Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mathias Roos – Strateg Region Blekinge

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mathias Roos – Strateg Region Blekinge"— Presentationens avskrift:

1 Mathias Roos – Strateg Region Blekinge
Flernivåstyrning för samordnad framåtblick - Interregprojektet BSR TransGovernance Mathias Roos – Strateg Region Blekinge

2 Bakgrund och problematik
Behov av ökad tillgänglighet i hela Östersjöområdet (Östersjöstrategin mm.) Behov av harmoniserad transnationell utveckling genom bättre samordning Flera forum inom makroregionen (Nordic Dimension Partnership for Transport and Logistics, Vasab, Baltic Transport Outlook m.fl.) Parallella scenarier, analyser och visionsarbeten

3 Bakgrund och problematik (forts.)
Utmaningar för samordning Få eller inga mekanismer för att ge avtryck i nationella planer (t.ex. regionala eller privata aktörer) Oklara eller obefintliga policyramar för dynamiska utvecklingsområden (Öresund, Helsingfors-Tallinn mfl.) Brist på mekanismer att integrera exempelvis interregionala strategiska arbeten i politiska samt/eller administrativa strukturer Olika metodik för framåtblickar

4 Skiften mellan privat och offentlig sektor
Privata entreprenörer 1850- Statlig konsolidering Offentlig/privat 1980-

5 Samordning och kunskap – potential för strategisk planering
Oinformerad Medelhög kunskap Hög kunskapsnivå Svaga incitament Medelstarka incitament Starka incitament Stor samordningspotential Medel samordnings-potential Liten samordnings-potential EU-nivå Nationell nivå Regional och lokal nivå

6 Föreslagna hjälpmedel
Pålitligt och konsekvent beslutsstöd Spridd trafikflödesdata samt olika metoder och modeller som tillämpas för nätverk i enskilda länder erbjuder inget stöd för idén om ett hållbart multimodalt transportssystem i Östersjöregionen. Koordineringsgruppen (transportministerierna) för prioritetsområde Transport i Östersjöstrategin undersöker nu hur man kan förverkliga ett användbart beslutsstöd.

7 Föreslagna hjälpmedel (forts.)
Ett gemensamt beslutsstöd måste erbjuda möjligheten att: analysera baserat på pålitlig data gemensamt upptäcka relevanta trender och tendenser, både inom och utanför Östersjöområdet, som kan påverka transportmönster ”översätta” bearbetad fakta och siffror till politiska budskap och rekommendationer till åtgärder

8 Indentifierade problem
En strategi eller handlingsplan är framtagen som ett policydokument som inte är tänkt att fungera som något annat än ett dokument baserat på konsensus Arbetet är baserat på kompromisser Scenarier och visioner innehåller ofta flera konflikter mellan prioriteringar och mål

9 Tidiga rekommendationer
Perfekt implementering är så gott som omöjlig Klargöra syftet från start Prata implementering tidigt i projektet Berörda och viktiga aktörer måste vara med från ett mycket tidigt skede

10 En modell för perfekt implementering (Hogward and Gunn 1984)
Inga yttre omständigheter (politiska eller ekonomiska) Tillräckligt med tid och resurser De nödvädiga resurserna finns tillgängliga Det politiska beslutet förblir konsekvent (mål och finansiering) Självständigt från andra aktörer Möjliggörande uppgifter anges i logisk ordning Perfekt koordinering och kommunikation mellan involverade aktörer Beslutsfattare vill ha och har perfekt kontroll över processen

11 Tack! Mathias Roos – Strateg


Ladda ner ppt "Mathias Roos – Strateg Region Blekinge"

Liknande presentationer


Google-annonser