Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nettitukinainen.fi – att hjälpa offer för sexuellt våld med Internet som hjälpmedel Kaisa Holmström, PsM.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nettitukinainen.fi – att hjälpa offer för sexuellt våld med Internet som hjälpmedel Kaisa Holmström, PsM."— Presentationens avskrift:

1 Nettitukinainen.fi – att hjälpa offer för sexuellt våld med Internet som hjälpmedel
Kaisa Holmström, PsM

2 Varför arbeta på Internet?
”Varför utveckla psykologiska interventioner? Är vår yrkeskårs mål verkligen att lämna största delen av de behövande utan hjälp? Är vårt mål att diskriminera särskilt åldringar, barn, unga och dem som inte bor i städer?” ”I så fall har vi lyckats alldeles utmärkt.” (Alan Kazdin)

3 Vad säger forskningen? Att hjälpa alkoholister har visat sig fungera lika effektivt via Internet som genom att träffas ansikte mot ansikte (Butler & Correia, 2009). Användning av Internet vid behandling av depression och återkommande huvudvärk samt förebyggande av ångeststörningar har lett till goda resultat (Christensen, Griffiths & Jorm, 2004; Robertson et al., 2006; Kenardy, McCafferty & Rosa, 2003; Strom, Pettersson & Andersson, 2000) Lee och Chae (2007) har då de undersökt barns Internetvanor påvisat att det viktigaste inte är det som används som kommunikationskanal i sig, utan dess innehåll. Enligt en metaundersökning är kortvarig psykologisk rådgivning på Internet lika effektiv som rådgivning som sker ansikte mot ansikte (Barak et al., 2008).

4 Nettitukinainen.fi Projektet för att erbjuda stöd på Internet för dem som blivit utsatta för sexuellt utnyttjande och våld (2008–2011) Understött av Penningautomatföreningen Bakgrund och behov: Allt fler offer tar kontakt per e-post, men vanlig e-post skyddar inte informationen tillräckligt effektivt Projektets huvudprodukt: webbtjänsten Nettitukinainen.fi Kommunikationskanal och material Öppnades i mars 2009

5 Nettitukinainen.fi gör det möjligt att ta kontakt anonymt, gratis, elektroniskt, datasäkert, var som helst och när som helst asynkron (dvs. inte i realtid) diskussion med en krisarbetare och eller jurist fokus på kortvarig hjälp och rådgivning, max fem frågor och fem svar Både antalet besökare och antalet meddelanden nästan fördubblades under det andra verksamhetsåret. över 500 meddelanden 2010 ca 1000 besökare per månad 2010 Antalet samtal har hållits ungefär konstant.

6 Vad kan Internet användas till i vårt arbete?
tidigt ingripande, förebyggande av långvariga konsekvenser utredning av offrets situation uppmuntran att söka professionell hjälp stöd mellan vanliga möten hemuppgifter som självhjälp eftervård

7 Klienter De flesta som tar kontakt är kvinnor i ålder 21–30 år som blivit utsatta för sexuellt våld. De vanligaste problemen är våldtäkt och sexuellt utnyttjande av barn. Oftast har brottet inträffat antingen inom den gångna veckan eller över tio år tidigare. De flesta offer är barn under 16 eller ungdomar i ålder I de flesta fall känner offret gärningsmannen från tidigare. I 85 % av fallen har offret inte gjort någon brottsanmälan. För det mesta saknas en fullständig läkarundersökning, men i 92 % av fallen har offren testats för könssjukdomar eller genomgått någon annan slags undersökning.

8 Vad behöver offren? (1) Information (t.ex. om lokal hjälp eller om vad brottet klassas som rent juridiskt) ”Tack för att du tagit reda på vem jag kan kontakta.” ”Tack för ditt utförliga svar, jag kommer att ha stor nytta av det när jag börjar leta efter en lämplig terapeut.” ”Tack för alla telefonnummer och all information du hittade för min hemort.” ”Tack för alla råd, tack för att du hjälpt mig att finna hjälp ”

9 Vad behöver offren? (2) Någon som lyssnar på deras berättelser och visar empati ”Du är den första som bryr sig om det som hänt mig, tack! Fastän du inte haft något med det här att göra, fick det mig att känna mig varm.” ”Tack, ditt meddelande var tröstande. Mina ögon tårades när jag läste det, och jag tror att det var tårar av lättnad.” ”Nu är det första gången jag kan gråta över det som hänt (alltså när jag läste ditt svar).”

10 Sätt att hjälpa på Internet
bekräftelse erbjudande av stöd och diskussion som minskar på känslan av skuld och skam psykoutbildning, förmedling av information identifiering av resurser insamling av nödvändig bakgrundsinformation, strukturering av situationen, erbjudande av vidare perspektiv, inledning till behandlingsprocessen ledning till nästa hjälpare 10

11 Fördelar med verksamhet på Internet (1)
Hjälpen är tillgänglig för de flesta. Offer som annars inte skulle söka hjälp kan nås lättare än förr. Användning av Internet är billigt och snabbt. Internet gör det möjligt att söka hjälp och lösningar på problem anonymt. På Internet är det lättare att angripa problemet direkt, vilket gör det möjligt att diskutera komplicerade problem som utanför Internet skulle kännas svåra att ta itu med och därför inte tas upp. Meddelandena sparas och kan läsas på nytt när som helst

12 Fördelar med verksamhet på Internet (2)
Eftersom kommunikationen inte sker i realtid får offret mera tid att reflektera över sina känslor och hjälparen mera tid att få perspektiv på situationen Att skriva om känsloupplevelser har i sig en terapeutisk funktion och främjar offrets fysiska och psykiska hälsa. En del offer anser att den psykiska kontakten till hjälparen är närmare än vid ett vanligt möte. Det är möjligt att använda länkar och multimedia. Hjälparen har mera tid att söka information och be kolleger om hjälp.

13 Utmaningar (1) Skrivna meddelanden saknar kroppsspråk och dylikt.
Både offret och hjälparen tvingas läsa mellan raderna: inga spontana förklaringar, större risk för missförstånd, i praktiken omöjligt för hjälparen att få en helhetsbild av offret, och för vissa klienter är det särskilt svårt (t.ex. för dem med bristande inlevelseförmåga) Förmåga att uttrycka sig i skrift, förstå andras meddelanden och använda Internet fordras av både klienten och hjälparen.

14 Utmaningar (2) Kulturella skillnader förblir lätt obeaktade.
Det är svårt att erbjuda minderåriga skydd om de är anonyma. informationssäkerhet otillräckligt stöd risk för att krisarbetaren blir överbelastad och personligt påverkad av problemen som kommer upp att fokusera på rätt målgrupp – vems problem kan åtgärdas och vems kan inte behandlas på detta sätt?

15 Feedback från klienterna (1)
lägre tröskel ”Det är mycket lättare att skriva om de här sakerna än att tala om dem om man inte känner den man diskuterar med.” ”Det känns lättare att berätta om sina problem anonymt på nätet än att tala om dem ansikte mot ansikte eller per telefon.” ”Det är mycket lättare att skriva än att tala, och jag väntar hela tiden på svar från dig…” ”Jag tycker att Nettitukinainen är ett fantastiskt system. För mig har det här varit mycket mera givande och passligare för min personlighet än telefonen.”

16 Feedback från klienterna (2)
skrivandets terapeutiska funktion ”Det var skönt att få utlopp för mina känslor genom att skriva ner allt. Nu har jag lite större framtidstro och har börjat lita mer på att jag en dag kanske ska kunna lämna det här bakom mig.” ”Att kunna skriva ner det som tynger en och samtidigt veta att en professionell person kommer att läsa det ger också lättnad.” ”Att skriva ner det här gör det verkligen lättare att förstå vad som hänt bättre.”

17 Feedback från klienterna (3)
möjlighet att läsa svaren på nytt ”Jag har sparat alla svar så att jag kan läsa dem senare när det känns svårt och om jag på nytt måste kämpa med samma känslor och rädslor som under diskussionerna.” ”Igår hittade jag alla meddelanden jag skrivit till dig. Jag läste igenom dem. Det var bra att jag förstått att spara dem. De innehåller så mycket, och ditt starka stöd till mig fick mig att känna mig varm.” ”Tack för era svar, jag hade stöd och nytta av dem i min nuvarande situation. Jag läste dem flera gånger.”

18 Feedback från klienterna (4)
möjlighet att ta kontakt direkt efter det som hänt oberoende av tid och plats ”Det kändes bra att genast hitta ett ställe där jag kunde skriva och berätta kort om det som hänt.” ”Skriv till mig igen… mitt i gråten och sorgen önskar jag att någon lyssnar på mig och märker att mitt hjärta blöder...”

19 Feedback från klienterna (5)
möjlighet att berätta om sina känslor för en annan människa ”Fastän jag här bara är ord på en dataskärm, känns det ändå personligt tack vare dina svar.” ”Du har fått mig att inse att jag är viktig och att mina känslor är värdefulla.” ”Tack för att du är där! Det känns på något sätt tryggare nu eftersom jag vet att jag kan skriva till dig.” ”Jag är tacksam för att jag får skriva om det här så att någon verkligen finns i andra ändan !”

20 Feedback från klienterna (6)
Hjälparens yrkeskunskap respekteras ”Det var på något sätt tröstande att läsa att en professionell person anser att det som hänt inte var mitt fel.” ”Tack för att du ger mig ord och perspektiv.” ”Ditt svar är ett svar från en person som förstår sig på sådana här saker. Det öppnade mina ögon för mycket som jag inte själv kommit att tänka på, tack för det!”

21 Slutsats Nettitukinainen kan inte ersätta andra former av vård, men kan användas bl.a. till att främja tidigt ingripande och förebyggande av långvariga problem offrens förmåga att söka hjälp tillgänglighet av hjälp i krissituationer

22 Tack! Kaisa Holmström, PsM, krisarbetare Våldtäktskriscentralen Tukinainen


Ladda ner ppt "Nettitukinainen.fi – att hjälpa offer för sexuellt våld med Internet som hjälpmedel Kaisa Holmström, PsM."

Liknande presentationer


Google-annonser