Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sexuellt utsatta pojkar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sexuellt utsatta pojkar"— Presentationens avskrift:

1 Sexuellt utsatta pojkar
Anna Rinder von Beckerath

2 Varför talar vi så lite om pojkar?
Vi vet för lite Pojkarna syns inte Tabun och gender styr Förutsättningar att berätta existerar sällan Beteende snarare än orsak styr barnavården

3 Brottsstatistik 17 100 anmälda sexualbrott 7 223 mot barn
2 294 våldtäkter mot barn (40%) 4 079 våldtäkter, s u och s ö: varav pojkar 12.5% 3 144 grooming, ofredande samt köp av sex

4 Forskning Vanvårdsutredningen: 63% kvinnor, 43% män
Gisela Priebe: bland ca 4000 unga i åk 3 Flickor Pojkar Penetrerande övergrepp 13.5% 5.5% Utan penetrering 44.8% 13.0% Utan kontakt 6.5% 4.2%

5 Upptäckt & mörkertal Majoriteten utsatta berättar för en vän
10% berättar för någon professionell Pojkar berättar i lägre utsträckning Endast 30% av vittnesmål till professionella tas vidare till en anmälan Endast en minoritet av de anmälda övergreppen leder till åtal eller dom Sverige hårt kritiserat av FNs barnrättskommitté

6 Sälja sex 0.8% flickor och 2.1% pojkar i åk 3 uppger att de någon gång tagit emot ersättning för sex 78.4% av de som tagit emot ersättning för sex har utsatts för sexuella övergrepp Destruktivt beteende, självskadebeteende

7 Pojkar Färre pojkar än flickor i statistiken
Berättar mycket sällan om övergreppet Utsätts i regel före 13 års ålder Oftare våldsutsatta i samband med övergreppet 90% manliga förövare Oftare utomstående förövare Har oftare tagit emot ersättning för sex Maskulinitetsnormen påverkar

8 Pojkars svårighet att berätta
Skam Offer-upplevelse Kön Omgivningens föreställningar

9 Vad händer med pojkar som utsatts för sexuella övergrepp?
PTSD och sexualiserat beteende Självskadebeteende Destruktivt beteende Gränsöverskridande beteende Utåtagerande beteende

10 Utsatta pojkar Placerade pojkar
Pojkar som tagit emot ersättning för sex HBTQ-ungdomar Ensamkommande flyktingbarn

11 Samhällets insatser HVB och SIS Öppna insatser Ideella insatser

12 Att upptäcka professionellas förutsättningar och utmaningar
Att kunna tolka beteende och symtom som ett sätt att berätta

13 Att möta Vad behöver pojkar för att kunna berätta? Tillit Relation
Skydd och trygghet Hopp Tillgänglighet

14 Sammanfattning

15 Fakta och statistik Mörkertal präglar både brottsstatistik och forskning Sexuellt utsatta pojkar är en särskilt tyst minoritet Berättar mycket sällan om övergreppet Utsätts i regel före 13 års ålder Har oftare tagit emot ersättning för sex Maskulinitetsnormen påverkar

16 Centrala problem Vi vet för lite Pojkar syns inte
Tabun och idéer kring pojkar, gender styr oss som borde hitta Förutsättningar att berätta finns sällan Beteende som huvudfokus inom dagens barnavård – vilket får oerhörda konsekvenser för just pojkar

17 Hur kan vi upptäcka Se övergreppens konsekvenser: desorganiserad anknytning, svårigheter med relationer, empati och tillit, offer/ förövare – maktlöshet/ makt. Att visa symptom är ett sätt att berätta: vårt att ansvar att undersöka vad som ligger bakom. Att prata om det svåra: professionella behöver kunskap, mod, tid, ork och magkänsla.

18 Att möta Skapa ett klimat som tillåter även pojkar att prata om det som är mest tabu-belagt Barnperspektiv framför familjeperspektiv – vi behöver system som inte ställer orimliga krav på barn Skydd och trygghet centralt för att kunna berätta och bearbeta Relationella metoder Ökad kunskap hos alla om traumats konsekvenser: krav på pojkarna därefter Glöm myten ”väck inte den björn som sover”. Prata om det! Fråga, fråga igen. Tillgänglighet Sprid kunskap bland barn och unga själva Gör det lätt att berätta – gör det lätt att be om hjälp

19 Tack och trevlig helg!


Ladda ner ppt "Sexuellt utsatta pojkar"

Liknande presentationer


Google-annonser