Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Våldtäktskriscentralen Tukinainens krisarbete för att hjälpa offer för sexuellt våld Heli Heinjoki, utvecklingschef för krisarbetet Våldtäktskriscentralen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Våldtäktskriscentralen Tukinainens krisarbete för att hjälpa offer för sexuellt våld Heli Heinjoki, utvecklingschef för krisarbetet Våldtäktskriscentralen."— Presentationens avskrift:

1 Våldtäktskriscentralen Tukinainens krisarbete för att hjälpa offer för sexuellt våld Heli Heinjoki, utvecklingschef för krisarbetet Våldtäktskriscentralen Tukinainen Nordiska Kvinnor Mot Våld -seminariet 8.-9.9.2012 HELSINGFORS

2 Våldtäktskriscentralen Tukinainen •grundad 1993 i Helsingfors som ett projekt vid Kvinnosaksförbudet Unionen rf •Tukinainen rf 2004 •regionalt kontor i Jyväskylä 2006 •finansieras av Penningautomatföreningen •riksomfattande våldtäktskriscentral •stödförening för offer för sexuella brott •kompletterar andra former av social- och hälsovård •yrkesutbildade anställda

3 Verksamhetsformer  kostnadsfritt och konfidentiellt arbete med klienter ◦ terapeutiskt krisarbete och juridiskt arbete  kurser, konsultation och handledning för olika yrkesgrupper  samhälleligt engagemang

4 Arbete bland offer  kristelefonen öppen 6 h varje dag  Juristtelefonen öppen 4 h må-to  www.nettitukinainen.fi  krismöten  grupper  juristmöten  juristhjälp under rättsprocessen

5 Anställda •fyra krisarbetare, av vilka två anställda på deltid •utvecklingschef för krisarbetet •åtta krisjourhavande under veckosluten •en gruppledare •utvecklingschef för det juridiska arbetet •en juristjourhavande •ekonomi- och förvaltningschef, informationschef

6 Klientkriterier •prioritering av klienter som inte får annan vård •i första hand akuta upplevelser av våld •våldtäktsoffer •offer för sexuellt utnyttjande •personer över 16 år •Om klienten vårdas någon annanstans, erbjuder vi konsultation för vårdaren.

7 Klientprocessen •i allmänhet kontakt per telefon eller via Internet •handledning och råd per telefon eller Internet OCH/ELLER hos krisarbetaren enligt överenskommelse •inom 2 veckor efter att klienten tagit kontakt •krisarbetaren utses av krisarbetarteamet

8 Klientprocessen Mål 1. att gå igenom konsekvenserna och symptomen av våldsupplevelsen tillräckligt utförligt och hitta metoder för att lugna ner situationen - krisarbete 2. handledning och rådgivning i juridiska frågor - att göra en brottsanmälan - information om rätten till gratis rättegång och stöd under rättsprocessen 3. vid behov ledning till andra former av hjälp (psykoterapi, grupper)

9 Krisavsnitt på Våldtäktskriscentralen Tukinainen •2-3 utvärderingsbesök •ungefär 15 möten •krisavsnitt också per telefon •baserat på ett vårdavtal •vid behov utlåtanden för rättegången •krisarbetaren som vittne i rätten •handledning och ledning till andra former av vård (psykiatrisk poliklinik, psykoterapi)

10 Juridisk handledning och rådgivning •Varje klient får grundläggande information om sina juridiska rättigheter. •Under krisavsnittet träffar klienten en jurist åtminstone en gång, antingen ensam eller tillsammans med en krisarbetare. •Juristen har också möjlighet att representera klienten i rätten.

11 Stödgrupper på Tukinainen •öppen grupp -varannan vecka, 1,5 timmar, strukturerad, stabiliserande, ger upplysningar om symptom, två handledare •slutna grupper -medlemmarna väljs utifrån intervjuer, och grupperna är temacentrerade (kognitiv processteknik CPT, konstterapi, rörelseterapi, psykodrama, fototerapi) •veckoslutsgrupper - stabiliserande eller psykodrama

12 Viktiga teman inom krisarbete •skam- och skuldkänslor •posttraumatiska stressymptom •känsla av underlägsenhet, dålig självkänsla •overklig känsla (har detta verkligen hänt mig?) •problem med människorelationer •svårt att känna närhet •problem på det sexuella området •svårigheter med arbete och studier •dissociation – inte bara som symptom utan i hela personligheten (komplex dissociation)

13 Viktiga teman inom krisarbete •Sexuellt våld är aldrig offrets fel! •Det är möjligt att återhämta sig från en upplevelse av sexuellt våld. •Att återhämta sig från en traumatisk upplevelse fordrar alltid tid och energi. •Det är viktigt att behandla sig själv väl under återhämtningsprocessen. •Man ska våga be om hjälp, och var och en ska ha rätt att få hjälp! •Tukinainen stöder sina krisarbetare och ser till att deras yrkeskunskap hålls hög.

14 Statistik •2000 samtal till Tukinainens jour per år -274 nya offer kontaktade kristelefonen - 218 nya offer kontaktade juristtelefonen •130 individuella klienter 2011 •50 personer deltog i terapigrupper •13 000 besökare på webbtjänsten Nettitukinainen - 324 meddelanden

15 TACK! Heli Heinjoki Specialkris- och traumapsykoterapeut Utvecklingschef för krisarbetet Våldtäktskriscentralen Tukinainen heli.heinjoki@tukinainen.fi


Ladda ner ppt "Våldtäktskriscentralen Tukinainens krisarbete för att hjälpa offer för sexuellt våld Heli Heinjoki, utvecklingschef för krisarbetet Våldtäktskriscentralen."

Liknande presentationer


Google-annonser