Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentationsmaterial EFFSYS 2 dagen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentationsmaterial EFFSYS 2 dagen"— Presentationens avskrift:

1 Presentationsmaterial EFFSYS 2 dagen 2009-12-14
Fältmätningar för att demonstrera dagens bästa teknik för värmepumpssystem Projektledare Monica Axell, SP Forskningsutförare Pia Tiljander, SP Caroline Haglund Stignor, SP Peter Lidbom, SP Johan Björkman, SP Industriparter AB Svenskt klimatneutralt boende Enertech AB Evi Heat Värmepumpar SPIS AB IVT Industrier AB Nibe AB SVEP Presentationsmaterial EFFSYS 2 dagen

2 Fältmätningar, Bakgrund
Inom EU och IEA belyses vikten av att demonstrera dagens bästa teknik för att öka implementering och introduktionstakt av ny teknik på nya marknader. Tidigare genomförda projekt på SP har demonstrerat installationer av standardsystem i äldre hus där värmepumpen har ersatt ett annat uppvärmningssystem. Detta projekt kompletterar med demonstration av ”top-of-the-line” system nyproducerade och befintliga hus. Presentationsmaterial EFFSYS 2 dagen

3 Presentationsmaterial EFFSYS 2 dagen 2008-11-11
Fältmätningar, Syfte Visa potentialen med värmepumpande teknik. Projektet skall inriktas på bästa möjliga teknik och flera systemlösningar skall ingå i studien. Öka acceptansen för tekniken, vilket är viktigt för att öka implementering på nya marknader. Demonstrera svensk kompetens, vilket kan bidra till en fortsatt tillväxt för svensk värmepumpsindustri på den Europeiska marknaden. Visa energibesparingspotential och potential för CO2 reduktion med nya effektiva värmepumpsystem. Presentationsmaterial EFFSYS 2 dagen

4 Presentationsmaterial EFFSYS 2 dagen 2008-11-11
Fältmätningar mål Utveckla en fältmetodik för mätning på värmepumpsanläggningar. Erhålla underlag för riktlinjer, ”guide lines”, riktat till konstruktörer och installatörer. Projektet skall resultera i ett internationellt samarbetsprojekt inom IEA Heat Pump Program. Presentationsmaterial EFFSYS 2 dagen

5 Fältmätningar, Genomförande
Kartläggning av befintliga systemlösningar Val av värmepumpsystem Utveckling av standardiserad fältmetod inklusive redovisning av effektivitet och CO2-reduktion Fältmätningar under ett år Analys Rapportering Presentationsmaterial EFFSYS 2 dagen

6 Presentationsmaterial EFFSYS 2 dagen 2008-11-11
Fältmätningar Genomförs under ett år Mäter för att kunna beräkna systemårsvärmefaktor ”SPF” Olika mätpunkter beroende på system – raditorpumpar mäts separat för ev korrigeringar Delrapportering vid halvårsskiftet Presentationsmaterial EFFSYS 2 dagen

7 Fältmätningar, Anläggning 1
Enplansvilla m3 boyta + 67 m3 garage Golvvärme Vätska-vatten värmepump Marklager Solfångare Ackumulatortank Frånluftsmodul Ingen tillsatsvärme Installationsår 2008 Presentationsmaterial EFFSYS 2 dagen

8 Fältmätningar, Anläggning 2
Tvåplansvilla Golvvärme Luft-vatten värmepump Tillsatsvärme Solfångare Ackumulatortank Installationsår 2010

9 Fältmätningar Anläggning 3
Enplansvilla m3 boyta + 20m3 biyta Golvvärme Vätska-vatten värmepump Borrhål Ackumulatortank Separat varmvattenberedare Installationsår 2009 Tillsatsvärme

10 Tack för er uppmärksamhet
Fältmätningar Tack för er uppmärksamhet Presentationsmaterial EFFSYS 2 dagen


Ladda ner ppt "Presentationsmaterial EFFSYS 2 dagen"

Liknande presentationer


Google-annonser