Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Doktorand: Jessica Erlandsson Handledare:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Doktorand: Jessica Erlandsson Handledare:"— Presentationens avskrift:

1 Tappvattenvärmning med värmepump – Alternativa systemlösningar för varmvatten och värme
Doktorand: Jessica Erlandsson Handledare: Per Fahlén, Torbjörn Lindholm Chalmers tekniska högskola

2 Syftet med projektet Syftet är att beskriva hur framtidens värmepumpsystem kan utformas för att, med låg energianvändning, tillgodose varmvattenbehov i kombination med rumsvärmning.

3 Bakgrund Ökad förbrukning av varmvatten och minskat behov för rumsuppvärmning. Högre krav på varmvattenmängd och temperatur. Effektiviseringsmöjligheter med nya komponenter.

4 Projektöversikt Systemsimuleringar Behov och funktionskrav
Litteraturstudie Behov och funktionskrav Kartläggning och analys av dagens system Fältmätningar Systemsimuleringar Effektiviserings -potential Alternativa systemlösningar

5 En kunskapssammanställning
Dagens systemlösningar Intervjuer med tillverkare har genomförts Diskussioner med industrigrupp på projektmöten Behovsanalys Tappmönster, standarder, enkäter till värmepumpsägare

6 En kunskapssammanställning
Modeller för simulering Ackumulatortank, värmepump, värmeväxlare Erfarenhet från fält Resultat från fältmätningar och labmätningar Alternativa systemlösningar Exempelvis CO2 som köldmedium, fasomvandlingsmedia för lagring

7 Exempel på tappvattenvärmning
Lagring av tappvatten Direktvärmning i tanken (med kondensor, kamflänsrör, elpatron etc.). Direktvärmning i extern värmare (värmepump, panna etc.). Indirekt värmning av tanken (dubbelmantel). vb,in vb,ut KV VV

8 Exempel på tappvattenvärmning Ingen lagring av tappvatten
Direktvärmning i tappvattenväxlare (värmebärare från panna, fjärrvärme, gaslåga etc.). (värmebärare i lagertank).

9 Varmvattentappningar ger stora och snabba temperaturvariationer, till skillnad mot rumsvärmning.

10 Enkät Vilken värmekälla hade ni före värmepumpsinstallationen?
Fyll i värmekälla i det tidigare boendet om ni har nybyggt hus. Flera alternativ kan väljas.  Elvärme  Pellets/Ved  Fjärrvärme  Olja/Gas  Värmepump  Vet ej Hur upplever ni mängden varmvatten som er värmepump ger?  Mycket bra  Bra  Acceptabel  Mindre bra  Dålig

11 Enkät Hur upplever ni temperaturen på varmvatten som er värmepump ger?
 Mycket bra  Bra  Acceptabel  Mindre bra  Dålig Vad prioriterar ni främst av alternativen nedan?  Mängden varmvatten  Temperaturen på varmvattnet  Låg energianvändning

12 Enkät Ange modell och fabrikat på er värmepump:
Ange modell och fabrikat samt volym för varmvattenberedaren: Ange tidpunkt för installationen: Månad: År: Använder ni någon möjlighet/inställning för att periodvis höja temperaturen på varmvattnet? Flera alternativ kan väljas.  Ja, när varmvattenbehovet är extra stort  Ja, av hygienskäl  Nej, aldrig

13 Enkät Hur många är ni i hushållet? Har ni badkar?
 1-2 personer  3-4 personer  5-6 personer  Fler än 6 Har ni badkar?  Nej  Ja, badkar av standardstorlek  Ja, bubbelbad/större badkar Har ni snålspolande armatur för dusch och bad?  Ja  Ja, delvis  Vet ej

14 Fältmätning Mätobjekt: Installation i orienteringsklubbstuga
Bergvärmepump. Dubbelmantlad beredare och elberedare i serie. Installation i villa Luft/vatten värmepump. Tank med värmebärare för växling i extern vvx.

15 Fältmätning 1 - klubbstuga
Stort varmvattenbehov och mindre värmebehov Omklädningsrummen har totalt 6 duschar. Installation av bergvärmepump och dubbelmantlad beredare i december 2008, samtidigt förbereddes för fältmätning.

16 Systemlösning - klubbstuga
500 Befintlig el-beredare Radiatorsystem kallvatten temperatur-givare flödesgivare varmvatten 4 1 2 6 7 5 Värmepump 3

17 Fältmätning 2 - villa Installation med luft/vatten värmepump. Tank med värmebärare och extern värmare.

18 Systemlösning - villa RC1 RC3 RC2 Från VP Retur VP Kallvatten in Varm-
Värme till Värme retur Kallvatten in Varm- vatten GT1 GT2 CP1 CP2 VM1 VM2 GF ACK1 VVX1 SV1A SV1B RC3 GT3 GT4 GT Bef. VV ber.

19 Tack! Frågor?


Ladda ner ppt "Doktorand: Jessica Erlandsson Handledare:"

Liknande presentationer


Google-annonser