Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund LRF:s 3-stegsmodell för vattenskydd NY TID – NY PRÖVNING LRFs syn på vattenverksamhetsutredningens förslag Svensk Energis.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund LRF:s 3-stegsmodell för vattenskydd NY TID – NY PRÖVNING LRFs syn på vattenverksamhetsutredningens förslag Svensk Energis."— Presentationens avskrift:

1 Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund LRF:s 3-stegsmodell för vattenskydd NY TID – NY PRÖVNING LRFs syn på vattenverksamhetsutredningens förslag Svensk Energis lunchseminarium 22 januari 2014

2 Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund LRF:s 3-stegsmodell för vattenskydd LRFs kritik mot utredningen 3 teman •Medför inte ett samhällsekonomiskt effektivt system •Ger inte uttryck för en rimlig balans mellan olika intressen •Principiella / rättsliga invändningar

3 Sid 3 | Lantbrukarnas Riksförbund LRF:s 3-stegsmodell för vattenskydd Medför inte ett samhällsekonomiskt effektivt system •Inga egentliga förenklingar •Flyttar bara ansvar och kostnader till verksamhetsutövarna •Prövningen blir orimligt omfattande

4 Sid 4 | Lantbrukarnas Riksförbund LRF:s 3-stegsmodell för vattenskydd Ger inte uttryck för en rimlig balans mellan olika intressen •Orimlig överföring av ansvar och kostnader till verksamhetsutövarna. •Den miljönytta som förslaget kan leda till står inte i rimlig proportion till de konsekvenser de medför •Förslaget har negativ inverkan på samhällets omställning till en fossilfri energiproduktion

5 Sid 5 | Lantbrukarnas Riksförbund LRF:s 3-stegsmodell för vattenskydd Principiella / rättsliga invändningar •Innebär en kraftig förändring av synen på ett tillstånds rättsverkan •Förslaget ger inga garantier mot oproportionerliga ingripanden •Prövningen begränsas inte till de verksamheter och frågor där det är motiverat att ompröva villkoren •Förslaget om en begränsad ersättningsrätt står i strid med EK •Förslaget om nyprövning avviker från miljöbalkens systematik

6 Sid 6 | Lantbrukarnas Riksförbund LRF:s 3-stegsmodell för vattenskydd Alternativ En önskad miljöanpassning och effektivisering bör kunna uppnås på ett mindre ingripande och kostsamt sätt. En förenklad prövning bör begränsas till att •Endast avse ändring av villkor •Endast avse de fall där det är miljömässigt motiverat att kräva en anpassning •Endast avse skäliga miljöanpassningar av verksamheten En förenklad prövning bör inte kunna medföra att verksamheten inte längre kan bedrivas eller avsevärt försvåras

7 Sid 7 | Lantbrukarnas Riksförbund LRF:s 3-stegsmodell för vattenskydd Tack för ert intresse Ulf Wickström Jurist Miljörätt, vattenskydd och intrångsfrågor ulf.wickstrom@lrf.se


Ladda ner ppt "Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund LRF:s 3-stegsmodell för vattenskydd NY TID – NY PRÖVNING LRFs syn på vattenverksamhetsutredningens förslag Svensk Energis."

Liknande presentationer


Google-annonser