Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund VATTENSKYDD UR LANTBRUKARNAS PERSPEKTIV Växtskyddsrådet 19 december 2012 Ulf Wickström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund VATTENSKYDD UR LANTBRUKARNAS PERSPEKTIV Växtskyddsrådet 19 december 2012 Ulf Wickström."— Presentationens avskrift:

1 Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund VATTENSKYDD UR LANTBRUKARNAS PERSPEKTIV Växtskyddsrådet 19 december 2012 Ulf Wickström

2 Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund Kartläggning Mälardalen

3 Sid 3 | Lantbrukarnas Riksförbund Göta älvs VSO Primär zon 424 km2 Tertiär zon 1717 km2

4 Sid 4 | Lantbrukarnas Riksförbund Viktiga utgångspunkter •Skyddet bygger på en analys av faktiska problem och risker •Skyddet ska anpassas efter lokala förhållanden och behov •Skyddet ska inte vara mer långtgående än vad som behövs •Rimlig syn på risker •Skyddet ska så långt som möjligt lösas med samverkan och dialog

5 Sid 5 | Lantbrukarnas Riksförbund Grundvatten Problembeskrivning utifrån faktiska fynd Tillståndsgivning utifrån erfarenheter •Preparat som överhuvudtaget inte hittas eller endas hittas i enstaka fall •Preparat som hittas ofta •Preparat som hittas ibland •Nya preparat

6 Sid 6 | Lantbrukarnas Riksförbund •76 % avser förbjudna preparat 118 av 156 •66 % av idag tillåtna preparat avser bentazon •11 % avser etofumesat •I övrigt endast enstaka fynd •10 av 19 undersökta substanser har överhuvudtaget inte påträffats Fynd av bekämpningsmedel

7 Sid 7 | Lantbrukarnas Riksförbund

8 Sid 8 | Lantbrukarnas Riksförbund Andra frågor Ytvatten •Övervakningsresultaten avser de mest jordbruksintensiva områdena •Kan man dra generella slutsatser för hela landet eller bör man göra en regional anpassning? •Är avgränsningen av områden och zoner en bra mall för restriktionerna? Kemikalieintensiv odling •Är antalet behandlingar en lämplig parameter för att avgöra tillåtligheten?

9 Sid 9 | Lantbrukarnas Riksförbund LOKALISERING Är det rimligt att en kommun ska kunna lokalisera en vattentäkt till ett jordbruksintensivt område utan att ta ansvar för konsekvenserna för brukarna? Bör kommuner ha en skyldighet att anpassa vattenintag etc. för att begränsa konsekvenserna?

10 Sid 10 | Lantbrukarnas Riksförbund ERSÄTTNINGSFRÅGAN Bördefördelningen måste vara rimlig Samhället har ett ansvar för att behandla medborgare och företag på ett rimligt – proportionerligt – sätt Ersättning måste utgå för ekonomiskt kännbara inskränkningar

11 Sid 11 | Lantbrukarnas Riksförbund TACK FÖR ERT INTRESSE


Ladda ner ppt "Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund VATTENSKYDD UR LANTBRUKARNAS PERSPEKTIV Växtskyddsrådet 19 december 2012 Ulf Wickström."

Liknande presentationer


Google-annonser