Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RISC möten 23-24 oktober 2013 och 29-30 januari 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RISC möten 23-24 oktober 2013 och 29-30 januari 2014."— Presentationens avskrift:

1 RISC möten 23-24 oktober 2013 och 29-30 januari 2014

2 RISC 23-24 oktober RISC godkände kommissionens beslut om förordningar mm: • Ny TSD Lok och passagerarfordon Sammanslagning av TSD högh. med konv. TSD LOC&PAS Utvidgning till hela EU:s järnvägsnät • Ändrad TSD Säkerhet i järnvägstunnlar Tunnelkrav på fordon flyttas till LOC&PAS • Ändrad CSM Säkerhetsmål Ändring av vissa nationella referensvärden • Buller införs som väsentligt krav i direktivets bilaga III Tydligare stöd för TSD Buller och mot andra bullerregler Kommissionen uppdaterar TSD Buller 2014 Dessa förslag beslutas och publiceras under 2014.

3 Diskussioner om övriga TSD:er i oktober Nya TSD Infrastruktur och TSD Energi - Sammanslagning av TSD högh. med TSD konv och utvidgning till hela EU Ändrad TSD Funktionshindrade -Tekniska kraven blir mer funktionella, speciellt för stationer - Staterna ska ta fram strategier för anpassning av befintliga delsystem Ändrad rekommendation för godkännande (DV29bis) Införande av ERTMS - Frekvensfilter för GSM-R tågradio blir tillåtna (kanske nödvändiga) - Baseline 3 utvecklas, men flera MS oroliga för förseningar - Vi framförde att system under utveckling måste få provas i trafik Vi har också fått OK för begränsade godkännanden från komm. ?

4 Övriga diskussioner i RISC i oktober Gemensamt säkerhetstyg - Kommissionen avser att inrätta en ”Task force” för gem. säkerhetsintyg Övrigt -Kommissionen och rådet har ett förslag till ändrade direktiv för driftskompatibilitet och för säkerhet ”4:e järnvägspaketet” - Kommissionen, ERA och OTIF har tecknat ett samarbetsavtal. Standardgodsvagnar godkända i OTIF-stater (t.ex Serbien o Turkiet) behöver inte nytt godkännande för trafik i EU

5 RISC möte 29-30 januari 2014

6 Omröstningar i RISC i januari Nya TSD Infrastruktur och TSD Energi - Sammanslagning av TSD högh. med konv. TSD INF och ENE - Utvidgning till hela EU:s järnvägsnät - Tekniska förenklingar, mer övergripande krav generellt öppnar för t.ex. 35 ton - Operatören måste göra en enkel check av kompatibilitet fordon - infra - Oklart om TSD omfattar stickspår och infra med enbart ”eget gods” Ändrad TSD Funktionshindrade - Mer funktionella krav, speciellt kan stationer uppfylla nationella krav detta innebär lättnader för sökanden - Krav på införandeplan och inventering av befintliga stationer - Vi anser att stationer inte bör ingå då dessa ej omfattas av järnvägsdirektiven

7 Omröstningar i RISC i januari Ny rekommendation för godkännande inkl. ändring av bilaga V o VI i direktivet - Avsikt att förtydliga sökandes och andras ansvar vid godkännande samt vid drift av fordon och delsystem - Arbetsmöten 14 nov o 12 dec (redovisas senare) Ändrad specifikation för infrastrukturregistren - Vi ifrågasätter länk till Järnvägsnätbeskrivning - Rekommendation för ”självdeklaration” av infrastruktur Ändrad av lokförardirektivet - Uppdaterade krav på yrkeskunskap och medicinska kvalifikationer Ändrad av bilaga I i säkerhetsdirektivet - Specen för Gemensamma säkerhetsindikatorer (CSI) ska förbättras Mandat till ERA om uppdatering av CSM övervakning

8 Diskussioner om övriga TSD:er i januari Införande och utveckling av TSD Telematikapplikationer - Lägesrapport Ändrad TSD Drift -ERA förslag till ändrad TSD Drift Ändrad TSD Buller -ERA förslag till ändrad TSD Buller - Någon sänkning av tillåtet buller f vissa typer av fordon - Diskussion om krav på kompositbromsblock på äldre godsvagnar Införande av ERTMS -ERA och kommissionens lägesrapporter Korsacceptans - ERA lägesrapport inkl. databas för nationella regler och accepterade tekniska lösningar ?

9 Övriga diskussioner i RISC i januari Gemensamt säkerhetstyg -Ännu ingen inbjudan till denna ”Task force” ERA anpassning av regler efter utredning av katastrofen i Viareggio -Italiens haverikommission har föreslagit åtgärder för ”Inget nytt Viareggio” ERA ”Hälsokontroller” av säkerhetsmyndigheter och medlemsstater -ERA har påbörjat ”hälsokontroller” i Sverige och Belgien - Man avser att göra detta för totalt 6 stater under 2014 Uppdatering av RID (regler för farligt gods) -ERA och kommissionens redogör för samverkan med OTIF avseende RID och reglerna för transport av farligt gods. - Kommissionen har bjudit in till ett arbetsmöte 14 febr.


Ladda ner ppt "RISC möten 23-24 oktober 2013 och 29-30 januari 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser