Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vätska/vatten värmepumpar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vätska/vatten värmepumpar"— Presentationens avskrift:

1 Vätska/vatten värmepumpar
Kort beskrivning av de olika typerna av VP (vätska/vätska, luft/vätska samt luft/luft) samt deras respektive kundnytta.

2 Princip för värmepumpar
Mark Under sommaren lagras solenergi i marken. Den absorberas antingen direkt som isolering eller som värme från regn och luft i det ytligaste jordlagret. Värmepumpen hämtar upp en del av markens lagrade solenergi via den nedgrävda markkollektorn. Berg Längre ner under marken, finns det så kallade ytnära geotermiska skiktet, en värmekälla som håller i det närmaste konstant temperatur hela året. Genom att borra ett hål i marken kan man med hjälp av värmepumpen, via en kollektor, hämtar upp en del av bergets lagrade solenergi.

3 Princip för värmepumpar
Grundvatten Grundvatten kan användas som värmekälla, eftersom det håller mellan 4 och 12°C året om. Värmepumpen hämtar upp lagrad solenergi från grundvattnet. Normalt används en brunn för upptagning av vatten och en för återföring. Sjö Om huset är byggt nära ett vattendrag kan man utvinna värme därifrån. Värmepumpen hämtar upp en del av vattnets lagrade solenergi via sjökollektorn som är förankrad på sjöbotten.

4 Dimensionering NIBE F1145/1245
Ungefärlig Ungefärlig elförbr Aktivt Slanglängd oljeförbrukn (exkl hushållsel) NIBE F1145 borrdjup markvärme (m3/år) (kWh/år) NIBE F1245 (m) (m) 2,5 – – – – 400 3,5 – – – – 500 ** 4,5 – – – – 650 ** 6 – 6, – – ** – 750 ** 6,5 – – (ej F1245) 230 – 250 * 650 ** – 950 ** 8 – – (ej F1245) 250 – 290 * 750 ** – 1000 *** * Delas upp på två borrhål ** Delas upp på två kollektorer för pumpkapacitetens skull *** Delas upp på tre kollektorer för pumpkapacitetens skull

5 Värmefaktor (COP) värmefaktor Eleffekt 1,7kW
Avgiven effekt 8,3 kW= 4,88 Eleffekt 1,7kW

6 Besparingexempel bergvärme
Före åtgärd Tidigare förbrukning olja 3,5 m3/år Årsverkningsgrad oljepanna 87 % Tappvarmvattenförbrukning ( 4 st. ) 5000 kWh/år Installation av en Nibe 1245/8 Efter åtgärd Energiförbrukning 7541 kWh / år ( Tillförd energi värmepumpen 7162 kWh kWh elp.) Omräknat i pengar Pris 1 m3 olja kr kr ( sotare,service) Pris el 1,20 kr. / kWh Före installation kr. Efter installation 9064 kr.

7 Husby Säteri , hustyp Champagne
Förutsättningar Klimatområde ort Norrköping.vintern 2010/11 - 4,9 grader medeltemperatur. Normalvärde vinter ca -2,5 grader Uppvärmnd yta – 196 m2 4 st. personer för tappvarmvatten.( Normalvärde ca kWh / år ) Verklig förbrukning Förbrukning november månad 2010 enligt elräkning 1340 kWh (värme , tappvarmvatten och hushållsel) Avgår hushållsel ca 750 kWh i November månad 1340 kWh – 750 kWh = 590 kWh 590 kWh = 0,819 kWh 720 timmar i november månad 819 Wh = 4,17 Wh /m2 inkl. tappvarmvatten och värme 196 m2 uppvärmnd yta 7 7

8 NIBE F2025

9 NIBE Luft/vatten Luft/vatten-värmepumpar: Generellt NIBE™ F2025
Varför ska man välja luft/vatten-värmepumpar från NIBE? Principer för luft/vatten-värmepumpar NIBE™ F2025 NIBE F2025 Marknadens effektivaste paketlösning Inomhusmodul NIBE VVM 300 Inomhusmodul NIBE EVP 270 Inomhusmodul NIBE EVP 500 NIBE F Tillbehör NIBE™ SPLIT NIBE SPLIT NIBE SPLIT - Tillbehör

10 Principer för luft/vatten-värmepumpar Värmepumpsstorlek Utetemperatur +7 0C och 45 0C Värmebärare

11 Besparingsexempel Luft /vatten
Före åtgärd Tidigare förbrukning olja 3,5 m3/år Verkningsgrad oljepanna 87 % Tappvarmvatten ( 4 st. ) 5000 kWh/år Installation av en Nibe VVM 300 – 2025/8 Efter åtgärd Energiförbrukning kWh / år ( Tillförd energi värmepumpen 9950 kWh kWh elp.) Omräknat i pengar Pris 1 m3 olja kr kr ( sotare,service) Pris el 1,20 kr. / kWh Före installation kr. Efter installation kr. LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR

12 Frånluftsvärmepump Installerad i hus
LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR

13 NIBE Frånluftsvärmepump 310P
Ventilerar huset, levererar radiatorvärme, bereder tappvarm vatten samt återvinner värme Eleffekt: 9 kW LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR

14 Totalt installerade frånluftsvärmepumpar i Sverige Ca 250000 stycken
LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR

15 Standard frånluftsvärmepump 6500kWh – 9300 kWh/år
Besparing Standard frånluftsvärmepump 6500kWh – 9300 kWh/år BBR 16 Nibe kWh – kWh/år LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR

16 Boverkets Byggregler BBR 16!
LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR 16 16

17 DEFINITION EL-UPPVÄRMT HUS
Ett hus med mer än 10 W/m2 el installerat för värme, ventilation och tappvarmvatten (även kyla) Exempel: Ett hus på 100 m2 = 100 x 10 W = 1000 W LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR 17 17

18 KLIMATZONER Tidigare var Sverige indelat i två klimatzoner
(”norr och söder om Dalälven”) Nu är landet indelat i tre klimatzoner Klimatzon I Norrbottens, Västerbottens, och Jämtlands län Klimatzon II Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län Klimatzon III Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Skåne, Blekinge Hallands och Gotlands län LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR 18 18

19 BYGGNADENS ENERGIANVÄNDNING OCH FASTIGHETSENERGI
Den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår behöver levereras till en byggnad för uppvärmning, komfortkyla (ej frikyla), tappvarmvatten och ventilation. LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR 19 19

20 EL-UPPVÄRMDA HUS Byggnadens specifika energianvändning får ej överstiga Klimatzon I 95 kWh/m2/år (norr) Klimatzon II 75 kWh/m2/år Klimatzon III 55 kWh/m2/år (söder) LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR 20 20

21 INSTALLERAD EFFEKT Exempel: Ett hus på 200 m2 i klimatzon III
I (norr) II III (söder) Byggnadens specifika energianvändning får ej överstiga 95 kWh/m2/år 75 55 Installerad eleffekt för uppvärmning i hus upp till 130 m2 5,5 kW 5,0 4,5 + tillägg / m2 om huset är större än 130 m2 35 W 30 W 25 W Exempel: Ett hus på 200 m2 i klimatzon III 130 m2 = 4,5 kW + 70 m2 = 70 x 25 W = 1,75 kW Totalt får det i detta hus installeras 6,25 kW för värme, kyla, ventilation och tappvarmvatten OBS! Utöver detta tillkommer kyleffekten från värmepumpen. LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR 21 21

22 EFTERKONTROLL Energianvändningen skall mätas under en sammanhängande 12 månadsperiod under de 24 första månaderna 22 22

23 Tack för visat intresse.
BBR 16 Tack för visat intresse. LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR 23 23

24 BBR 16 EJ ELUPPVÄRMDA HUS T.ex. olja, fjärrvärme, pellets, ved mm (gäller även kombinationen FVP/Fjärrvärme) Byggnadens specifika energianvändning får ej överstiga: Klimatzon I 150 kWh/m2/år (Norr) Klimatzon II 130 kWh/m2/år (Norr) Klimatzon III 110 kWh/m2/år (Söder) LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR 24 24

25 Välkommen Välkommen

26 Inomhusmodul NIBE VVM 300 Smart och komplett inomhusmodul för värme och varmvatten Specialbyggd för att kopplas till, och kommunicera med NIBE FIGHTER 2025/ 6, 8 och 10 kW Utrustad med klimatstyrd shuntautomatik för exakt rätt temperatur till det vattenburna värmesystemet Avancerad laddautomatik ser till att värmefaktorn COP är optimal i alla väderlekar LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR

27 NIBE FIGHTER 2025 – VVM 300 Systemprincip
LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR

28 Borrhål

29 NIBE FIGHTER 2025 Framtagen för nordiskt klimat
Tre effektstorlekar – 6 ,8, 10 och 14 kW Multifunktion upp till 126 kW Automatisk 2-stegsreglering av fläkt Hög energitäckningsgrad Hög besparing Kompletterande tillbehör, t ex SMO 10 LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR

30 Varumärken

31 EFTERKONTROLL Energianvändningen skall mätas under en sammanhängande 12 månadsperiod under de 24 första månaderna Man behöver inte ha lika stor säkerhetsmarginal som tidigare, eftersom man får kompensera för rumstemperaturer över 22ºC, onormalt varmvattenanvändande samt onormal vädring. 31 31


Ladda ner ppt "Vätska/vatten värmepumpar"

Liknande presentationer


Google-annonser