Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är Teknisk Framsyn?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är Teknisk Framsyn?."— Presentationens avskrift:

1 Vad är Teknisk Framsyn?

2 Samarbetsprojekt mellan…
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Närings- och teknikutvecklingsverket Sveriges industriförbund Stiftelsen för Strategisk Forskning … i samarbete med Regeringen, företag, myndigheter och andra intressenter

3 Mål Stärka det framtidsinriktade arbetet i företag och organisationer
Identifiera kompetensområden med potential för tillväxt och förnyelse i Sverige Skapa underlag och processer för prioritering av områden för svensk kompetensuppbyggnad

4 Aspekter att behandla Ekologi och miljöaspekter Ekologi och marknad
Värderingar och attityder Samspelet människa – system – management Informationssystem, datasystem och matematisk- statistiska metoder Energi Gränsöverskridande vetenskap och teknikutveckling Långsiktig grundforskning Regional utveckling

5 Panelarbetet 5-15 nyckel- områden

6 Panelernas uppdrag Beskriv relevant omvärldsförändring och kunskapsutveckling inom år, välj nyckelområden för genombrott Belys möjligheter och problem för Sveriges utveckling och vad som bör föranleda svenska insatser Visa hur svensk kompetens kan användas och föreslå förbättringar Beskriv åtgärder som redan i dag kan öka sannolikheten för en önskvärd utveckling Föreslå vad företag och organisationer bör göra för att ta tillvara de utpekade möjligheterna

7 Styrgrupp Direktör Arne Wittlöv (ordförande), AB Volvo
Generaldirektör Gunnel Färm, Rådet för Arbetslivsforskning Direktör Christer Heinegård, NUTEK Professor Ingvar Lindgren, Stiftelsen för Strategisk Forskning Direktör Camilla Modéer, Sveriges Industriförbund Professor Kurt Östlund, IVA Sekreterare – Tf. VD Enrico Deiaco, IVA Huvudprojektledare – Direktör Lennart Lübeck

8 Organisation

9 Panelernas ämnen… 1 Hälsa, medicin, vård biovetenskaper, bioteknik medicinsk teknik, omvårdnad 2 Biologiska naturresurser skogs- och jordbruk, vattenbruk, livsmedel, massa och papper, trävaror, råvara för bioenergi

10 Panelernas ämnen… 3 Samhällets infrastruktur hus, anläggningar, stadsbyggnad, transportsystem, logistik, distribution, regional utveckling 4 Produktionssystem verkstadsteknik, industriella tillverkningssystem och farkostteknik

11 Panelernas ämnen… 5 Information & kommunikation hård- och mjukvaruutveckling, tele- och radiokommunikation, datanät, databaser 6 Material & materialflöden funktionella material, konstruktionsmaterial, utvinning och processteknik, åter- användningsprocesser, kemi- teknik

12 Panelernas ämnen… 7 Tjänster media, fritid, handel, försäkring finansverksamhet 8 Utbildning och lärande livslångt lärande, barn- och ungdomsskolan, universitet, högskola, fort- och vidare- utbildning

13 Regional förankring

14 Utländska framsyner

15 Panelrapporter Beställ rapporterna från IVA tel De kostar 100 kr inkl. moms och porto. De finns också som pdf-filer på projektets hemsida

16 Antar ni utmaningen?


Ladda ner ppt "Vad är Teknisk Framsyn?."

Liknande presentationer


Google-annonser