Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekodesign Energislukare försvinner och ny teknik vinner mark

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekodesign Energislukare försvinner och ny teknik vinner mark"— Presentationens avskrift:

1 Ekodesign Energislukare försvinner och ny teknik vinner mark
Elektronikbranschen Lovisa Blomqvist, Energimyndigheten

2 Presentationens innehåll
Vad är ekodesign? Energieffektiva produkter genom ekodesignkrav & märkning Hur tas kraven fram och hur kan man påverka? Vilka krav finns och vilka är på gång? Energimyndighetens roll Var hittar jag information? Elektronik Vad är ekodesign? Vad kan ekodesignkrav och energimärkning spara? Vilka produkter får krav på ekodesign och energimärkning? Hur går det till när krav tas fram? Vad har hänt och vad är på gång? Hur läser man dokumenten?

3 Vad är ekodesign? Att ta fram produkter med så liten påverkan på miljön som möjligt Nu finns även lagstiftning om ekodesign: Ekodesigndirektivet 2005/32/EG (ramdirektiv) Lagen om ekodesign 2008:112 Produktspecifika genomförandeåtgärder vartefter (ekodesignförordningar, frivilliga avtal eller direktiv)

4 Ekodesigndirektivet Syftet är att förbättra produkternas miljöprestanda under hela livscykeln Ram för att systematiskt fastställa krav på energianvändande produkter som sätts på marknaden Transportmedel är undantagna Nytt: direktivet utvidgas till energirelaterade produkter tex kranar och fönster Ramdirektiv + enskilda förordningar eller frivilliga avtal för varje produkt / funktion / komponent

5 Energimärkningsdirektivet
Ramdirektiv + enskilda direktiv för varje produkt Ca 10 produkter (kylar, frysar etc) Allt fler produkter på gång, synkade med ekodesign På gång att utvidgas till energirelaterade produkter

6 Övergripande ramar Energi
Den andra strategiska energiöversynen och energieffektiviserings-paketet inkl. Ekodesign Energimärkning Direktivet om energitjänster Byggnaders energiprestanda Grön offentlig upphandling Miljö Handlingsplan för hållbar konsumtion och produktion samt en hållbar industripolitik inkl. Ekodesign Energimärkning EU-blomman Offentlig upphandling EMAS (EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning )

7 Energieffektiva produkter för minskad energianvändning och bättre klimat
EUs mål år 2020 Energieffektivisering; minskad primärenergianvändning med 20% 20% av primärenergin ska vara förnybar energi Minskade utsläpp av klimatgaser med 20% Energieffektiva produkter genom ekodesign och energimärkning Leder till besparing på ca 5 % av EUs primärenergianvändning år (Europeiska Kommissionen, SER2, 2008)

8

9 Förstudie & “stakeholder meetings”
Consultation forum Kommittéomröstning Förordning antas av kommissionen

10 Hur påverkar Sverige/ Energimyndigheten?
Stakeholder meetings Skriftliga synpunkter på ”working document” Deltar i consultation forum Skriftliga synpunkter på ”draft” Deltar i kommittéomröstning

11 Hur kan företag påverka?
Under hela processen via branschorganisationer via Energimyndigheten (möten, skriftligt) Anmäl er som ”stakeholder”

12 Vilka produkter får ekodesignförordningar?
Cirka 25 produktgrupper … 10 till följer Förstudie Consultation Forum Förordning antas av kommissionen Kommitté omröstning Tillsyn Hembelysning I Stand-by Enkla digitalboxar Gatu- och kontors belysning Nätaggregat Kylar & frysar TV Elmotorer Cirkulationspumpar Kyl&frys kom. Fastbränsle- pannor Transformatorer Hembelysning II Ugnar Nätverksutrustn. mm Datorer Skärmar Digitalbox avanc. Skrivare mm Verktygs- maskiner Medical imaging equipment Diskmask. Tvättmask. Pumpar Fläktar Pannor(gas/olja/el) Luftkonditionering Varmvattenberedare

13 Aktuella möten – Bryssel
Consultation Forum Medicinsk bildutrustning 17 november Verktygsmaskiner 17 november Kommittéomröstningar Pannor, värmepumpar, luftkonditionering, varmvattenberedare? Pumpar och fläktar? Datorer och skärmar?

14 Aktuella möten – Energimyndigheten
Branschmöten Medicinsk bildutrustning 6 november 13-15 Verktygsmaskiner 9 november 13-15 Pannor, värmepumpar, luftkonditionering, varmvattenberedare 23 november 13-16 Pumpar och fläktar ? Hearingar 2 ggr/år

15 Energimyndighetens roll
Ansvarig myndighet för ekodesigndirektivet (och energimärkningsdirektivet) Framför Sveriges röst vid consultation forum och kommittéomröstningar Tar fram underlag Avstämningar med departementen, myndigheter, branschorganisationer, företag, intresseorganisationer, andra länder Konsekvensutredningar; intervjuer och enkäter Informerar företag och allmänhet Tillsyn

16 Information

17

18 Elektronik Hemelektronik Kontorsutrustning – preliminära förslag
TV (beslutat ekodesignkrav) Standby (beslutat ekodesignkrav) Enkla digital boxar (beslutat ekodesignkrav) Avancerade digitalboxar (förslag till voluntary agreement) Kontorsutrustning – preliminära förslag Datorer (ekodesignkrav som förordning) Bildskärmar (ekodesignkrav som förordning och kanske energimärkning?) Imaging equipment (voluntary agreement)

19 Branschinitiativ ekodesign
Volontary agreements Imaging equipment (skrivare, faxar mm) Avancerade digitalboxar Self regulatory initiatives Verktygsmaskiner Medicinsk bildutrustning (ultraljud, röntgen)

20 Hemelektronik - Besparingspotentialen

21 TV-apparater Står för ca 5 % av hushållselen i Sverige
Besparing år 2020 inom EU: 43 TWh

22 TV -apparater

23 TV - Ekodesignkrav Steg 1- 2010 Steg 2 -2013
Automatisk ”power-down” efter 4 timmar; Ca 25 % av 2008 års modeller försvinner Steg Ca 60 % av 2008 års modeller försvinner

24 TV - Exempel: 32” TV

25 TV - Märkning omröstat, stoppat av EU -Parlamentet - I väntan på en ny märkning…
? ?

26 TV - Testresultat 32 tum (mars 2009)
Lägst energiförbrukning också bäst bildkvalité 50–60% variation i energiförbrukning Ekodesignkraven vid drift: De flesta klarar steg ett Knappt hälften klarar steg två Standbykraven: Nästan alla klarar steg ett: 1 W Väldigt få klarar steg två: 0,5 W Ny Test på gång: TV 40 tum

27 Standby Står för omkring 1 TWh per år i svenska hushåll
Ekodesign – standby uppskattas kunna spara 35 TWh per år inom EU Omfattning Hushållsapparater Kontorsutrustning Hemelektronik Leksaker

28 Standby - Ekodesign krav
2010 2013 Off 1 W 0,5 W Standby, inkl reaktiverings och indikeringsfunktion Standby – inkl status display 2 W Övrigt Strömsparläge som börjar automatiskt efter kortast möjliga tid utan att det reducerar funktionaliteten

29 Digital-tv-boxar - Enkla - Avancerade
Enkla boxar står för omkring 5 TWh/år 2014 i EU (utan Ekodesign 14 TWh/år) Ekodesign uppskattas kunna spara 47 TWh totalt fram till år 2020 då de enkla boxarna väntas ha försvunnit från marknaden.

30 Ekodesign krav – enkla digital-tv- boxar
2010 (26 Feb) 2012 Standby, inkl reaktiverings och indikeringsfunktion 1 W 0,5 W Drift 5 W Tillägg för extra funktioner Tillkommer fler typer

31 Avancerade digital-tv-boxar
Frivilligt, under förutsättning att tillräckligt stor del av marknaden ansluter sig. Utvecklingen går snabbt o kräver därför extra flexibilitet. Anslutna företag lovar att 90 % av deras produkter klarar kraven

32 Omfattning – avancerade digitalboxar
Kabel-, satellit-, mark-, IP-boxar och thin client Extra tillägg för: Adv. Video processing, t.ex. MPEG 4 HD Extra mottagare DVR Returkanal Multi decode and display

33 Energiförbrukning – avancerade digitalboxar
Angivna i årsförbrukning – kWh Mätmetod beror på typ av box

34 Kontorsutrustning – Energy Star märkning
Avtal mellan USA och EU för användning av Energy Star märke för kontorsutrustning Frivillig märke Dynamiska specifikationer: målet är 25% bästa på marknaden Datorer; Bildskärmar; Servers; Kopiatorer, faxar, skanrar; Workstations Obligatorisk vid offentlig upphandling (EU-Förordning )

35 Datorer - ”preliminär förslag” till Ekodesignkrav
Omfattning Desktop; bärbara; Integrerade desktop; Workstations; Tunna klienter Komplement till Energy Star Krav baserade på Energy Star specs: V4.0 i 2011 V5.0 i 2013 Svenska kommentarer Snabbare tidsplan Kvicksilver: samma än för displays Näst steg: ny förslag och kommittéomröstning Vår 2010

36 Bildskärmar – ”preliminär förslag” till Ekodesignkrav
Komissionens arbetsdokument Komplement till Energy Star Baserad på Energy Star specifikationer Bildskärmar mellan 12” – 30” Digitala fotoramar Max effekt vid, Drift; Sleep mode; Off Sveriges kommentarer Upp till 60”, som EnergyStar, som TV Även energimärkning, som TV Information om kvicksilver innehållet Förbjuda kvicksilver genom RoHS –> möjligt med LED bakbelysning

37 Imaging equipment: förslag till ”voluntary agreement”
Omfattning: kopiatorer, faxar, skannrar mm Baserad på Energy Star 1.1 Sämre än Business-as-Usual !! Måste revideras Nytt Consultation Forum

38 På gång av intresse TV - Omröstning av ny märkning – Vår 2010
Datorer, Bildskärmar – Omröstning – Vår 2010 Imaging equipment (kopiatorer mm) – Nytt förslag för Voluntary Agreement och Consultation Forum Avancerade Digital Boxar – Nytt förslag för Voluntary Agreement ”Sound and imaging equipment” Video players/recorders (VRs); Projectors/Beamers; Games Machines; Ny förstudie startad, delta i stakeholder meetings

39 Tack! Projektledare: Carlos Lopes, 016 – , Information: Lovisa Blomqvist, 016 – , Juridik: Nils Ahlén, , Belysning, energimärkning: Peter Bennich, 016 – , Elektronik: Mikael Holst, 016 – , Läs mer: 39

40 Extra material

41 Jämförelse av gränser –digitalboxar
Exempel: Kabel-tv-box: 45 kWh/år (1 juli, 2010) 40 kWh/år (1 juli 2013) Enkla boxar: 22 kWh (26 feb 2010) 19 kWh (26 Feb 2012) Code of Conduct: Kabel-tv-box 60 kWh (1 jan, 2010) 53 kWh (1 jan 2013)

42 Beslutade För beslut Hemelektronik Standby Enkladigitalboxar TV Avancerade digitalboxar (VA) Kontorsutrustning Datorer Bildskärmar Kopiatorer etc (VA)

43 Omfattning av ”sound and imaging equipment”
A) Video players/recorders (VRs) B) Projectors/Beamers C) Games Machines D) Digital PictureFrames

44 Hur läser man dokumenten?
Draft COMMISSION REGULATION (ec) No …/… Inledning Article 1: Subject matter and scope Article 2: Definitions – Annex I Article 3: Ecodesign requirements – Annex II Article 4: Conformity assessment – Ekodesigndirektivet Article 5: Verification procedure for market surveillance purposes – Annex III Article 6: Benchmarks – Annex IV Article 7: Revision Article 8: Entry into force Article 9

45 Förstudie enligt MEEUP-metoden

46 Förstudien Exemplet visar en liten cirkulations-pump, 65W
Förstudierna utförs med MEEUP-metoden som visar att användningsfasen dominerar  fokus ska vara på energianvändningen Exemplet visar en liten cirkulations-pump, 65W Källa: Preparatory study on Lot 11 Circulators in Buildings, 2007, AEA


Ladda ner ppt "Ekodesign Energislukare försvinner och ny teknik vinner mark"

Liknande presentationer


Google-annonser