Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

27 november 2009, 1 Värdering av förseningstid i kollektivtrafiken Maria Börjesson, Jonas Eliasson, Joel Franklin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "27 november 2009, 1 Värdering av förseningstid i kollektivtrafiken Maria Börjesson, Jonas Eliasson, Joel Franklin."— Presentationens avskrift:

1 27 november 2009, 1 Värdering av förseningstid i kollektivtrafiken Maria Börjesson, Jonas Eliasson, Joel Franklin

2 27 november 2009, 2 Studien • Syfte: värdering för CBA. • 1260 resenären på tunnelbana (569) och pendeltåg (691) • Rekryterade resor: • morgon/eftermiddagsrusningen • förorter söder/väster innerstaden • Representativitet: • 56 % av alla resor med kollektivtrafik i Sverige görs i Stockholm – en vardag gör knappt 700 000 resenärer närmare 2,4 miljoner resor. • 45 % är tunnelbana,10 % är pendeltåg, 5 % är lokala banor. • Pappersenkät med stated choice frågor, pennor och frankerade kuvert delades ut på stationer.

3 27 november 2009, 3 Teori • Scheduling-modeller. Ett exempel: • ’Reduce form’-modeller. Vid optimal startid (PAT försvinner): • Nyttan försvinner ur uttrycket.... •...men det är svårt att fråga om risk • Under vissa antagande räcker det med att skatta α, β och ω för att räkna ut  1 och  2. -D PAT=0 T T-D

4 27 november 2009, 4 Empiri: • Ger scheduling- och reduced-form-modellerna samma värdering? • Om inte: • Vad är det vi mäter? • Vad är det vi vill ha i CBA?

5 27 november 2009, 5 De svarande och deras resor • medelinkomst 28,5 tkr Ärende vid målpunkten • medelrestid dör-till-dörr 46 min • förvärvsarbetande 81% • småbarnsföräldrar 31% • kvinnor 65% • tunnelbana/pendeltåg 45% / 55% • tid att passa på målpunkt 49% • tid att passa på startpunkt 20%

6 27 november 2009, 6 Vad anser resenärerna om punktligheten? • Hur ofta tycker du att tunnelbanan/pendeltåget är försenat? • Är det så illa? Eller: • Policy-svar? • Minns förseningar bättre än punktlighet? • Höga krav på punktlighet?

7 27 november 2009, 7 Stated Choice frågor 2I.Avgång BAvgång A Starttid30 min tidigare än idagSom idag Restid13 min längre än idag2 min kortare än idag Biljettpris10 kr mindre än idag10 kr mer än idag Avstigning(17 min senare än idag)(2 min tidigare än idag) Jag väljer:  1 1  2 2 Ställer in resan  3 1II.Avgång BAvgång A Försening (om du gör resan varje vardag): En gång varannan vecka är tåget 5 min försenat Övriga resor är i tid. En gång i månaden är tåget 20 min försenat. Övriga resor är i tid. Restid enl. tidtabell: 5 min kortare än idag2 min längre än idag Biljettpris12 kr mer än idag7 kr mer än idag Jag väljer:  1 1  2 2 Ställer in resan  3

8 27 november 2009, 8 Resultat: Scheduling modellen • Tidsvärde 68 kr/h • Värdering av förväntad försening ca 114 kr/h

9 27 november 2009, 9 Resultat: ’Reduced form’ modellen • Värderingen av medelförsening minskar om tågen ofta är försenat

10 27 november 2009, 10 Slutsats • Att bli försenad är värre än att bara vara sen; resenärer tycker inte om osäkerheter och risker. • Man kan flytta sin önskad ankomsttid (PAT) om man vet om det i tid. • Oro och kontrollbehov • Överfokusering

11 27 november 2009, 11 Tillämpning, exempel minskad betalningsvilja = 507*(förseningslängd)*(förseningsrisk) MedelförseningslängdRiskVärderingKr per resa 180.0258196 120.056416 70.106347 50.205078 Summa28

12 27 november 2009, 12 Andra förutsättningar ger andra värderingar • Betalningsviljan högre för resenärer med: • Högre inkomst • Barn i hushållet • Förvärvsarbete

13 27 november 2009, 13 När är värderingarna giltiga? • I spannet: • ’en försening i veckan’ ’en försening varannan månad’ • Förseningslängder: 5 - 70 minuter

14 27 november 2009, 14 Slutsatser om monetär värdering •”Förseningstidsvärde” 400-800 kr/h i genomsnitt −Högre för småbarnsföräldrar, förvärvarbetande, högre inkomst och med tid att passa. •Regional/lokal kollektivtrafik i Stockholm. •Tidvärdet överensstämmer med tidsvärdesstudien. •Inga skillnader funna i den mellan olika delar av riket som inte förklaras av socioekonomisk sammansättning. •Jämförelse bil: Value of travel time (kr/h)  /  Value of delay time (kr/h)  /  Ratio delay time/travel time  /  Morning683605.3 Business1204253.5 Afternoon582283.9

15 27 november 2009, 15 Tack! Maria Börjesson, Jonas Eliasson och Joel Franklin Centre for Transport Studies www.cts.kth.se


Ladda ner ppt "27 november 2009, 1 Värdering av förseningstid i kollektivtrafiken Maria Börjesson, Jonas Eliasson, Joel Franklin."

Liknande presentationer


Google-annonser