Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RFMA Preventionsarbete med tonårsföräldrar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RFMA Preventionsarbete med tonårsföräldrar"— Presentationens avskrift:

1 RFMA Preventionsarbete med tonårsföräldrar
Kajsa Lönn Rhodin Maria Lalouni

2

3 5-1

4 Uppmärksamhetsprincipen Härmningsprincipen
Två viktiga principer Uppmärksamhetsprincipen Härmningsprincipen

5 Uppmärksamhetsprincipen
Om ett beteende uppmärksammas ökar sannolikheten för att beteendet ska inträffa igen... ...uppmärksamma därför de beteenden du vill se mer av och minska fokus på problembeteenden.

6 Barn gör inte som vi säger –
Härmningsprincipen Modellinlärning – mest effektiva sättet att lära in: Barn gör inte som vi säger – utan som vi gör

7 Pyramidens bas

8 Tid tillsammans Förutsättning för att stärka relationen. Föräldern behöver: Vara lyhörd för tonåringens initiativ och intressen. Skapa rutiner för samvaro. Fortsätta föreslå saker att göra tillsammans trots avvisande.

9 Kommunikation Tonläge – förmedla positiv förväntan. Tydlighet - förberedelser, en uppmaning i taget, ögonkontakt. Konsekvent – rutiner. Uppmuntran - fokus på det som fungerar, minska tjat.

10 Sokrates (filosof) född 469 f.Kr., död 399 f.Kr.
Om ungdomar "Våra dagars ungdom uppträder ohövligt, föraktar auktoritet, har ingen respekt för äldre människor. De säger emot sina föräldrar, skryter, lägger benen i kors och tyranniserar sina lärare.” Sokrates (filosof) född 469 f.Kr., död 399 f.Kr.

11 Kriminalitet och normbrytande beteende
Martin Karlberg, ILU & FoU-enheten, 2004 Kriminalitet och normbrytande beteende Normbrytande beteende % 70 Pojkar 10 Flickor 12 17 22 Ålder 11 Barndom Ungdom Vuxenålder

12 Pyramidens topp

13 Problemlösning Definiera problemet Förslag på lösningar Välj lösning
Genomför lösningen Följ upp lösningen

14 Regler och konsekvenser
Göra regler tydligare, mer förutsägbara. Hjälp för den vuxne att vara konsekvent och hålla sig lugn i konfliktsituationer. Göra handlingsplan för akuta situationer: Kartlägg risksituationer, vika kan kontaktas och vad kan förberedas? Vart kan föräldern och syskon ta vägen?

15 Minskning av beteendeproblem med 30-40%. ES - 0.8
Vad säger forskningen? Minskning av beteendeproblem med 30-40%. ES - 0.8 Barnen fungerade bättre i sociala sammanhang. Gav mer beröm till vänner. Föräldrarna använde mindre aversiva/ stränga metoder och mer beröm. Förekomst av fysisk bestraffning minskade.


Ladda ner ppt "RFMA Preventionsarbete med tonårsföräldrar"

Liknande presentationer


Google-annonser