Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Planeringssamverkan, klippt ur verksamhetsplanen I Samtrafikens verksamhet ingår att genom planeringssamverkan samordna bytestider och skapa bra förutsättningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Planeringssamverkan, klippt ur verksamhetsplanen I Samtrafikens verksamhet ingår att genom planeringssamverkan samordna bytestider och skapa bra förutsättningar."— Presentationens avskrift:

1 Planeringssamverkan, klippt ur verksamhetsplanen I Samtrafikens verksamhet ingår att genom planeringssamverkan samordna bytestider och skapa bra förutsättningar för Samtrafikföretagens arbete med tidtabeller och planering av attraktiva anslutningar för resenärer som ska byta mellan trafikföretagens förbindelser och olika färdmedel. Bytet, och särskilt bytestiden, är en känslig del i resan. En referensgrupp har inrättats för att bereda arbetet inom Planeringssamverkan. Representanterna i referensgruppen skall objektivt företräda hela sin region respektive bransch och har ansvar för att löpande stämma av frågorna inom sin respektive grupp. 2014-02-06

2 Planeringssamverkan idag • Tidplan för planeringssamordning mellan tåg och buss • Tågtabeller under ansökningstiden och vid fastställelse, som underlag för anslutningsplanering • Gemensamma tidtabellsskiften i december för tåg och buss • Rekommendationer för gemensamma skiftesdagar vid sommar och höst. • Rapporterar och sammanställer bytestider mellan olika operatörer och färdmedel för Resplus 2014-02-06

3 Planeringssamverkan imorgon ? 2014-02-06 •Vad vill du som Samtrafikföretag ha hjälp med i planeringsarbetet •Hur kan vi bättre utnyttja samarbetsmöjligheten inom Samtrafiken, en konkurrensfördel för er som är med •Har det uppstått nya behov tack vare de ändrade förutsättningarna i kollektivtrafikvärlden, både vad gäller konkurens/avreglering och den nya tekniken (webb och smartphone) •Hur ska vi kommunicera och stämma av på bästa sätt, så att alla blir engagerade

4 • Samköra tåg+buss+båt i aug/början sept. i en tidtabell- efterfrågar verktyg för det. • Kunna få tågtider i ett sånt format så att de kan matas in direkt i egna system och inte behöver knappas in manuellt. • Kunna prenumerera på ändringar i tidtabellsdatabasen så att man kan bli uppmärksam på om något tåg/kommersiell buss/grannlän har ändrat så det påverkar egen trafik. • Ändringsmeddelande vid tågtidtabellsförändring. • Läsa in trafikdata till Rebus från Samtrafiken, inkl perioder. • Förändringsmarkering (Ingrid kommentar: i linjetabell etc). • Jobba för att enhetliggöra ex fotnötter, kanske en sort grund- nomenklatur typ skoturer fotnot 100-serien osv. • Det som tidigare gick att lösa m hjälp av text i en pappers-tidtabell måste ’highlightas’ på annat sätt i webb-versionen. • Samtrafikens system skall ta hänsyn till trafikföretagens bytestider och bytespunkter. • Felsökningshjälp i tidigt skede av planeringen med återkoppling om ev konstigheter. Då vet man var man skall ha extra koll på tex bytestider under resten av processen. • Ännu bättre trafikkompetens hos Samtrafiken (Ingrid kommentar: för att kunna komma med förbättringsförslag tex bytestider). 2014-02-06 •Hur kan Samtrafiken påverka EU att ändra tidtabellsskiftet i dec. •Jobba för att tidigarelägga beställning av tågläge (mitten av mars). •Få trafikverket att tidigarelägga sin plan tex banarbete, borde kunna planeras tidigare. •Om alla länstrafikbolag lämnar sina tidtabellsuppgifter 90 dgr innan, kan Samtrafiken då hjälpa till att få fram de Resplusresenärer som får sin resa ändrad. •Låt kommunikation vara återkommande och med återkoppling, tex erbjuda en stående telefon/video- konferenstid där frågor kan dryftas (typ kl 14-14.15 sista onsdagen i månaden?). •Sprida kunskapen om Resplus o Resrobot. •Låt Resrobot bli den sökmotor som alla använder, behöver då kanske inte ”egna” sökmotorer. Visar då samma uppgifter oavsett vilket företag man söker från. Då en fördel/ett måste att biljettköp är möjligt. •Spara äldre tidtabeller för att hjälpa till med eftersökning. Planeringssamverkan imorgon, förslag från workshopen


Ladda ner ppt "Planeringssamverkan, klippt ur verksamhetsplanen I Samtrafikens verksamhet ingår att genom planeringssamverkan samordna bytestider och skapa bra förutsättningar."

Liknande presentationer


Google-annonser