Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 ICT och hållbarhet del 2 Maria Noring Miljöstrategisk analys, fms Centre for Sustainable communications KTH Digital närservice i Vilhelmina 26-27 november.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 ICT och hållbarhet del 2 Maria Noring Miljöstrategisk analys, fms Centre for Sustainable communications KTH Digital närservice i Vilhelmina 26-27 november."— Presentationens avskrift:

1 1 ICT och hållbarhet del 2 Maria Noring Miljöstrategisk analys, fms Centre for Sustainable communications KTH Digital närservice i Vilhelmina 26-27 november 2009

2 2 Samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning (CBA) av ICT-tjänster •Syfte: att mäta välfärdseffekter av projektet •Viktigt är att skilja mellan samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning (CBA) och tex en företagsekonomisk eller privatekonomisk kalkyl. •Identifiera nyttor respektive kostnader. Skillnaden däremellan är välfärdsförändringen.

3 3 Förslag på tillvägagångssätt 1.Identifiera grupper som berörs och skapa fokusgrupper. Ex kvinnor/män, ålderskategorier, näringsidkare, privatpersoner mm 2.Genom intervjuer (och enkäter) finna vilka nyttor respektive kostnader fokusgrupperna upplever med tekniken. Ex minskat/ökat resande, ökad fritid, ökad isolering, bättre möjlighet till företagande, lättare nå myndigheter osv

4 4 Forts. tillvägagångssätt 3.Skapa uppfattning om den relativa storleksordningen på nyttor och kostnader mellan olika grupper. 4.Sätta ett värde i kronor på nyttorna och kostnaderna för att beräkna den samhälleliga nettonyttan. Ex lönekostnader, lokalkostnader Ex för icke-prissatta varor såsom fritid eller minskade utsläpp genom direkta metoder (tex frågor om betalningsvilja) eller indirekta (tex genom resekostnadsmetoden eller återställandekostnader)

5 5 Vad behövs? •Fokusgrupper bestående av Kommuner Näringsliv Privatpersoner •Lämpliga case för att göra närmare studier av hur man upplever ICT-tjänsterna •Om intresse finns fortsätter diskussionen…

6 6 Tidsplan? •År 1: case studies, fokusgrupper och intervjuer •År 2: fortsättning •År 3: Rapport…


Ladda ner ppt "1 ICT och hållbarhet del 2 Maria Noring Miljöstrategisk analys, fms Centre for Sustainable communications KTH Digital närservice i Vilhelmina 26-27 november."

Liknande presentationer


Google-annonser