Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jan-Erik Nowacki Svep KTH Nowab

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jan-Erik Nowacki Svep KTH Nowab"— Presentationens avskrift:

1 Jan-Erik Nowacki Svep KTH Nowab
Värmepumpar Jan-Erik Nowacki Svep KTH Nowab

2 Lite statistik En värmepump i vartannat hus
13 TWh upptogs från naturen 2008 – 6 x vindkraften – 100 x direkt-sol 2 stora reaktorer Därtill tar fjärrvärme-värmepumpar upp cirka 3 TWh från naturen Förnyelsebara om årsvärmefaktorn > 2,87 enligt EU

3 Motor och Värmepump + = Värme T1 Värme T1 Motor Värme- pump Arbete
eller el Arbete eller el Värmekälla T2 eller kyla Spillvärme T2 + =

4 Sadi Carnot, Reflexions sur la puissance motrice de feu et sur les machines propres a developer cette puissance,Chez Bachelier Libraire, Paris ”Tankar om eldens kraft och om de rätta maskinerna för att utveckla denna kraft”

5 Värmebärare Värme kondensor El expansionventil kompressor förångare Köldmedium Köldbärare Kyla

6 h-log(p) diagram p1 p2 Tryck Övre gräns- kurva Nedre gränskurva
kondensor p1 exp. vent kompressor h1,is h1k Vätska Ånga förångare p2 hs h2k Ånga + Vätska = Fuktiga området Entalpi = tryck + värmeenergi

7 Förång- are Konden- sor Presso- stat Kom pre- ssor Exp. Vent. Exp. Vent. Kontaktorer Synglas Överströmsskydd

8 Värmesänkor Värmekällor Radiatorer Golvvärme Fläktbatterier Fjärrvärme
Berg Jord Grundvatten Sjö Bra hemsida ”ladda ned broschyrer och blanketter”

9 + Bergvärme 18 000 kWh 24 000 kWh El Plusburken är en värmepump
Bergvärme El Plusburken är en värmepump …som placeras inomhus 6000 kWh Till radiatorer och VV. kWh + kWh Grundvattenyta 24 000 I detta fall blir COP = =4 och 6 000 Brunn besparingen blir kWh m 100 årig solvärme tas från berget Slang

10 En typisk bergvärmeanläggning
Fungerar bra på vintern Ganska dyr – måste borra Lång livslängd

11 Nyckeltal borhål (ytjord)
Uttag: 30 – 40 W/m => ungefär 0°C ink KB Exempel: Värmeeffekt 9 kW och COP 3 => eleffekt = 3 kW (3 x 3 = 9) Kyleffekten blir då: 9 kW värme – 3 kW el = 6 kW ur hål 6 kW ur hål = 6000 W 6000 W / 30 W/m (ovan) => 200 m 6000 W / 40 W/m (ovan) => 150 m Vinsten från tre hål med värme-uttaget 30, 40 och 50 W/m. Prestige 2.0 förmår simulera ytjord ganska bra. => 10  30 W/m slang

12 Skillnad verkningsgrad vid olika jordtyper (sand/lera)

13 En typisk luft/luftvärmepump
Enkel Värmefaktor (62) Reverserbar Split-utförande Tyst inne och ute? Kondensvatten? Luftfspridning inne?

14

15 Refrex - simulerar ett köldmediesystem
Vilka köldmedier ger en hög temperatur? Vilka köldmedier ger en hög effekt? Är ”Pekasol” bättre än propylenglykol? Refrex - simulerar ett köldmediesystem

16 Hela systemet Många olika program
Prestige – energisparrådgivare – Svep IVT, Nibe, Thermia, Viessmann har egna Temperatursänkning 3000 för influenser av näraliggande brunnar. Prestige Vitocalc Tempsänkning 3000

17 Effekttäckning och energitäckning

18 Kombinationer Frånluft ytjord – kan fungera bra men pumpeffekten kan förstöra resultatet Frånluft berg – som ovan FTX/Frånluftsvärmepump = tårta på tårta Sol + Ute-Luftvärmepump = tårta på tårta Sol + ved => hyfsat bra Sol + bergvärme – ja – om man tänker efter. Luftvärmepump + ved => riktigt bra Bergvärme + ved – ja – om värmepumpen är liten (Ved kan ofta vara myysigt )

19 Ett enkelt sätt för kostnadsöverslag
Elenergi Investeringskostnad

20 Nyheter Frånluftsvärmepumpar som tar ut mer värme ur frånuften (går med BBR – mer sen). Varvtalsstyrda fullstora bergvärmepumpar Ammoniak och propan som köldmedia. Vatten som köldbärarare i en enda brunn Koldioxid som köldbärare Plastinfordring av brunn Kylning och värmning Bättre styrning och mätning

21 jan-erik.nowacki@svepinfo.se 08 52227504
TACK FÖR MIG! Jan-Erik Nowacki


Ladda ner ppt "Jan-Erik Nowacki Svep KTH Nowab"

Liknande presentationer


Google-annonser