Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärverktyg Göteborg 2/12 2009 Johnny Andersson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärverktyg Göteborg 2/12 2009 Johnny Andersson."— Presentationens avskrift:

1 Lärverktyg Göteborg 2/ Johnny Andersson

2 Grundförutsättningar
Teknik IT-tekniker / IT-pedagog Utbildning Framförhållning/Uppdatering Ekonomi

3 Användaren Vilka svårigheter har…… Hur mycket förstår………
Hur uttrycker sig……… Vad uttrycker……. Om vad uttrycker sig….. Vilka fysiska möjligheter har han/hon?

4 DAISY Text och ljud Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) anpassar läromedel till DAISY ljud enligt § 17 Upphovsrättslagen. En DAISY-spelare behövs för att lyssna till talböcker, eller en dator med en läsprogramvara för böcker i DAISY-format. Vissa MP3-spelare kan också användas för att lyssna till DAISY ljud. Lyssnar man på boken i en MP3-spelare får man inte samma möjlighet att snabbt hitta rätt sida, kapitel etc. i boken som om man använder en DAISY-spelare.

5 DAISY Digitalt Audiobaserat InformationsSYstem
DAISY Text och Ljud innebär att eleven lyssnar till läromedlets text som en person eller talsyntes läst upp och som sparats som en ljudfil och att den text som läses upp samtidigt visas. Bokens bilder finns också med. En DAISY-spelare kan användas för att lyssna på DAISY Text och Ljud men man kommer då inte åt text och bild. Mer om DAISY och DAISY-spelare finns att läsa på Svenska DAISY-konsortiets webbplats och på Talboks- och punktskriftsbibliotekets (TPB) webbplats.

6 Daisy-spelare En DAISY-spelare är en fristående cd-romspelare med funktioner för att läsa och navigera i DAISY-talboken. Det går att förflytta sig mellan kapitel, underrubriker, sidor och sätta bokmärken i talboken Man kan också lyssna på vanliga cd-skivor i en DAISY-spelare. Personer med synskada kan ansöka om spelare hos syncentralen. Personer med andra läshandikapp kan ansöka hos hjälpmedelscentralen. Källa tpb.se

7 Skapa egna Daisyböcker
Dolphin EasyProducer är en programvara för att framställa DAISY från ett vanligt Microsoft Word dokument med hjälp av talsyntes. Innehåller rösten ALVA. Pris: 5.625,00 kr inkl. moms (4.500,00 kr exkl. moms). The DAISY Pipeline Ett open source alternativ som konverterar till Daisy inom en mängd olika format Daisy XML Skapar Daisy i Word

8 E-böcker Består av data i form av enbart text, enbart ljud, eller av text, ljud och film i olika kombinationer Producerad och publicerad i olika format, till exempel pdf-format, DAISY-format, Textview-format Lagrad på till exempel en cd-romskiva, ett usb-minne eller ett minneskort Nedladdningsbar/nedladdad eller direktuppspelad via Internet Kommersiell eller framställd enligt § 17 i upphovsrättslagen Se skriften Fakta om e-böcker för mer info. I en del e-böcker finns enbart den tryckta bokens text. I dessa kan man ändra storlek, färg och typsnitt. Andra e-böcker följer helt och fullt den tryckta bokens layout.

9 E-bok i Textviewformat
En e-bok eller elektronisk bok är en bok som lagrats digitalt, exempelvis på cd-rom. Detta gör att e-boken går att använda på flera sätt. Det finns flera olika e-boksformat, ett av dem är Textview. Textview krävs för att eleven ska kunna använda de anpassningar som Specialpedagogiska skolmyndigheten levererar i textviewformat. Det distribueras av Talboks- och punktskrifts-biblioteket (TPB) och är gratis. Att söka och navigera i textviewbokens innehåll är lätt. Bokens innehåll är uppdelat under "flikar" vilka gör att det lätt att söka efter ord, avsnitt eller sida och att snabbt navigera till önskat ställe.

10 Textview Textviewbokens text kan läsas på datorns skärm. Eleven kan själv ställa in lämplig storleken på texten. Det är möjligt att navigera mellan bokens olika kapitel och det går att söka på t.ex. sida, ord och meningar. Uppläsning sker med talsyntes. Elever med grav synskada använder punktskriftsdisplay för att läsa textviewbokens text som punktskrift. Eleven har då ett skärmläsningsprogram och en punktskriftsskärm som ligger nedanför tangentbordet.

11 Textview Bilder i textviewböcker anpassas oftast till bildbeskrivningar för att eleven med synskada ska kunna tillgodogöra sig innehållet som bilderna förmedlar. Till gravt synskadade elever producerar SPSM svällpappersbilder i matematik, fysik, kemi och i tekniska ämnen. De svällpappersbilderna levereras i särskilda bildbilagor. Det anges i förteckningen över anpassade läromedel om svällpappersbilder finns framtagna till textviewboken.

12 E-bok i HTML format Boken innehåller läromedlets text och bild. Boken är lik svartskriftsförlagan (den "vanliga boken") med det undantaget att bild och text följer löpande efter varandra. För att läsa en e-bok i HTML-format behövs en webbläsare (tex. Internet Explorer, Firefox). För att öppna boken klickar man på filen .html i bokens mapp. Då öppnas boken i webbläsaren på datorn.

13 E-bok En e-bok är en bok som har överförts till elektroniskt format så att du kan läsa den direkt på din dator, handdator eller på en särskild läsplatta. En e-bok är alltså en datorfil. Vanligen köper du e-boken via internet. Då laddar du ner boken från affärens hemsida. För att kunna läsa en e-bok behöver du två saker förutom själva boken: Hårdvara & E-bokläsare E-bokläsaren är ett program som du installerar på din dator eller handdator som används för att läsa böcker. Det är gratis och kan hämtas hem via internet. Exempel Adobe Digital Editions

14 Redskap

15 Scholar Spelaren är utformad för människor med nedsatt syn/läsförmåga har. Stora tydliga kontroller med gummerad yta för volymjustering/sökfunktioner.

16 Milestone 212 Milestone. Daisyspelare som även fungerar som fickminne. Även MP3-filer och vanliga ljudfiler kan spelas. Har plats för SD-minneskort (upp till 4 GB), men inget minneskort ingår i priset.

17 Easy Reader Med EasyReader kan du: välja läshastighet infoga bokmärken
välja om programmet ska läsa upp fotnoter, bildbeskrivningar och sidnummer söka på ord

18 Plextalk DAISY och MP3 spelare med inbyggd mikrofon för röstinspelning. Möjligt att göra Daisy-inspelningar.

19 Dolphin computer access
Talsyntes ingår Talsyntesfunktion – Lägger automatiskt till ljud i material endast innehållande text. Navigera i boken via fras, kapitel, sida eller stycke. Böcker – Spelar alla typer av DAISY 2.02, ANSI/NISO Z , NISO 2005, HTML och TXT. Uppspelningshastighet – Öka eller minska uppspelningshastigheten

20 Amis –En fri Daisyspelare på datorn

21 Läsplattor En läsplatta används för att läsa digitala böcker, tidningar och andra texter. Andra ord som används för läsplatta är "e-bokläsare", "e-läsare" och "bokdator". På engelska talar man om "ereader" eller "tablet". Nuut Kindle Sony

22 Upphovsrättslagen Den som har skapat ett verk, exempelvis en bok, en film, ett konstverk eller musik har ensamrätt att bestämma hur verket får användas. Men var och en har rätt att anpassa dessa verk till personer med funktionshinder som annars inte kan ta del av verket. Texten från en bok får t ex skannas in i en dator för att läsas med hjälp av punktskärmsläsare eller talsyntes. Texten får även förstoras eller typsnittet ändras. Men man har inte rätt att göra en ljudupptagning av verket (ljudbok) utan att upphovsmannen gett sitt tillstånd. Dessa anpassade verk får lånas ut till personer med funktionshinder.

23 Anpassningen får inte distribueras till personen med funktionshinder elektroniskt över nätet utan måste distribueras i fysisk form till exempel på en cd. Med upphovsmannens tillstånd kan en ljudupptagning göras av den tryckta boken. Denna ljudbok får köpas och läsas av alla. Har man däremot fått regeringens tillstånd, 17 § Upphovsrättslagen, har man rätt att göra en ljudupptagning utan att upphovsmannen tillfrågas. Denna ljudupptagning är då en e-bok framställd enligt 17 § URL, tidigare talbok.

24 Läspennor Svensk Talpenna En läspenna används för att skanna in enstaka ord från en tryckt text i en bok, tidning, stencil etc. Svensk Talpenna har en display som visar upp den inlästa texten direkt på själva pennan. Cpen 20 En handscanner med inbyggd OCR-funktion som är utformad som en läspenna. För bara pennan över texten så överförs den automatiskt till datorn, vid markörens position.

25 Punktskriftsböcker Elever med grav synskada lär sig läsa punktskrift i stället för svartskrift. De använder samma läromedel som sina kamrater men läromedlen är anpassade så att de går att läsa linjärt och grafiskt material (bilder) anpassas till text.

26 Läsa med symboler IGEL PCS PICTOGRAM DYNASYMS REBUS

27 Talsynteser CD-Ord Vital Word Read Plus

28 Skanning Paperport TopOCR

29 Omgivningen Policy Praxis Attityder Kunskap Färdigheter
Beukelman & Mirenda (1998) Policy - Bestämmelser, lagstiftning eller regelverk - Kommunen har ett ansvar för att utbilda personal Praxis - Hur lagar tillämpas och tolkas ser olika ut - Ofta saknas rutiner och policy - Olika i olika landsting vad gäller föreskrivningsrätter Färdigheter - Brister i färdigheter kan vara kunskapsbrister och kan hindra aktivt AKK- användaren att använda sin kommunikation. Attityder - Omgivningens attityder bidrar till hinder vad gäller full delaktighet Kunskap - Bristande kunskap i omgivningen bidrar till en begränsning av ökat kommunikativt deltagande. Färdigheter - Brister i färdigheter kan hindra AKK- användaren att använda sin kommunikation. Attityder - Omgivningens attityder bidrar till hinder vad gäller full delaktighet Kunskap - Bristande kunskap i omgivningen bidrar till en begränsning av ökat kommunikativt deltagande.

30 Återförsäljare/Mer information


Ladda ner ppt "Lärverktyg Göteborg 2/12 2009 Johnny Andersson."

Liknande presentationer


Google-annonser