Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hbl.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hbl."— Presentationens avskrift:

1 Hbl

2

3

4

5 En bro över mörka vatten
När du är trött, när du vill fly och oron viskar att din dag skall aldrig gry jag är hos dig, känn handen kring din hand. Var stilla var ej rädd. Som en bro över mörka vatten skall jag bära dig Som en bro över mörka vatten skall jag bära dig Bridge Over Trouble Water When you’re weary, feeling small, When tears are in your eyes, I will dry them all; I’m on your side. When times get rough And friends just can’t be found, Like a bridge over troubled water I will lay me down. Like a bridge over troubled water I will lay me down.

6

7

8 Hbl

9 Yle

10 HERREN är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar; han för mig till vatten där jag finner ro, han vederkvicker min själ; han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull. Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig; din käpp och stav, de trösta mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn;

11 Liknelse 1

12 Liknelse eller analogi (grekiska analogia, likhet) inom den vidare kategorin bildspråk är en retorisk liknelse mellan två begrepp där jämförelseledet utgörs av något av orden "som" eller "liksom". Liknelser kan, liksom idiom, vara språkspecifika och därför svåra att översätta. Liknelsen är ett utomordentligt vanligt stilgrepp, både i vardagens språk och i mera avancerad litterär diktion. Liknelser kan ofta användas som pedagogisk illustration. Wikipedia

13 "röd som en ros" "listig som en räv" "arg som ett bi" "stark som en oxe" "hungrig som en varg" "liten som en ärta" "sova som en stock" "vacker som en dag" "trivas som fisken i vattnet" "trogen som en hund" "envis som en åsna" "klok som en uggla"

14 Aristoteles exempel i Retorik
Liknelse: Achilles ryter som ett lejon. Metafor: Lejonet ryter. (om Achilles)

15 Aristoteles Liknelsen är en potentiell metafor. Cicero Metaforen är en förkortad liknelse.

16 ”himmelriket är som en surdeg” (Matt 13:33)
Min älskling, du är en ros. (metafor, symbol) Min älskling, du är som en ros. (liknelse, potentiell metafor) ”fariséernas och sadducéernas surdeg” (metafor) ”himmelriket är som en surdeg” (liknelse) ”himmelriket är som en surdeg” (Matt 13:33) fariséernas och sadducéernas surdeg Matteus, 16:6-12

17 En annan liknelse framställde han för dem: »Himmelriket är likt en surdeg som en kvinna tager och blandar in i tre skäppor mjöl, till dess alltsammans bliver syrat.» (Matt 13:33)

18 Jesu "liknelser" (parabel, parable)
- berättelser som bygger på liknelser (simile) eller metaforer - förlängda liknelser/metaforer (jämför med allegori)

19 Liknelsen om det förlorade fåret
Vad synes eder? Om en man har hundra får, och ett av dem har kommit vilse, lämnar han icke då de nittionio på bergen och går åstad och söker efter det som har kommit vilse? Och händer det då att han finner det - sannerligen säger jag eder: då gläder han sig mer över det fåret än över de nittionio som icke hade kommit vilse. Så är det ej heller eder himmelske Faders vilja att någon av dessa små skall gå förlorad. (Matt. 18:12-14) förklaring

20 Liknelsen om det förlorade fåret
Vad synes eder? Om en man har hundra får, och ett av dem har kommit vilse, lämnar han icke då de nittionio på bergen och går åstad och söker efter det som har kommit vilse? Och händer det då att han finner det - sannerligen säger jag eder: då gläder han sig mer över det fåret än över de nittionio som icke hade kommit vilse. Så är det ej heller eder himmelske Faders vilja att någon av dessa små skall gå förlorad. (Matt. 18:12-14) förklaring

21 Liknelsen om det förlorade fåret
Vad synes eder? Om en man har hundra får, och ett av dem har kommit vilse, lämnar han icke då de nittionio på bergen och går åstad och söker efter det som har kommit vilse? Och händer det då att han finner det - sannerligen säger jag eder: då gläder han sig mer över det fåret än över de nittionio som icke hade kommit vilse. Så är det ej heller eder himmelske Faders vilja att någon av dessa små skall gå förlorad. (Matt. 18:12-14) förklaring

22 Metaforer/liknelser som förstärker varandra
Likt vårdagssol i morgonglöd gick Jesus fram ur natt och död …

23 Vårpsalm Likt vårdagssol i morgonglöd gick Jesus fram ur natt och död till liv förutan like. Därför, så länge världen står, det efter vinter kommer vår också i andens rike. I psalmen "Likt vårdagssol i morgonglöd" heter det att Jesus gick fram "ur natt och död" likt "vårdagssol i morgonglöd". Redan det inledande ordet antyder att vi här har en liknelse, men i denna liknelse är uttrycken morgonglöd och natt och död i sin tur metaforer. Vårpsalmen fortsätter med det hoppfulla löftet att det "efter vinter kommer vår, också i andens rike" (så länge "världen står"). Tillägget "också i andens rike" gör eventuellt satsen "efter vinter kommer vår" till en liknelse, men även om betydelsen därmed uttalat flyttas till ett nytt område, "andens rike", säges det inte direkt ut att det är "natt och död" som liknas vid vinter. Vad våren står för säges överhuvudtaget inte, men psalmsångaren torde förväntas förstå att våren här står för uppståndelse och liv. Då uttrycket död inte bara behöver stå för en bokstavlig död och natt säkert inte bara står för natt i bokstavlig bemärkelse, kan man ytterligare förvänta sig att liv (som enligt den andra versen övervann döden) inte endast står för liv i vanlig, bokstavlig bemärkelse, utan speciellt för ett andligt liv eller liv i andlig bemärkelse.

24 Pope Julius II Della Rovere commissioned 25 year old Raphael Sanzio in 1508 to paint the frescos in his four room apartment on the top floor. Three of the rooms were of modest dimensions, while the fourth one was considerably larger; with the completion of the work, the rooms became known as "The Raphael Stanze" . They comprise the Stanza della Segnatura, the Stanza of Heliodorus, the Stanza of the Borgo Fire and the Sala of Constantine. The Raphael Loggia consist of 13 arches forming a gallery 65 meters long and 4 meters wide. The construction was started by Bramante in 1512, under Pope Julius II and was completed by Raphael Sanzio under the reign of Leo X. The pictorial work was initiated in The 52 scenes on the ceilings of the loggia are still popularly referred as "The Raphael Bible". I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet. Och Gud sade: "Varde ljus"; och det vart ljus. Och Gud såg att ljuset var gott; och Gud skilde ljuset från mörkret. Och Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det vart afton, och det vart morgon, den första dagen Och Gud sade: "Varde ljus"; och det vart ljus. Och Gud såg att ljuset var gott; och Gud skilde ljuset från mörkret. Och Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt.

25 ljus/ mörker dag/ natt berg/ dal himmel/ jord himmel/ helvete himmelsk/ världslig god/ ond liv/ död

26

27

28 Yin och yang

29 skuggsidan/ solsidan mörker/ ljus kallt/ varmt natt/ dag
vinter/ sommar inne/ ute kvinna/ man kvinnligt/ manligt vila/arbete passiv/ aktiv dal/ berg jord/ himmel makrobiotik


Ladda ner ppt "Hbl."

Liknande presentationer


Google-annonser