Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Date LEDARUTVECKLING Coachning Jan 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Date LEDARUTVECKLING Coachning Jan 2010."— Presentationens avskrift:

1 Date LEDARUTVECKLING Coachning Jan 2010

2 Coachning är att hjälpa människor att lyckas!
Date Coachning är att hjälpa människor att lyckas! att uppmuntra och stödja en individ eller ett team att utveckla sitt sätt att tänka, vara och lära samt utveckla sina positiva känslor för att nå viktiga personliga mål och/eller organisationens mål

3 Främjar individens intressen Coacha Vägleda Ge råd Vara mentor Ställer
frågor Ger svar Leda Styra Kontrollera Sälja ……. Främjar sina egna intressen Coachning

4 Coachning innebär bl a:
Aktivt lyssna Ställa öppna frågor Ge återkoppling Fråga efter alternativ Utmana på avvägt sätt Sammanfatta Uppmuntra Ge feedback Coachning

5 Introduktion, kontrakt, Coachning, alternativa
Coachningens 3 faser Fas 1 Introduktion, kontrakt, problemdefinition Fas 2 Coachning, alternativa lösningar, process Fas 3 Reflektion, lärande, handling Coachen hjälper till att definiera problem och mål! Vad vill medarbetaren/gruppen ha hjälp med? Vad vill medarbetaren /gruppen åstadkomma? Coachen lyssnar, ställer frågor, sammanfattar och ger feedback för att Identifiera olika orsaker Identifiera olika möjligheter Hålla fokus på rätt saker Coachen hjälper medarbetaren/gruppen att Göra val Förtydliga i en handlingsplan Skapa kontrakt – kommer du/ni att göra detta? Vad drar du/ni för slutsatser av vad som hänt? Kommer du/ni att göra något annat i fortsättningen? Uppföljning Coachning

6 Problemlösning………… Steg Frågor som ska leda till handling
Identifiera problemet Utse målet Hitta alternativ Bedöm konsekvenserna Fatta beslut Implementera Utvärdera Frågor som ska leda till handling Vilka problem står du inför? Vad vill du uppnå? På vilka sätt kan du uppnå målet? Vad leder respektive alternativ till? Vilket alternativ väljer du? Hur ska du genomföra det här alternativet? Fungerade det? Coachning

7 Feed-back…… Anpassa feedback till mottagarens sätt att tänka
Feed back måste utgå från goda intentioner Fokusera på konkreta handlingar Var beskrivande – inte fördömande Ge feed back vid rätt tidpunkt Försäkra dig om att du blir rätt uppfattad Rätt negativ kritik på beteenden som mottagaren kan kontrollera Feed back måste fokusera på gemensam förståelse och dialog Feed back måste ges personligen Coachning

8 NÖHRA N – Nuläge Ö – Önskat läge H – Hinder R - Resurser
A - Aktiviteter Coachning

9 Skriv ett avslutande budskap här
Date © 2009 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc.


Ladda ner ppt "Date LEDARUTVECKLING Coachning Jan 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser