Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den vetenskapliga(?) psykologin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den vetenskapliga(?) psykologin"— Presentationens avskrift:

1 Den vetenskapliga(?) psykologin
En liten föreläsning om psykologins historia

2 Den klassiska uppfattning om vetenskap
Kunskap som är Universell Ahistorisk Beskriver en given verklighet Metod är endast ett medel Metafor

3 Vad tänker man nu för tiden?
Kulturellt och socialt förankrat Teoriinbäddade observationer (Kuhn, 1996) Ingen homogen vetenskaplig metod (Feyerabend, 1975) Kunskap är ingen ”spegling” av naturen (Rorty, 1979; Sellars, 1954) Social och historisk konstruktion av Objektivitet (Daston & Galison, 2007) Experiment (Shapin & Schaffer, 1989) Retorik (Golinski, 2005) Bevis (Danziger, 1994) Terminologi (Danziger, 1997)

4 Liknande kritik inom psykologin
Psykologi som är grundad i historiska skeenden (Gergen & Graumann, 2006)   har inbäddade kulturella antaganden (Cushman, 1990) är en drivande kraft i hur vi tänker om oss själva (Richards, 2002)

5 Vad blir konsekvenserna?
Utvecklingen är baserad på historiska skeenden, inte nödvändiga naturliga sådana

6 Den historiska aspekten
Framväxten av den experimentella psykologin

7 För länge länge sen i Tyskland..
Wilhem Wundt ( ) Verksam i Leipzig Influenser från Fysiologi Filosofi Fokus på psykofysiologi Reaktionstider Perception Vad säger det om det observerande medvetandet?

8 Vem gör vad i experimentet?
Gemensam struktur under experimenten En som ”tittade inåt” och en som antecknade Byttes av – ingen fast arbetsdelning Skiljer sig från naturvetenskaperna i förhållande till studieobjektet I Wundts fall ger arbetsdelningen ett specifikt utfall Ett framväxande tradition En viss definition av studieobjektet Arvet från fysiologin Lokala historiska omständigheter

9 Vad ville Wundt? Mer än endast experiment
”Folkpsykologi” med fokus på andra faktorer Sociala Historiska Språkliga

10 Psykologin byter hemort
Helt ny miljö – USA Specialiserad och disciplinerad akademisk värld Annorlunda universitetsledning Teknokratiskt ideal Nya mål och nya metoder

11 Konsekvenserna för psykologin
Förändring i den experimentella situationen Separationen forskare-forskningsobjekt blir permanent Tidigare: Gemensam undersökning Nu: Endast individens prestation och tillstånd Ny struktur för nya mål Ytlig Strikt Tidsbegränsad

12 Implikationer och reflektioner
Psykologin drivs inte av ” inre sanningskrav” Undvik reduktionism Sociologisk Naturalistisk Ramverket är en historisk process Kritik är mer än bara mycket empiri

13 Slut/frågor!

14 Referenser Cushman, P. (1990). Why the self is empty: Toward a historically situated psychology. American Psychologist, 45(5), Danziger, K. (1994). Constructing the Subject: Historical Origins of Psychological Research. Cambridge, US: Cambridge University Press. Danziger, K. (1997). Naming the Mind: How Psychology Found Its Language. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Daston, L., & Galison, P. (2007). Objectivity. Cambridge, US: MIT Press. Feyerabend, P. (1975). Against Method. London: Verso. Gergen, K. J., & Graumann, C. (red.). (2006). Historical Dimensions of Psychological Discourse. Cambridge, US: Cambridge University Press. Golinski, J. (2005). Making Natural Knowledge: Constructivism and the History of Science. Chicago, US: Chicago University Press. Kuhn, T. S. (1996). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago, US: Chicago University Press. Richards, G. (2002). Putting Psychology in Its Place - A critical historical overview. New York: Routledge. Rorty, R. (1979). Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton, US: Princeton University Press. Sellars, W. (1954). Empiricism and the Philosophy of Mind. Cambridge, US: Harvard University Press. Shapin, S., & Schaffer, S. (1989). Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life. Princeton, US: Princeton University Press.


Ladda ner ppt "Den vetenskapliga(?) psykologin"

Liknande presentationer


Google-annonser