Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En utbildningssatsning i samproduktion mellan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En utbildningssatsning i samproduktion mellan"— Presentationens avskrift:

1 En utbildningssatsning i samproduktion mellan
1 En utbildningssatsning i samproduktion mellan Region Skåne och Amphi Produktion AB Illustration och animation: Fabian Göransson och Leo Hallin

2 Tänk tvärtom – för en jämställd sjukskrivningsprocess
2 Tänk tvärtom – för en jämställd sjukskrivningsprocess DEL 1. Genushanden En rätt, lagom, säker och jämställd sjukskrivning DEL 2. De viktiga frågorna DEL 3. Sjukliga liv eller sjukliga kroppar?

3 3 Medikalisering av livets bekymmer leder till sjukskrivningar utan medicinsk grund Livets bekymmer löser man inte med läkemedel och sjukskrivning. Tänk tvärtom!

4 4 Kvinnors livssituation medikaliseras, medan mäns familjesituation glöms bort Det är vanligare att män inte anger sociala faktorer som anledning till ohälsa, de relaterar främst till arbetet och viktiga detaljer riskerar därmed att utelämnas. Kvinnors tunga privatliv bidrar till deras ohälsa på ett sätt som vården inte alltid kan avhjälpa, de patienterna har rätt till hjälp från andra instanser än vården. Vården kan arbeta för att tydliggöra både för patienten och vårdgivaren var det huvudsakliga problemet ligger och hur det kan lösas.

5 Brist på jämställdhet påverkar kvinnors hälsa negativt
5 Brist på jämställdhet påverkar kvinnors hälsa negativt

6 Patientfall: Medikalisering
6 Patientfall: Medikalisering Vad gör att ni tänker att patientens livssituation riskerar att medikaliseras? Vilka konsekvenser har det fått för patientens sjukskrivningsprocess? Hur hade man kunnat göra annorlunda i detta fall?

7 7 Filmen om Laura

8 8 Fallet Laura Analysera fallet Laura utifrån fingrarna på Genushanden. Hur kan ni förbereda er på arbetsplatsen inför möten med patienter som Laura?

9 Fyrfältaren som analysverktyg
9 Fyrfältaren som analysverktyg

10 10 Fokus Helhetsansvar Vi kan stärka män i deras behov av att vårda sina nära relationer, att lyssna till och förstå sina känslomässiga reaktioner och att respektera sina kroppars gränser. Vi kan stärka kvinnor i deras behov av att värdera sina yrkesmässiga prestationer, att sätta gränser mot omvärldens krav och att inse sina kroppars styrka. Genom att tänka tvärtom kan vi balansera upp obalanser mellan förväntningar på kvinnor och män. Genushandens fingrar är ett enkelt verktyg för att se hela patienten.

11 Samverkan och teamarbete ger bättre vård
11 Samverkan och teamarbete ger bättre vård När kollegor ur olika yrkesgrupper får på sig “genusglasögon” undviker ni fällorna tillsammans och förutsättningarna för ett gott resultat ökar. I helhetsperspektivet ser ni vårdens begränsningar lättare och övriga instansers ansvar blir tydligare.

12 Patientfall: Fyrfältaren
12 Patientfall: Fyrfältaren Jobba två och två och genomför patientsamtal utifrån fyrfältarens frågor. Diskutera sedan: Vilken information kom fram som annars kanske hade uteblivit? Hur kan vårdteamen hjälpas av att använda fyrfältaren i fortsättningen?

13 Ur Region Skånes likabehandlingspolicy:
13 Ur Region Skånes likabehandlingspolicy: ”I Region Skåne ska bemötande, kommunikation och service ges utifrån alla människors lika värde och individuella förutsättningar och behov - inte utifrån bemötarens föreställningar.” – TÄNK TVÄRTOM!

14 14 Processdokument Formulera gemensamt de tre viktigaste slutsatserna som ni tar med er från dagens utbildning. Formulera sedan tre handlingar som följer som konsekvens av era slutsatser. Komplettera processdokumentet. Skriv ut dokumentet och bifoga det till er handlingsplan för sjukskrivningsprocessen. Utse någon som har till uppgift att fördela uppgifterna i processdokumentet. Bestäm en tid för uppföljning.


Ladda ner ppt "En utbildningssatsning i samproduktion mellan"

Liknande presentationer


Google-annonser