Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ENERGIASTA MAAKUNNAN ETU ENERGILÖSNINGAR SOM GYNNAR EGENTLIGA FINLAND Alf-Peter Heino Energirådgivare / Energianeuvoja Energiasta maakunnan etu.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ENERGIASTA MAAKUNNAN ETU ENERGILÖSNINGAR SOM GYNNAR EGENTLIGA FINLAND Alf-Peter Heino Energirådgivare / Energianeuvoja Energiasta maakunnan etu."— Presentationens avskrift:

1

2 ENERGIASTA MAAKUNNAN ETU ENERGILÖSNINGAR SOM GYNNAR EGENTLIGA FINLAND Alf-Peter Heino Energirådgivare / Energianeuvoja Energiasta maakunnan etu

3 Målsättningar: Förbättra verksamhetsmöjligheterna gällande energifrågor för företag och samfund Minska på utsläpp av växthusgaser i Egentliga Finland, vilka uppkommer i samband med användning och tillverkning av energi Förverkliga Egentliga Finlands energistrategi Underlätta ibruktagandet av ny teknologi samt sprida kunskap

4 Vägbelysning på Keistiö

5 Vägbelysning på Keistiö

6 Vägbelysning på Keistiö
Byte av armaturer i befintliga stolpar. Befintliga matarkablar används. El-matningen från alternativa energiformer. Vindkraft och solenergi Fast el-anslutning som säkerhet

7 Vägbelysning på Keistiö
Armaturer med LED-teknik från LUMI GROUP Typ Lumi R6 Dessa tillverkas i Finland med högklassiga komponenter och delar. Utformade för behoven i vårt land. Energiåtgången jämfört med kvicksilverlampor minskar med 75 – 80%.

8 El-energin till vägbelysningen
El-energin till vägbelysningen från alternativa energiformer som vind och sol. Ekonomisk lönsamhet svår att uppnå. Färdiga lösningar finns att få från Reps Oy Ab

9 UPPVÄRMNING AV SKOLFASTIGHETEN.
Eftersom den nuvarande uppvärmningsmetoden är direkt el-värme är uppvärmningsalternativen få. Luft / luft värmepump – 2000 € / st, inget bidrag finns att få. Sol / varmluft solfångare ca 2000 € / st, eventuellt bidrag från ELY-centralen finns att få. Leverantör: SolarVenti - ”Överbliven” el-energi från vägbelysningen kan användas.

10 Vem har rätt till bidrag?
Bidragsgiltiga är företag, d.v.s. bolag och firmor. Samfund, d.v.s. kommuner och församlingar, stiftelser och föreningar. Arbets- och näringslivsministeriets energibidrag beviljas INTE till bostadsbolag, bostadsfastigheter, lantbruk eller projekt i samband med dessa. MMM - har egna bidragsprogram för jord- och skogsbruk. ARA - har egna energibidragsprogram för bostadsfastigheter.

11 Bidrag för reparation, energi, m.m. Sökes årligen via hemkommunen
FAKTA OM ENERGI Bidrag för reparation, energi, m.m. Sökes årligen via hemkommunen Ansökningstiden 2012 tar slut 11 april! PROJEKTET FÅR ICKE PÅBÖRJAS FÖRE BIDRAGSBESLUTET!

12 Helt kort om bidraget: Utbyte av oljevärme eller direkt el-värme till bioenergi (flis/ved/pellets), solenergi, vindenergi, jord- eller havsvärme ger möjlighet att söka ett investeringsbidrag på 10 – 20%. Gäller endast saneringsprojekt, INTE nybyggen! Ansökan skall göras före arbetet inleds!

13 Intressanta länkar http://www.aurinkoteknillinenyhdistys.fi

14 Intressanta länkar http://www.builditsolar.com

15 TACK Alf-Peter Heino Energirådgivare Pargas stad


Ladda ner ppt "ENERGIASTA MAAKUNNAN ETU ENERGILÖSNINGAR SOM GYNNAR EGENTLIGA FINLAND Alf-Peter Heino Energirådgivare / Energianeuvoja Energiasta maakunnan etu."

Liknande presentationer


Google-annonser