Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det energieffektiva kylbatteriet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det energieffektiva kylbatteriet"— Presentationens avskrift:

1 Det energieffektiva kylbatteriet
Caroline Haglund Stignor SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Per Fahlén Installationsteknik, CTH Bengt Sundén och Daniel Eriksson, Värmeöverföring, LTH

2 Deltagande parter SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
Värmeöverföring, LTH Installationsteknik, CTH ABB Coiltech AB Alfa Laval AB Grundfos AB Hydro Alunova AB Hydro Formates Refcon AB Svensk Fjärrvärme Temper Technology Wica Cold AB Wilo AB

3 Bakgrund Konventionellt kylbatteri

4 Syfte och mål Förslag på ny energieffektiv vvx-design
Undersöka värmeöverföring och tryckfall i köldbärarkylda kylbatterier Ge förslag på hur konventionella kylbatterier kan förbättras Undersöka förutsättningarna för en typ av kylbatterier bestående av kanaler med små hydrauliska diametrar Förslag på ny energieffektiv vvx-design

5 Projektets genomförande
Litteratursammanställning Inledande försök - konventionella kylbatterier Parameterstudie – konventionella kylbatterier Fortsatta försök – förbättrade kylbatteirer Parameterstudie – förbättringstekniker Småskaleförsök – rör med och utan insatser Småskaleförsök – MPE-tuber Parameterstudie – MPE-VVX Fullskaleförsök – MPE-VVX Strömningsrelaterad korrosion - bevakning

6 Litteratursammanställning
Värmeöverföring vid laminära flöden kan förbättras genom att förhindra tillväxt av gränsskikt tubinsatser, tex ”twisted-tapes” ytmodifieringar, tex flänsar förlänga den relativa längden på inloppssträckan (U-böjar) små hydrauliska diametrar

7 Inledande försök - försöksuppställning

8 Resultat - Nusselttal på vätskesidan – uppmätta och beräknade värden (B2, propylenglykol, 39 %w)

9 Resultat - Tryckfall på vätskesidan – uppmätta och beräknade värden (B2, Temper-20)

10 Definitioner Erfordrad elektrisk effekt för ett givet kylbehov

11 Resultat från parameterstudie – erfordrad elektrisk effekt

12 Resultat från parameterstudie – optimalt volymflöde

13 Småskaleförsök med MPE-tuber
8 parallella kanaler 6*41 mm MPE-tub 2 9 parallella kanaler 6*45 mm intern ytförstoring MPE-tub 3 25 parallella kanaler 4*45 mm

14 Försök med MPE-tuber - Montering av termistorerna tubytan

15 Försök med MPE-tuber - Provobjekt
Mätpositioner, yttemperatur Köldbärare Vatten

16 Försök med MPE-tuber - Temperaturprofil - uppmätta och beräknade värden (MPE 1, PG, Re=24), Gnielinski

17 Resultat – Försök med MPE-tuber – uppmätta och korrelerade Nu (MPE 1, Vatten)

18 Parameterstudie MPE-VVX - erforderlig eleffekt

19 Parameterstudie MPE-VVX - optimalt volymflöde

20 Försök med MPE-VVX - provobjekt

21 Resultat - Försök med MPE-VVX

22 Slutsatser Nya inloppssträckor efter varje U-böj
ökad värmeöverföring (Gnielinski, T) ökat tryckfall (Langhaar) Konventionella kylbatterier kan förbättras genom att dela upp dem i flera mindre kylbatterier öka antalet parallella slingor Minska tubdiametern Optimal drift beror på kylbatteriets geoemetri kylbehovet val av köldbärare Insatser och flänsar kan resultera i förbättrad prestanda för ett konventionellt kylbatteri

23 Forts. slutsatser Värmeöverföringen kan förutsägas mha Gnielinskis korrelation i MPE-tub 1 Lovande resultat för VVX bestående av MPE-tub 1 och veckade flänsar enligt modell Värmeöverföring och tryckfall på luftsidan av MPE-VVX bör studeras ytterligare - särskilt vid låga hastigheter och kondensering av vattenånga Avrinningen av kondensvatten måste säkerställas i MPE-VVX

24 Sammanfattning Olika typer av flänsbatterier med aluminiumflänsar på expanderade kopparrör används ofta som kylbatterier i kyl- och frysdiskar och denna typ av värmeväxlare är ursprungligen framtagen för direktförångning av köldmedium. I detta projekt har olika sätt att förbättra värmeöverföring och tryckfall på vätskesidan för kylbatterier vid indirekt kylning med olika typer av köldbärare undersökts, eftersom indirekta kylsystem blir alltmer vanliga i livsmedelsbutiker nuförtiden. Under projektet gång har såväl små- som fullskaliga försök genomförts för att undersöka vilka korrelationer och samband som bör användas för att förutsäga värmeöverföring och tryckfall i olika kylbatterier. Dessa korrelationer och samband har sedan använts i olika parameterstudier. Resultaten från detta projekt visar på olika sätt att förbättra konventionella kylbatteriers prestanda, men också att det finns goda förutsättningar att konstruera kylbatterier för indirekta system med platta tuber och veckade flänsar. Dock behöver värmeöverföring och tryckfall på luftsidan studeras ytterligare för kyldisksapplikationer, särskilt när det gäller prestanda vid låga lufthastigheter och fuktutfällning.


Ladda ner ppt "Det energieffektiva kylbatteriet"

Liknande presentationer


Google-annonser