Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Flodkulturerna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Flodkulturerna."— Presentationens avskrift:

1 Flodkulturerna

2 1. Var fanns flodkulturerna och varför uppstod de äldsta civilisationerna kring floder?
De fyra stora flodkulturerna fanns runt floderna Nilen (Egypten), Indus (Indien), Huang He (Kina) samt i området kring Eufrat och Tigris (Mesopotamien). Civilisationerna uppstod runt floderna för att folket där lärt sig utnyttja floderna. Detta var komplicerat och det krävde samarbete för att klara detta. Vattnet samlades i dammar och kunde under torrperioder spridas via kanaler över stora åkerområden och konstbevattna fälten. Avkastningen från jordbruket ökade, vilket i sin tur kunde skapa andra yrken när inte alla behövde arbeta på fälten för att överleva. Specialisering (yrken). Lantmätare – vägar – broar repareras Arkitekter Skrivare Människorna där enades under en centralmakt, som kunde organisera och beordra arbetet med att gräva omfattande bevattningssystem så att det blev möjligt att utnyttja flodernas årliga översvämningar. Meny

3 Mesopotamien (Tvåflodslandet)
Sumer 3500 fkr – 2000 fkr Babylonien f.Kr Assyrien 900 – 600 f.Kr Nybabylonien f.Kr Sumer

4 Standaret från Ur Kungen, håller gästabud. Två tjänare ser till att hålla bägarna fyllda. Musikackompanjemang En ståtlig tjur med täcke över ryggen förs fram av två män. Den ene drar i ett rep, som är fästad vid nosringe. En annan driver fram ulliga får. En man bär fiskar Är det bönder som lämnar skatt till kungen? Eller är det en förberedelse till festen på raden ovanför. Eller krigsbyte? Kanske håller kungen fest för att fira en seger?

5 4. Vilka historiska händelser i Mesopotamien känner du igen från Bibeln?
I en sumerisk legend (Gilgamesheposet) finns en berättelse om en stormflod framkallad av gudarna för att dränka allt liv på jorden. Legenden är väldigt lik Bibelns berättelse om syndafloden. Kan syndafloden bekräftas? Geolog svarar på frågan i DN! En annan sak som känns igen från Bibeln är förstörandet av Jerusalem. Nebukadnessar förde bort Jerusalems judiska befolkning i ”den babyloniska fångenskapen” och de kunde inte återvända förrän Babylon intogs av perserna.

6 Abraham - Bibeln 1 Mos 11:31  N Terach tog med sig sin son Abram, sin sonson Lot, Harans son, och sin svärdotter Saraj, hustrun till hans son Abram, och lämnade tillsammans med dessa Ur i Kaldeen för att utvandra till Kanaan. Men när de kom till Harran slog de sig ner där.

7 5. Hur gick det till när Egyptens pyramider byggdes
5. Hur gick det till när Egyptens pyramider byggdes? Vad säger dessa byggnationer om landet? För att färdigställa den största av pyramiderna, Cheopspyramiden, jobbade tiotusentals bönder och tusentals fackarbetare tre månader om året i 20 år. De byggdes enligt order från mäktiga härskare och användes som kungagravar. Pyramiderna var inte enbart symboler för härskarnas stora makt utan även för egyptiernas gudsdyrkan. Deltagandet i byggandet kan ha varit för att själv få del av odödligheten, då Farao betraktades som solguden. Despotiska härskare. Pyramiderna tyder på att de gamla egyptierna måste ha haft ett mycket bra samarbete. Det är inte så konstigt med tanke på att det var deras förmåga att samarbeta som byggde upp riket från början. Kunskap om matematik, teknik och arkitektur.

8 Redogör för maktförhållanden, ekonomi och religion i Egypten.
6. Farao byggde till stor del sin makt på att han var son till solguden, vilket gav honom absolut makt att styra landet. Farao ägde all jord. Ståthållare samt andra tjänstemän drev in skatter från folket. Egypten hade periodvis en stark ekonomi, exempelvis under den kvinnliga härskaren Hatschepsuts styre knöts handelsförbindelser med andra länder. Religionen var stark i det egyptiska samhälle, och man trodde på olika gudar. Den främsta var solguden Re som sades kunna skänka människan del av sin odödlighet. Mycket handlade om att få ett bra ”efterliv” så det var inte ovanligt att enkla hantverkarfamiljer kostade på sig besparningar på flera år för att en familjemedlem skulle få en värdig begravning eller mumifiering.

9 Hall of Judgement Osiris, döds- och återfödelsens gud. Nanu, på väg till dödsriket. Hon håller sin mun och sina ögon i sin hand Offerstycke Ammut, odjur som slukade den som inte levt enligt Maat Isis- fruktbarhetsgudinna, fru och syster till Osiris Thot (babian), visdomens och skrivarnas gud, sammanställer resultatet Nanus hjärta vägs mot Maat, rättvisan och sanningens gudinna. Anubis, mumifieringens gud

10

11 Cheops Hatchepsut Tutanchamon Ramses ll
7. Vart och ett av riken i Egypten hade faraoner som var mer framträdande än andra. Vilka var de och varför blev de så kända för eftervärlden? Vad är det som gör att en regent blir betraktad som ”stor” (se nästa ”sida”)? Cheops Hatchepsut Tutanchamon Ramses ll Cheopspyramiden, som räknas till en av världens sju underverk. Världens första kvinna i härskarrollen. Utvidgade handelsförbindelser. Berömt gravtempel. berömt monumentet över henne i form av en sfinx (ett fabeldjur med lejonkropp och människoansikte). Fyndet av hans oplundrade grav år 1922, med otaliga guldföremål. Regerade i 67 år Tecknade ett ”fredsavtal” med den tidigare ärkefienden hettiterriket Klipptempel vid Abu Simbel Gamla riket (ca f.Kr.), Mellersta riket (ca f.Kr.), Nya riket (ca f.Kr.)

12 8. Det forntida Egypten var kulturellt och vetenskapligt mycket högtstående. På vilka områden och varför? Centraliserad förrådshushållning drev fram uppfinning av skriften Dels utföra order utan att själv vara närvarande Hålla koll på skatteintäkterna, löner m m Staka ut nya gränser efter översvämningarna – geometri och lantmäteri Astronomi hjälpte bl a till att förutse regleringar av floden Arkitekturen – gravtempel – obelisker m m Matematik – geometri - arkitekter Högt utvecklad läkarvetenskap (Balsameringsteknik gav kunskap om kroppen – står ej i boken) Medicinhistoriska sällskapet ”Papyrus Ebers” – beskriver en rad sjukdomar och råd

13 Hur slutade Egyptens storhetstid?
En rad svaga faraoner lyckades inte hålla ihop riket Utsattes från attacker från omkringliggande stater 500-talet fkr – erövrades Egypten av perserriket

14 Kina - kulturen vid Huangho
2000 f.kr. började man odla silkesmasken Konstnärligt bearbetad jade 1500 f.kr. skapat en skrift Städer – det enkla bondesamhället lämnade plats för ett mer komplicerat samhälle Kung och en härskande överklass Höga ämbetsmän – mandariner Längst ner befann sig slavarna Shang – den första kungaätten (dynastin) Den sista dynastin föll 1912 – Kina republik Mittens rike Uppfattat Kina som världens centrum och kulturens hemort Anledning att vara stolta är: Ingen civilisation har så lång sammanhängande historia

15 Shi Huangdi Huang (big, great) Di (Supreme God in Heaven, creator of the world) Kejsaren stor makt Kontrollerade adelsmännen genom att tvinga dessa att bosätta sig i huvudstaden Loyang Motståndare fängslades och avrättades. Brände all tidigare litteratur. Centraliserade makten även på andra sätt Byggde ut infrastrukturen Vägar och kanaler Standardiserade vikt- och måttenheter Utökade riket genom erövringståg Hotades av hunnerna, då påbörjades ”den kinesiska muren” Kulturellt högt stående, skriftspråk, ingenjörer, skickliga hantverkare. Xian – Shi Huangdis grav Bokbrännaren som blev språkbyggare

16 Kina - först på många områden
The four great inventions of China Siden papper 100 fkr/200 ekr (osäkra källor) till Norden på 1300-t skottkärra (runt kristi födelse, Europa-1300-t) porslin, krut (600-t, Europa 1200-t) kompass, tryckta böcker, akupunktur Boktryckarkonst Cai Lun, widely regarded as the inventor of paper

17 Karta - Asien

18 Länkar opotamien Brittisk museum Bra karta Antik kalkulator


Ladda ner ppt "Flodkulturerna."

Liknande presentationer


Google-annonser