Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läran om ords språkhistoriska ursprung, släktskap och utveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läran om ords språkhistoriska ursprung, släktskap och utveckling"— Presentationens avskrift:

1 Läran om ords språkhistoriska ursprung, släktskap och utveckling
Etymologi Läran om ords språkhistoriska ursprung, släktskap och utveckling

2 Etymologi ἔτυμον (étymon), ’den sanna (betydelsen av ord)’
Kommer från klassisk grekiska: ἐτυμολογία, ἔτυμον (étymon), ’den sanna (betydelsen av ord)’ -λογία (-logia), ’lära, vetenskap’ av λογος (logos), ’det som sägs; ord’

3 Varför etymologi? förstår vi historien bakom ordet förstår vi själva ordet bättre hjälper oss också att förstå språket som helhet ger oss kunskap om inte bara språk utan kultur och historia

4 Exempel En del ord är enkla att se historien bakom att googla

5 Exempel En del ord har sina ursprung i andra språk, där man ser varifrån det kommer gymnastik – grek. gymnos som betyder naken snobb – lat. sine nobilitate, utan adelskap

6 Exempel En del ord måste man som språkvetare forska fram, svårt att se sambandet vatten – lat. unda, våg

7 En del tillkommer av missförstånd
Våffeldagen – ursprungligen Vårfrudagen men pga av uttal har den blivit våffeldagen

8 När började man med etymologi?
Redan antikens greker och romare höll på med etymologi, även i bibeln är ords betydelse viktig forskningen som bedrevs var dock mycket spekulativ, gissningar och antaganden utan vetenskaplig grund Först på 1800-talet började den vetenskapliga etymologin utvecklas.

9 Hur går språkforskare till väga?
arbetar på två plan, en kronologisk dimension och en rumsdimension Man tittar alltså på hur det förekommit både geografiskt sett och historiskt sett.

10 Exempel på kartläggning av ett ords etymologi
Ex. ordet ”nyckel” två former av ordet, ”lyckel” (vissa delar av Jylland, Västnorge, Island och Färöarna) och ”nyckel” (Sverige, Danmark, Östnorge och svenskspråkiga delar av Finland) ”lyckel” alltså mindre använt, ”nyckel” mer använt Historiskt sett hade ”lyckel” en större spridning ”lyckel” den ursprungliga formen och ”nyckel” nybildning

11 fortsättning av kartläggning
lykil finns i den äldre Västgötalagen, nykil däremot i den yngre Med kunskap om den germanska ordbildningen: ”lyckel”, en avledning med suffixet -ila, som använts för att bilda beteckningar på redskap (*luk- betyder 'stänga’) ordet ”lyckel” blir alltså 'det som stänger till'


Ladda ner ppt "Läran om ords språkhistoriska ursprung, släktskap och utveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser