Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Retorik – läran om talekonsten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Retorik – läran om talekonsten"— Presentationens avskrift:

1 Retorik – läran om talekonsten
…eller konsten att övertyga och påverka

2 Inspiration…

3 När kan man behöva tala?

4 Retorikens historia Retorik, från det grekiska verbet ”tala”
Viktigt ämne redan för 2400 år sedan Den som härskar över språket har makten i samhället Fram till 1700-talet viktigt skolämne Vetenskapen viktigare under 1800 och retoriken tappade i betydelse Nu viktigt igen och ett maktmedel

5 Hur hänger retorik ihop med makt?

6 Retoriken lär oss… att kommunicera att föra fram vårt budskap
…men även att kritiskt granska offentligt tal och förtäckta budskap i reklam och propaganda

7 Alltings början Antikens Grekland – ”demokratins vagga”
Diktaturen försvann och direktdemokrati infördes Var och en förde sin egen talan, dvs ju bättre talare, desto mer makt Experter skrev ner system, råd och regler för den gode talaren Demokrati + Retorik = Sant <3

8 Aristoteles En av de första retoriklärarna, gav ut lärobok
Tre typer av tal: det politiska talet, rättegångstalet och festtalet Tre medel för att övertyga: - ethos (personlighet, förtroendeingivande), - logos (förnuft) - pathos (väcker känslor)

9 Talarens konkurrenter?

10 Hinder för den gode talaren?

11 Cicero - Partesmodellen
Arbetsgång vid förberedelse av tal: Inventio – att finna lämpliga ämnen och stoff Dispositio – att strukturera stoffet Elocutio – att klä materialet i ord Memoria – att lära sig innehållet och skriva manus Actio – att framföra Intellectio – att analysera den retoriska situationen Emendatio – att utvärdera och förbättra


Ladda ner ppt "Retorik – läran om talekonsten"

Liknande presentationer


Google-annonser