Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alla tiders historia B Frågor och svar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alla tiders historia B Frågor och svar"— Presentationens avskrift:

1 Alla tiders historia B Frågor och svar
Kulturer i Afrika Alla tiders historia B Frågor och svar

2 Innehållsförteckning 1/2
Frågor och uppgifter s 315 Att fundera över och diskutera s 315 Vilka var de första som grundade städer söder om Sahara, och under vilken tid bestod deras rike? Vad är den nigerianska byn Nok känd för? Vad karaktäriserar Khokhoi- och San-folkens språk? Med vilka källor och metoder har man försökt utforska de afrikanska folkens historia från tiden före européermas ankomst? När och hur spred sig kristendomen resp islam i Afrika? Hur förklarar du det medeltida Ghanas makt och betydelse? Vad är Mansa Musa och hans rike kända för? Vilka handelspartner hade östafrikanerna, och vilka varor handlade de med under den tid som i Europas historia kallas medeltiden? Vad means med statslösa samhällen? Vilka var européernas syfte med erövringen av Afrika? Marit Nygårds Mall

3 Den första järnkulturen 1
Den första järnkulturen 1. Vilka var de första som grundade städer söder om Sahara och under vilken tid bestod deras rike? Det första folket som grundade städer söder om Sahara var Kush-folket. Nuvarande Sudan och utvecklades ca år 2500 f.Kr På 600-talet f kr lärde de sig att framställa järn spred vidare till andra folk i Afrika blev invaderat av grannlandet Axum på 300-talet Folket tvingades fly till andra delar järnframställning kom så att spridas i Afrika. Kush Axum Aksum Aksumite Marit Nygårds Mall

4 2 Vad är den nigerianska byn Nok känd för?
Den nigerianska byn Nog är känd för att man på 1930-talet gjorde de äldsta järnfynden i hela Västafrika där, fynden är från 500-talet f.Kr. Efter fyndet har därför Västafrikas järnkultur kallats Nok-kulturen. Marit Nygårds Mall

5 3. Vad karakteriserar Khokhoi- och San-folkens språk?
Det som karaktäriserar Khoikhoi- och Sanfolkens språk är deras klickljud. Av språkforskare kallas ”klickljudsspråket” khoisan. Lyssna på språket Marit Nygårds Mall

6 4. Med vilka källor och metoder har man försökt utforska de afrikanska folkens historia från tiden före européermas ankomst? Forskare och vetenskapsmän har med hjälp av språkforskning arkeologiska muntliga berättelser saknade skriftspråk före européernas ankomst därför saknas skriftliga källor från den tiden. Marit Nygårds Mall

7 5. När och hur spred sig kristendomen resp islam i Afrika?
via den egyptiska, koptiska, kyrkans missionärer spred sig söderut de första århundradena efter Kristi födelse. Islam via Egypten 600-talet spred sig sedan vidare i de norra delarna av Afrika, nuvarande Tunisien bland annat ett starkt fäste Vidare söderut till både Väst- och Östafrika Islam än idag är den största religionen. Marit Nygårds Mall

8 6. Hur förklarar du det medeltida Ghanas makt och betydelse?
stort inflytelserikt land stora guldtillgångar omfattande handel med städer vid den nordafrikanska kusten dessa bedrev handel med Europa salt var en stor bristvara söder om Sahara transportmedlet var i främst kameler Marit Nygårds Mall

9 7. Vad är Mansa Musa och hans rike kända för?
Mansa Musa härskade i Maliriket i 1300-talets början. Maliriket var då ett mycket stort och mäktigt land som precis som Ghana levde på sin handel. Men man bedrev också ett omfattande jordbruk som ytterligare berikade landet. Mansa Musa blev också känd för att ha organiserat ett stor vallfärd till Mecka år 1324, där han enligt uppgift hade 60 000 människor i sitt följe och medförde ca. 12 ton guld, lastade på kameler. Marit Nygårds Mall

10 8. Vilka handelspartners hade östafrikanerna, och vilka varor handlade de med under den tid som i Europas historia kallas medeltiden (500 – 1500) ? I stadsstaterna Mombasa, Kilwa, Zansibar omfattande handel – fjärrhandel Innevånarna i stadsstaterna och arabiska köpmän Byteshandel porslin och vaser från östra Asien sidenkläder och juveler från Indien givetvis slavar Elfenben Guld olika exotiska djurskinn Marit Nygårds Mall

11 9. Vad menas med statslösa samhällen?
De samhällen som fanns i Afrika innan européernas erövring under 1800-talet brukar kallas statslösa samhällen. Detta därför att de inte hade bestämda stater med landsgränser och härskare som styrde landområdena. Istället levde folket i små självbestämmande grupper, oftast bestående av stammen eller släkten. Marit Nygårds Mall

12 10. Vilka var européernas syfrte med erövringen av Afrika?
Under rubriken Européerna erövrar Afrika tas följande orsaker upp: Före 1850 Få kolonier – endast boer i nuvarande Sydafrika Övriga delar av Afrika – tjäna pengar på slavar elfenben guld OBS!! Mycket Mycket dåligt framställt avsnitt i historia B Läs nästa sida – den info som står i ATH Maxi (a-kurs) Europérnas syfte var till en början att kristna och ”civilisera” afrikanerna- på så vis skulle man få slut på slavhandeln I övrigt nämns inga av de orsaker som samma förlag, men i AHT för a-kursen tar upp följande: Marit Nygårds Mall

13 Alla tiders historia Maxi A-kurs s 336 Motiven kan sammanfattas i några punkter:
Ekonomiska – kolonierna gav billiga råvaror och blev marknader för färdigvaror Politiska – ju fler kolonier, desto större politisk makt Religiösa och rasistiska – att sprida ktistendoemn och den västerländska civilisationen Militära – få fördelar i framtida krig, ex få kontroll över öar och hamnar som kunde användas till bunkringsstationer för stenkol Befolkningspolitiska – att skap ”livsrum” för en ökande befolkning i hemlandet Andra upplagan, första tryckningen Tryck: Norhaven Book, Viborg, Danmark 2007 Marit Nygårds Mall


Ladda ner ppt "Alla tiders historia B Frågor och svar"

Liknande presentationer


Google-annonser