Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NEXUS Socialtjänsten, Vuxenavdelningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NEXUS Socialtjänsten, Vuxenavdelningen"— Presentationens avskrift:

1 NEXUS Socialtjänsten, Vuxenavdelningen
Mottagning/Öppenvårdbehandling för unga till 26 år, när det gäller problem som har med alkohol- och narkotikaanvändning att göra Ingela Ek och Sune Holmberg, behandlingskonsulenter

2 Hur farligt är det med cannabis ?
Hur vanligt är det? Vart kan jag få hjälp?

3 23 Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 samt andelen mönstrande som uppgett att de använt narkotika de senaste 30 dagarna. (I skolundersökningen endast cannabis 1986–1997.) 1971–2011. Procent Källa: CAN 3

4 18 Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 som någon gång använt narkotika, efter kön. 1971–2011. Procent 4

5 Varför använder/prövar man cannabis?
nyfikenhet, spännande, äventyrligt andra gör det ”alla gör det” häftigt, coolt kanske ett alternativ till alkohol?

6 Varför fortsätter man att använda cannabis?
avslappnande lugnande bekymmersfri kreativ trevligt umgänge glad ”hög” och att man kan ha utvecklat ett beroende (jmf tobak, snus, alkohol)

7 Farligheten? Riskerna . . . Ohälsan . . . Skadorna

8 Ca 400 ämnen varav 70 psykoaktiva
Både fysisk och psykisk påverkan på kort och lång sikt.

9 Beroendeframkallande
Man behöver röka mer och mer för att uppnå avsedd effekt - toleransökning Hjärnan blir tillfredställd av den njutning cannabis ger i större grad än andra naturliga njutningar (ex sex och mat) och vill uppleva det igen - hjärnans belöningssystem

10 Cannabis (THC) är fettlösligt
THC lagras i kroppens fettvävnad (främst hjärnan) och utsöndras långsamt. Nedbrytning/metabolisering med en halveringstid på 6 dgr. Vid regelbunden rökning adderas mängden THC vilket innebär att man också påverkas på lång sikt (kroniskt)

11 Kognitiv påverkan Kognitiva funktioner – hjärnans olika områden och funktioner påverkas Ny forskning från Nya Zeeland - DN: ”Den som börja röka cannabis i unga år riskerar att sänka sin intelligenskvot rejält, konstaterar forskare. Och effekten sitter i även om man slutar med drogerna”. Amotivationssyndromet - ingen initiativförmåga och ingen energi, får inget gjort

12

13 rörelsecentra Samordning sinnesintryck beslutande centrum syn bedömning belöning minne muskelkoordination

14 Psykisk sjukdom Schizofreni Psykos

15 Olagligt Olagligt att använda cannabis - ringa narkotikabrott
- ex lämplighetsintyg, körkort Kontakt med kriminella personer/nätverk

16 Vart kan jag få hjälp?

17 ARBETSMARKNAD OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN
Vuxen - avdelningen IFA ____________ Integration Försörjning Arbete Familjeavdelningen Administrativa avdelningen bl a Mottagningsgruppen Tar emot förfrågningar, nya ärenden och anmälningar som gäller unga till 20 år bl a NEXUS Öppenvård för unga till 26 år

18 Socialtjänstlagen 14 kap. Anmälan om missförhållanden
. . Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.

19 NEXUS Öppenvårdsmottagning för unga t o m 25 år med alkohol- och narkotikaproblem (inkl narkotikaklassade läkemedel, ej spel) under 18, endast efter remiss/beställning från Familjeavdelningen. 18 – 25, ”egen ansökan” eller remiss/beställning från Familjeavdelningen/Vuxenavdelningen.

20 Vad gör vi på Nexus? Föräldrar alltid välkomna
Bedömning/Kartläggning (inkl drogtestning) Individuella samtal med både ungdomar och föräldrar Möten med samarbetspartners (ex socialsekreterare, skolpersonal, sjukvården, frivården) HAP (Haschavvänjningsprogrammet) Haschsamtal (samtal om cannabis) MI (Motiverande samtal)

21 Om du vill veta mer . . . Cannabishjälpen Nya Zeeland – ny forskning
cannabishjalpen.se Folkhälsoinstitutet/Skador av hasch och marijuana CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Nya Zeeland – ny forskning artikel i DN - Flashback

22

23 Vad var det viktigaste Du hört i kväll?
Vad kan Du göra om Du blir orolig för din son/dotter eller andra ungdomar?

24 ”What hashish gives with one hand it takes away with the other: that is to say, it gives you power of imagination and takes away the ability to profit by it.” Charles Baudelaire (1860) ”Det hasch ger dig med den ena handen tar det det ifrån dig med den andra: det vill säga, det ger dig förmågan att föreställa dig saker och tar bort förmågan att dra nytta av det” Charles Baudelaire (1860)


Ladda ner ppt "NEXUS Socialtjänsten, Vuxenavdelningen"

Liknande presentationer


Google-annonser