Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rent Vatten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rent Vatten."— Presentationens avskrift:

1 Rent Vatten

2 Var finns vattnet Ytvatten är det vatten som finns i våra sjöar och rinnande vattendrag Grundvatten är det vatten som finns i marken och berggrunden. Grundvatten uppstår då regn- och ytvatten filtreras genom jordlager eller strömmar in i sprickor i berggrunden och tas upp ur grävda eller borrade brunnar. Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på marken, i ledningar eller via diken till sjöar och vattendrag.

3 Dricksvatten Kallvattnet vi får hem i våra kranar klassas som livsmedel. Kraven på vattenkvaliteten bestäms av Livsmedelsverket och bygger på EU-direktivet om dricksvatten. I Lessebo kommun finns fem vattenverk. Lessebo tar sitt vatten från Läen, Hovmantorp från Rottnen, Kosta från Djupgöl - ytvatten Skruv och Bergdala har grundvattentäkter. Vattnet renas och kontrolleras noga innan det pumpas ut i ledningarna till kunderna.

4 Ytvattenverk Vattnet hämtas från sjöarna
Först passerar råvattnet ett galler för att avskilja fisk och större föremål som löv och vattenväxter. Därefter genomgår vattnet en kemisk rening genom tillsats av en kemikalie som klumpar ihop och avskiljer lerpartiklar, växtrester och bakterier från vattnet. Sedan följer en mekanisk rening i ett filter där resterna från kemiska reningen filtreras bort i sand- eller kolbäddar. Där avlägsnas även lukt- och smakstörande ämnen samt bakterier. Innan det färdiga dricksvattnet lämnar vattenverket görs en sista pH-justering och vattnet desinficeras med UV- ljus Att rena dricksvattnet tar ca 6 timmar.

5 Grundvattenverk Ett grundvatten håller ofta en hög kvalitet redan då det tas in i vattenverket Kräver inte samma avancerade reningsprocess som ett ytvatten. Vattnet pumpas upp ur en eller flera brunnar. Först görs en pH-justering för att få fram eventuellt järn och mangan. Många grundvatten innehåller för höga halter av järn eller mangan. Det tar man bort för undvika beläggningar i ledningsnätet. Detta filtreras sedan bort. Innan vattnet pumpas ut till konsumenterna desinficeras det med UV-ljus, för att garantera vattenkvaliteten under transporten.

6 Ut till konsumenterna

7 Vattenmagasin Det renade dricksvattnet pumpas till ett vattentorn eller en hydrofor. De ser till att det blir ett jämnt vattentryck i ledningsnätet Fungerar som vattenmagasin (reservoar). Vattenverket producerar lika mycket vatten dygnet runt, men det går åt mest vatten på morgonen och på kvällen. När det används lite vatten fyller man upp reservoarerna. När behovet av vatten ökar kan man ta det vatten som "sparats" i dessa. Från vattentornet/hydroforen leds vattnet vidare ut i ledningsnätet.

8 Vattenledningarna Vattenmagasinet ser till att det är ett bra tryck i ledningarna Detta gör att alla konsumenter får ut sitt vatten även om man bor på första eller tionde våningen

9 Konsument Ledningarna går från vattentornet och ut till alla konsumenter Varje fastighet har en egen anslutning till det kommunala ledningsnätet som kallas servis. Från servisen är det fastighetsägaren som ansvarar för ledningen. I Sverige har vi lyxen att bara kunna vrida på kranen och ut kommer vatten Vi tänker inte på att rent vatten inte är en självklarhet för alla

10 Här är fakta om hur mycket vatten som vi används vid några av våra vardagliga sysslor.
1 glas vatten = 2dl 1 portion spagetti =8dl 1 portion köttfärssås =1dl Tvätta händerna i rinnande vatten= 10dl Borsta tänderna i rinnande vatten 20dl Tvätta håret = 200dl Duscha = 500dl Spola toaletten = 60dl Diska = 300dl Tvätta i tvättmaskin 40 grader = 750dl

11 Undersökning Hur mycket vatten använder DU på en dag? Gissa antal dl!
Din uppgift är nu att skriva vattendagbok under en dag i följande helg. Skriv upp allt du gör där du använder vatten och räkna ihop din andel. Ta med dig dagboken till skolan senast tisdag.


Ladda ner ppt "Rent Vatten."

Liknande presentationer


Google-annonser