Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Med siktet inställt på förändring

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Med siktet inställt på förändring"— Presentationens avskrift:

1 Med siktet inställt på förändring
Gör vi rätt saker på biblioteken? Umeå —25 Avslutning

2 Sikte på förändringar….
Känns inte det här citatet från 1947 fortfarande ganska aktuellt? Hur pass nyskapande är biblioteken egentligen? Louisiana: Museums in the 21st century

3 Med siktet inställt på förändring?
Vad ska biblioteken värna om och behålla? Vad ska biblioteken förändra? "I samma stund som man slutar försöka bli bättre slutar man vara bra" Annina Rabe: Delvis förändring Är biblioteken alltför anpassliga? Uppmanar oss att vara försiktiga med vad vi önskar – Det kan slå in Är biblioteken alltför defensiva? Risk för att biblioteken förlorar sitt egenvärde, Uppmanar oss att stå mer rakryggade! Biblioteken är unika i sin karaktär och kanske den sista utposten för boken. Malin Ögland: Reflekterande praktiker och Evidensbaserat arbetssätt som metoder för att möta/driva förändring "I samma stund som man slutar försöka bli bättre slutar man vara bra" Teoretisk modell för förändring - Lärcykel: Konkreta upplevelser, Reflektion och observation, Abstrakt tänkande, aktivt experimenterande

4 Är framtiden redan bakom oss?
Vad har vi gjort? Vad gör vi? Vad borde vi göra? Bevarat och tillgängliggjort Digitaliserar Digitalisera mera Christer Karlsson, Umeå UB ställde tre frågor: Vad har vi gjort? Där svaret blev bevarat och tillgängliggjort Vad gör vi? Med svaret digitaliserar, bland annat genom projektet RARA Vad borde vi göra? Digitalisera mera och öka skyddet för äldre llitteratur. E-böcker on demand, användarmedverkan (crowdsourcing)… … Kanske även Books by the Foot? Foto: Inger Edebro Sikström

5 Gör biblioteken rätt saker?
Har biblioteken en beredskap att anpassa och utveckla tjänster och lokalers och webbplatsers utformning? Hur stödjer vi kollegor som vågar pröva något nytt? Vilka är våra kritiska vänner? Gör biblioteken rätt saker ? Har biblioteken en beredskap att anpassa och utveckla tjänster och lokalers och webbplatsers utformning? Det handlar bland annat om attityder, bemötande, öppettider, medieplanering, driftsformer… Hur stödjer vi de kollegor som vågar pröva något nytt? Vilka är våra kritiska vänner? Niclas Forsgren och Marcus Strand, stolta, prisbelönta bibliotekarier från det öppna och nyfikna Sandvikens bibliotek Berättarkalas Biblioteket öppet varje dag – året om Brett utbud, prövar och utvecklar nya arbetssätt och bryter traditionella yrkesroller Anders Olsson, ordförande för Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för driftsformsfrågor klargjorde skillnader mellan offentlig respektive privat finansiering och produktion, vilka olika driftformer som finns idag samt Svensk Biblioteksförenings ställningstagande att vara driftsformsneutrala, men med tydliga krav på biblioteksverksamhet

6 Mer av samma? Mer av annat?
Hur utvärderar biblioteken sitt förändringsarbete? Hur bidar utvärdering till utveckling? Angela Zetterlund började med bilden av biblioteken som gamla, traditionsbundna och stabila institutioner som förändras långsamt. Vi fick veta att biblioteken söker mer legitimitet än effektivitet, goda möten och relationer, förbättrad samordning och samverkan… Utvärdering inget neutralt tekniskt verktyg. En slutsats är: Att användarnas behov är dåligt klargjorda Att användarnas erfarenheter inte är viktiga Att målen sätts i efterhand Att statistik saknar relevans

7 Vad driver förändring? Vad driver förändring? Gör vi rätt saker?
Många bibliotek byggs och anpassas för en funktion som mötesplats. Niels Ole Pors visar på forskning som väcker frågan om biblioteken gör rätt saker: 50 % av alla besökare stannar mindre än 15 minuter. De flesta kommer för att låna en speciell bok eller litteratur i ett bestämt ämne. Få kommer för att ta del av utställningar. Kan frånvaron av missnöje med biblioteken vara en indikator på att biblioteken inte är särskilt viktiga i människors vardag? Elebeth Tank visar statistik att 2/3 av malmöborna som besöker biblioteket inte lånar något. Malmö har en strategi, The Darling Library, som driver förändring: Tillgänglighet utan hinder Expandera mötesplatsen i tid, rum och i malmöbornas hjärtan. Demokratisering av IT användning Genom Iscensättning, upplevelsedesign, tematisering, unik förmedling…

8 Sikte och mod inställt på förändring Örjan, den höjdrädda örnen


Ladda ner ppt "Med siktet inställt på förändring"

Liknande presentationer


Google-annonser