 8 minuter Borttagen?? Spark Studieverktyg Junior 745 kr exkl moms (Mindfull kostar 690 exkl moms) Spark Studieverktyg Junior är anpassat för de yngsta användarna (F-5) med en tilltalande grafik och tydliga verktygsikoner. Det är inte bara ett tankekartsprogram, utan även ett verktyg för att skapa egna texter på ett lustfyllt sätt. Eleven kan arbeta visuellt och kreativt vid planeringen av texten och sedan få hjälp av programmet att omvandla den visuella strukturen till textform. Spark Studieverktyg 895 kr exkl moms för singellicens Spark Studieverktyg är tänkt för användare från årskurs 6 och uppåt. Det är inte bara ett tankekartsprogram, utan även ett verktyg för att skapa egna texter på ett nytt sätt. Det finns 4000 bilder i programmet, men man kan lägga till egna digitala bilder också. Man kan skriva anteckningar till pratbubblorna. Texten kan läsas upp av talsyntes som ingår i programmet?? (ÄR det så i svenska versionen? Man kan arbeta parallellet med tankekartan och texten i delad vy…. Spara det och exportera till word och fortsätt arbeta med det där. Både text och pratbubblornas rubriker följer med. Man kan hyperlänka til webbsidor. NOVAMIND MIND MAPPING SOFTWARE NovaMind has been the top Mind Mapping program available on Mac computers for the last 6 years, and is rapidly gaining recognition in the Windows market. NovaMind makes Mind Mapping intuitive and fun. 18

19 Datorbaserad studieteknik
MindView 3 fd. OpenMind Exportera tankekartor till ex. Powerpoint Se demo-film: Lägg till info efter Andreas visning!! 19

20 Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se
Interaktiva tavlor Mjukvara finns till Mac för ex. Smartboard Mimio Interaktiva tavlor - Pedagogiska vinster Styra datorn via tavlan. Tre olika tekniker Mulitmediala presentationer i klassrummet (bilder, filmer, vilket levandegör lektioner och ger ett visuellt stöd i form av bilder etc. och auditivt stöd med ljud, ljudillustrationer Tillgången till bilder i undervisningen ökar enormt. Bilder kan visas utan interaktiv tavla och bara en vit duk, men sättet att bearbeta och presentera bildmaterial förenklas Dagsaktuell information via internetlänkar Studier visar att elevernas motivation ökar när tekniken införs Spontant kan man bygga lektionen kring vad eleverna tar upp Bilder och figurer kan lagras och många skrivytor kan skapas Möjligheter att spara lektioner och planera nya i förväg Skrivfunktionen blir mer dynamisk än med vanlig whiteboard. Man kan redigera, kopiera, manipulera texten i färg, form, storlek, skriva obegränsat mycket och sparar sidorna efterhand, visa hela eller delar av text…Återanvända anteckningar, bläddra tillbaka till anteckningarna, återknyta till tidigare lektion, distribuera anteckningar till elever så eleven behöver inte föra anteckningar under lektionen Frånvarande elever kan få tillgång till lektionens anteckningar Lätt att ha genomgång och visa hur programvaror fungerar, vilka eleven kan ha stöd av i undervisningen. Se Sagoarbetet som finns på Förkunskaper om datorer ger en fördel i att använda denna teknik Mobiltelefoner kan ev skapa lösningar som interaktionsenheter Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog

21 Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se
I utställningen finns PC och Mac datorer med programvara Företag som sponsrar med datorer och/eller programvara ex. Frölunda Data Svensk Talteknologi Hargdata Elevdata Softogram iCap MacForum (ex. visas talsyntesen WordReadPlus för Mac) MacSupport Alternativa verktyg ex. olika daisyspelare Interaktiva tavlor Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog

22 GRUtbildnings SkoldatateksNav för Västra Sverige
Gunilla Almgren Bäck Specialpedagog Lars Björn Jag heter Gunilla Almgren Bäck och är Specialpedagog. Jag arbetar halvtid på GR utbildning SkoldatateksNavet i Göteborg. Min andra halvtid arbetar jag i Mölndals Skoldatatek. Båda dessa verksamheter startade i augusti förra året. GR Utbildning – en kort presentation: Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) består av tretton medlemskommuner. Några av dess viktiga uppgifter är att driva gemensamma utvecklingsprojekt tillsammans med medlemskommunerna samordna och stödja kommunerna med kompetenshöjande insatser erbjuda service/sambruk på områden där den enskilda kommunens resurser är otillräckliga Driva Skoldatateksnav för Västra Sverige Skoldatateksnavet finns på Gårdavägen 4 22


Ladda ner ppt "Alternativa verktyg i lärandet för Mac"

Liknande presentationer


Google-annonser