Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energismarta produkter teknisk isolering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energismarta produkter teknisk isolering"— Presentationens avskrift:

1 Energismarta produkter teknisk isolering

2 Energiförbrukning i den svenska genomsnittsvillan
Denna bild illustrerar energiförbrukningen i det svenska genomsnittshuset. Huset är på 140 kvm. Hur mycket av den totala energiförbrukningen i ett hus kan ”vi” påverka genom att ha bra isolerade installationer och klimatskal? Ca 80%, resterande 20% är hushållsel. Det svenska genomsnittshuset. Källa: Energimyndigheten

3 Rörisolering Välisolerade rörinstallationer är viktigt för att hålla nere energiförbrukningen.

4 Exempel på besparing per lpm rör och år för varmvatteninstallation
Oisolerat rör Φ35mm Mediatemp. 50°C Omgivningstemp. 20°C Energiförlust 333 kWh Isolerat rör Φ35mm Isolertjocklek 60mm Mediatemp. 50°C Omgivningstemp. 20°C Energiförlust 35 kWh Hur mycket tjänar man på att isolera ett oisolerat rör, diameter 35mm och mediatemperatur 50 grader? Installationkostnad ca kr. Pay-off ca 6månader. Energibesparing 298 kWh Kostnadsbesparing 275 kr per lpm och år

5 Kostnadsbesparing 100 kr per lpm och år
Exempel på besparing per lpm rör och år för kylinstallation (enbart kondensisolering) Oisolerat rör Φ35mm Mediatemp. 4°C Omgivningstemp. 20°C Energiförlust 136 kWh Isolerat rör Φ35mm Isolertjocklek 20mm Mediatemp. 4°C Omgivningstemp. 20°C Energiförlust 29 kWh Hur mycket tjänar man på att isolera ett oisolerat kylrör? Obs detta 20mm isolertjocklek, vald för att undvika kondens. Vill man välja isolering för att spara energi så ska man välja tjockare isolering, se nästa bild. Varför tjänar man mindre än den tidigare bilden? Svar: Skillnaden i temperaturer är mindre, 16 grader resp. 30 grader och isolertjockleken är tunnare. Energibesparing 107 kWh Kostnadsbesparing 100 kr per lpm och år

6 Ytterligare energibesparing 8 kWh/lpm,år
Exempel på besparing per lpm rör och år för kylinstallation (energiisolering) Oisolerat rör Φ35mm Mediatemp. 4°C Omgivningstemp. 20°C Energiförlust 136 kWh Isolerat rör Φ35mm Isolertjocklek 40mm Mediatemp. 4°C Omgivningstemp. 20°C Energiförlust 21 kWh Här är isoleringen vald av energiskäl inte av kondensskäl. Energibesparing 115 kWh Ytterligare energibesparing 8 kWh/lpm,år

7 Vad är värmekonduktivitet ? Lambdavärde λ
Värmekonduktivitet är den egenskap som anger hur bra ett material isolerar. Den betecknas med den grekiska bokstaven λ Enheten är W/m·°C eller W/m·K, ofta anger man mW/m ·°C. Ju lägre lambdavärde desto bättre isolermaterial

8 Ett lågt lambdavärde är en viktig materialegenskap.
(Φ35, 60mm isol. 50°C mediatemp. 20°C omgivningstemp.) [W/m] Energiförlust per meter och år vid olika λ50-värden (35, 38, 40) Ger en kompakt och effektiv värmeisolering λ=38 mW/m·°C Energiförlust/meter,år λ=35 mW/m·°C 38,5 kWh 35,0 kWh Energibesparing 3,5 kWh/lpm,år [mW/m°C]

9 Mikrobiell tillväxt ska minimeras -legionellaproblem
Tappvarmvatten ska vara minst 50°C. Tappkallvatten ska inte vara över rumstemperatur Gäller hela ledningssystemet Bakterier förökar sig snabbt i temperaturer mellan 25-45°C Ett nytt argument för att isolera vattenrör. Minimera hälsorisker. Isolera bort hälsorisker

10 Här syns tydligt hur värmen överförs från rörstråket till rörstativen.
Rörstativen har en temperatur på 37o. Man kan även se att värmen leds via rörstativen ner till kallvattenrören med oönskad uppvärmning och legionellarisk som följd. Källa IF

11 Produkter för varma och kalla installationer
Tappvarmvatten ska vara minst 50°C. Rekommenderad produkt: TapeLock® eller AluComfort® Tappkallvatten ska inte värmas oavsiktligt. Rekommenderad produkt: TapeLock® λ10 λ50 λ100 32 35 43 [mW/m°C]

12 Produkter för kylinstallationer
HygroWick rörskål transporterar ut fukten och håller rören torra med bibehållen isolerförmåga år efter år Används ner till 0°C

13 HygroWick principen

14 Kostnadsbesparing 15 kr per lpm och år
Jämförelse mellan cellgummi och HygroWick, per lpm och år för kylinstallation (första året) Cellgummi rör Φ35mm Isolertjocklek 13mm Mediatemp. 4°C Omgivningstemp. 20°C Energiförlust 46 kWh HygroWick rör Φ35mm Isolertjocklek 20mm Mediatemp. 4°C Omgivningstemp. 20°C Energiförlust 29 kWh Här är en jämförelse mellan cellgummi och HygroWick. Obs, cellgummits isolerförmåga försämras med tiden medan HygroWick behåller sin isolerförmåga. Energibesparing 17 kWh Kostnadsbesparing 15 kr per lpm och år


Ladda ner ppt "Energismarta produkter teknisk isolering"

Liknande presentationer


Google-annonser