Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biblisk kronologi Märk att titeln inte är ”tidens slut” utan ”slutets tid" Biblisk kronologi från skapelsen till Jesu återkomst Tidigare försök har misslyckats.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biblisk kronologi Märk att titeln inte är ”tidens slut” utan ”slutets tid" Biblisk kronologi från skapelsen till Jesu återkomst Tidigare försök har misslyckats."— Presentationens avskrift:

1 Biblisk kronologi Märk att titeln inte är ”tidens slut” utan ”slutets tid" Biblisk kronologi från skapelsen till Jesu återkomst Tidigare försök har misslyckats beroende på Septuaginta har systematiska fel Man grundar sig på personliga uppenbarelser Synkronisering med osäker sekulär data Kronologin grundar sig enbart på hebreiska Bibeln Vill man knyta den till vår kalender är säkraste knytningen Jerusalems förstöring 70 e.Kr. Trovärdigheten baseras på Två kalendrar som ger en totaltid av 6000 år En summa tidsuppgifter ger samma 6000 år Utan luckor => Gud vill inte att vi ska behöva gissa Ofta med överlappande bevis Många viktiga händelser inträffar på jubelår Symmetrier i tiderna Några unika händelser på unika datum Det hela är ett pussel, där man måste lägga rätt hela tiden för att sista biten ska passa. Och det gör den! Tidigare försök att räkna ut återkomsten har misslyckat pga: Man använde Septuaginta (LXX), grekiska GT, med systematiska fel. (TEp225): LXX lägger på 100 år på de flesta patriarker mellan Adam till Abraham för tiden då de fick nästa son "in line". (TEp183) Latinska Vulgata och Arameiska Peshitta har samma datum som Hebreiska Bibeln. (TEp187) Man har försökt synka med osäker sekulär data Historien förlängs genom ett förnekande av Noas flod Persiska kungarna osäkra (TEp239) Unika händelser på unika datum Uttåget på 50:e jubelåret, jubelårens jubelår Babyloniska fångenskapen slutade 70:e jubelåret, dvs profetian att den ska vara 70 år uppfylldes tvåfalt Feltolkningar: Man beräknar babyloniska fångenskapen från antingen slutet av Josiahs regeringstid eller Nebukadnessars första deportering, istället för Jerusalems förstöring. (TEp288) Man startar med Daniels 70 årsveckor från ett påbud från fel persisk kung. Ska vara det första påbudet, det från Koresh. Det är också det enda som ger möjlighet till en komplett biblisk kronologi. (TEp244) Man räknar Daniels 70 årsveckor som 490 år och glömmer jubelåret efter vart 7:e årsvecka. Ska vara 500 år. Man missläser Gen 12:1-4 och placerar Guds löfte till Abraham då han lämnade Haran och inte då han lämnade Ur. (TEp257) Man grundar sig på osäkra ”uppenbarelser” från Gud och/eller astronomiska data. Trovärdigheten baseras på Viktiga händelse på jubelår står som milstolpar som säger att man är på rätt väg. Bild på dirigenten:

2 Kan vi då verkligen veta?
Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern… Var därför vaksamma… Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen. (Matt 24:36-44) Förståelsen växer med tiden: Att ”ingen vet” betyder inte att ”ingen kommer någonsin att veta”. Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid… ingen ogudaktig skall förstå detta, men de förståndiga skall förstå det. (Dan 12:9-10) Hur exakt kan vi veta? När ni ser allt detta [fikonträdet] vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. (Matt 24:33) Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. (Matt 25:13) "När på natten" ("Under vilken nattväkt" i 1917) Herrens dag kommer som en tjuv (2 Pet 3:10, 1 Tess 5:2): Dagen, inte Jesus, är tjuven Tjuven" var den som skulle väcka sovande nattväktare Gäller bara de oförberedda: Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. (1 Tess 5:4) Uppmaningen att vara beredd realiseras bäst genom att försöka ta reda på när tjuven kommer. ”vet” i Matt 24-citatet är i perfekt och ska vara: ”Ingen har vetat stunden”, ”ty ni har inte vetat dagen”, ”om husets ägare hade vetat” (TEp27) Felet hos husets ägare (Matt 24) är att inte veta under vilken nattväkt (3-timmarsperiod) tjuven kommer, inte att inte veta den exakta tiden. (TEp29) Vi ska veta tidsramen för vedermödan för att då kunna vaka efter ”förödelsens styggelse” och då veta att Kristi återkomst är nära förestående. (TEp38 sammanfattar) Jesus förebrådde judarna i Luk 19:44 för att inte känna till hans första ankomst Jesus visste inte eftersom Han underkastat sig människors villkor, men i himmelen vet Han sannolikt. …de förståndiga ska förstå det (Dan 12:10): Ingen ny uppenbarelse men Gud låter poletten trilla ner i nya avseenden Dra av ett halvår på patriarkernas åldrar Lägga till jubelåret i Daniels årsveckor Även Jer 23:20: HERRENS vrede skall inte vända åter, förrän han har utfört och fullbordat sitt hjärtas tankar. I den yttersta tiden skall ni inse och förstå det. (Pss Jer 30:24) Att vi inte kan veta är en modern syn som går ut på att Jesus kan komma när som helst: Pretribulationister väntar på omedelbart uppryckande Amillennarister väntar på omedelbart slut på världen Hur exakt kan vi veta återkomsten? Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten [under vilken nattväkt] tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen. (Matt 24:42-44) Kanske exakt dag kan räknas ut från förödelsens styggelse, 1290 dagar tidigare enl Dan 12:11.

3 Två kalendrar Millenniumkalendern:
Jubelårskalendern på 120 jubelår eller 6000 solår… … börjar vid syndafallet eftersom den är "på grund av deras förvillelse" (Gen 6:3) Symboliseras av försoningsdagens syndabock som blir utkörd i öknen. Försoningsdagen är Tishri 10, dvs det verkar som om syndafallet skedde 10 dagar efter skapelsen. … slutar vid Jesu återkomst som innebär frihet från förvillelsen… Symboliseras av försoningsdagen som inleder det sjunde årtusendet (sabbatsmillenniet) Skapelse Jesu återkomst Millenniumkalendern  Jubelårskalendern Syndafall (+10d) Skapelseveckan är både historisk och profetisk (6 dagar/millennier + vila) De första kristnas syn. Petrus om återkomsten: … en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. (2 Pet 3:8) Jag är Gud… som förklarar änden från begynnelsen (Jes 46:10 KJV) …ty den dag du äter av det skall du döden dö. (Gen 2:17) Adam blev 930 år. (Tolkas ibland som att han blev dödlig eller dog andligt.) Mötet med Gud sker 7:e dagen … inte smaka döden, förrän de ser att Guds rike har kommit i makt. Sex dagar därefter… (Mark 9:1-2) kom förklaringsberget. … molnskyn övertäckte berget i sex dagar, men på sjunde dagen kallade han på Mose… (Ex 24:16) Du skall räkna sju årssabbater, det vill säga sju gånger sju år, så att tiden för de sju årssabbaterna blir fyrtionio. Då skall du… låta hornet ljuda med kraftig ton… Ett jubelår skall detta femtionde år vara för er. (Lev 25:8-11) Min Ande skall inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse… deras tid skall vara etthundratjugo år. (Gen 6:3) Tre tolkningar: Människans ålder begränsas (Adam blev dock 930 år) Tiden fram till floden (som inte behöver ha varit 120 år) 120 jubelår = år Yttersta domen Millenniumkalendern: ”Kiliasm” är en typ av millennarism (TEp17) Judar och kristna har samma arv Arvet är inte ”himlen” utan det land på jorden som Gud lovade Abrahams avkomlingar Daniels 70:e årsvecka är en framtida 7-årsperiod (vedermöda), halva med de två vittnena som predikar och halva med Antikrist regim ”Uppryckandet” är ett möte med Kristus i luften efter vedermödan och eskort tillbaka till jorden för upprättandet av riket (TEp42) Det sjunde millenniet är Kristus styrande på jorden från Jerusalem Det börjar exakt 6 millennier från skapelsen Millenniumtanken föll ur fokus då Jesu återkomst 1) inte kom som den borde för de som stödde sig på LXX och 2) låg alltför långt i framtiden för de som stödde sig på hebreiska Bibeln. Nu är det dock nära igen. (TEp192) 2 Pet 3:8 börjar: Men glöm inte detta, mina älskade… vilket visar att de redan kände till Millenniumkalendern. De visste det från Ps 90:4 som Petrus refererar till. Man räknade alltså i millenniumdagar. (TEp89) Både förklaringsberget och Sinai berg inträffade på en sabbat, dvs de förevisade sjunde millenniet. (Mark/Matt säger efter sex dagar från Jesus ord kom förklaringsberget, vilket betecknar veckans sex första dagar, dvs det var en lördag. Luk 9:28 säger omkring åtta dagar, vilket är faktiska dagar. Skillnaden ”bevisar” att förklaringsberget var en sabbat. (TEp84)) Även Heb 4:1-11 talar om millenniumveckan: Ty på stället om den sjunde dagen säger han: Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk. På det här stället säger han: De skall aldrig komma in i min vila… Ty om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. Hebreerbrevet citerar ur Ps 95 och här finns en tydlig koppling mellan Guds vila och folkets vila efter Jesu återkomst. (TEp92). Andra tolkningar av vad som hände den dagen Adam åt i Gen 2:17 (TEp74): Dödsdomen gavs Adam blev dödlig Adam dog andligt Framtida arvet motsvarar 7:e dagen: Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. (Heb 4:9) Jubelårskalendern: Jubelårskalendern med början i skapelsen var ett väletablerat koncept hos judarna långt före Kristus. (TEp231) De tolkade en ”dag” som tusen år men kände inte till millenniumvecko-kronologin. (TEp73) Försoningsdagens symbolik med syndafallet är bl.a. syndabocken som sändes ut i öknen pss som Adam & Eva blev ivägkörda från paradiset. ”människa” i Gen 6:3 har bestämd artikel => syftar på mänskligheten. 2 Pet 3:6-7: I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda. ”Guds ord” gäller alltså vid två tillfällen: Floden & återkomsten. Då ska två saker ske: Guds dom hålls först tillbaka och sedan kommer den vid ett utvalt tillfälle. Passagen talar om floden och ”Guds ord” måste vara ur Gen 6:3 att människans ålder ska vara begränsad till 120 år. Så även om de 120 åren refererar till tiden till floden så refererar de också till tiden till återkomsten. Till skillnad från vanliga år (som började på Rosh Hashanah, 1 Tisri) börjar jubelåret 10 Tisri: Då skall du i sjunde månaden på tionde dagen i månaden låta hornet ljuda med kraftig ton. (Lev 25:9) Två kalendrar används med 6 månaders förskjutning: (TEp231) Civila kalendern användes tidigt och startar vid Rosh Hashanah (nyår), Tishri 1, på hösten. För sådd och skörd, sabbats-/jubelårsberäkningar och försoningsdagen på Tishri 10. Festivalkalendern började användas vid uttåget och börjar på våren (Nisan). För festivaler. 6 millennier & 120 jubelår Evig-heten Tusen- årsriket Efter två eller tre vittnens utsago skall var sak avgöras. (Deut 19:15)

4 Två kalendrar Millenniumkalendern:
… i sjunde månaden [Tishri] på tionde dagen… På försoningsdagen [Yom Kippur] skall ni låta hornet ljuda över hela ert land. Ni skall helga det femtionde året och utropa frihet i landet för alla dess invånare. Det skall vara ett jubelår för er. (Lev 25:9-10) Jubelårskalendern på 120 jubelår eller 6000 solår… … börjar vid syndafallet eftersom den är "på grund av deras förvillelse" (Gen 6:3) Symboliseras av försoningsdagens syndabock som blir utkörd i öknen. Eftersom försoningsdagen är Tishri 10, verkar det som om syndafallet skedde 10 dagar efter skapelsen. … slutar vid Jesu återkomst som innebär frihet från förvillelsen Symboliseras av försoningsdagen som inleder tusenårsriket Skapelse Jesu återkomst Millenniumkalendern  Jubelårskalendern Syndafall (+10d) Skapelseveckan är både historisk och profetisk (6 dagar/millennier + vila) De första kristnas syn. Petrus om återkomsten: … en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. (2 Pet 3:8) Jag är Gud… som förklarar änden från begynnelsen (Jes 46:10 KJV) …ty den dag du äter av det skall du döden dö. (Gen 2:17) Adam blev 930 år. (Tolkas ibland som att han blev dödlig eller dog andligt.) Mötet med Gud sker 7:e dagen … inte smaka döden, förrän de ser att Guds rike har kommit i makt. Sex dagar därefter… (Mark 9:1-2) kom förklaringsberget. … molnskyn övertäckte berget i sex dagar, men på sjunde dagen kallade han på Mose… (Ex 24:16) Du skall räkna sju årssabbater, det vill säga sju gånger sju år, så att tiden för de sju årssabbaterna blir fyrtionio. Då skall du… låta hornet ljuda med kraftig ton… Ett jubelår skall detta femtionde år vara för er. (Lev 25:8-11) Min Ande skall inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse… deras tid skall vara etthundratjugo år. (Gen 6:3) Tre tolkningar: Människans ålder begränsas (Adam blev dock 930 år) Tiden fram till floden (som inte behöver ha varit 120 år) 120 jubelår = år Yttersta domen Millenniumkalendern: ”Kiliasm” är en typ av millennarism (TEp17) Judar och kristna har samma arv Arvet är inte ”himlen” utan det land på jorden som Gud lovade Abrahams avkomlingar Daniels 70:e årsvecka är en framtida 7-årsperiod (vedermöda), halva med de två vittnena som predikar och halva med Antikrist regim ”Uppryckandet” är ett möte med Kristus i luften efter vedermödan och eskort tillbaka till jorden för upprättandet av riket (TEp42) Det sjunde millenniet är Kristus styrande på jorden från Jerusalem Det börjar exakt 6 millennier från skapelsen Millenniumtanken föll ur fokus då Jesu återkomst 1) inte kom som den borde för de som stödde sig på LXX och 2) låg alltför långt i framtiden för de som stödde sig på hebreiska Bibeln. Nu är det dock nära igen. (TEp192) 2 Pet 3:8 börjar: Men glöm inte detta, mina älskade… vilket visar att de redan kände till Millenniumkalendern. De visste det från Ps 90:4 som Petrus refererar till. Man räknade alltså i millenniumdagar. (TEp89) Både förklaringsberget och Sinai berg inträffade på en sabbat, dvs de förevisade sjunde millenniet. (Mark/Matt säger efter sex dagar från Jesus ord kom förklaringsberget, vilket betecknar veckans sex första dagar, dvs det var en lördag. Luk 9:28 säger omkring åtta dagar, vilket är faktiska dagar. Skillnaden ”bevisar” att förklaringsberget var en sabbat. (TEp84)) Även Heb 4:1-11 talar om millenniumveckan: Ty på stället om den sjunde dagen säger han: Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk. På det här stället säger han: De skall aldrig komma in i min vila… Ty om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. Hebreerbrevet citerar ur Ps 95 och här finns en tydlig koppling mellan Guds vila och folkets vila efter Jesu återkomst. (TEp92). Andra tolkningar av vad som hände den dagen Adam åt i Gen 2:17 (TEp74): Dödsdomen gavs Adam blev dödlig Adam dog andligt Framtida arvet motsvarar 7:e dagen: Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. (Heb 4:9) Jubelårskalendern: Jubelårskalendern med början i skapelsen var ett väletablerat koncept hos judarna långt före Kristus. (TEp231) De tolkade en ”dag” som tusen år men kände inte till millenniumvecko-kronologin. (TEp73) Försoningsdagens symbolik med syndafallet är bl.a. syndabocken som sändes ut i öknen pss som Adam & Eva blev ivägkörda från paradiset. ”människa” i Gen 6:3 har bestämd artikel => syftar på mänskligheten. 2 Pet 3:6-7: I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda. ”Guds ord” gäller alltså vid två tillfällen: Floden & återkomsten. Då ska två saker ske: Guds dom hålls först tillbaka och sedan kommer den vid ett utvalt tillfälle. Passagen talar om floden och ”Guds ord” måste vara ur Gen 6:3 att människans ålder ska vara begränsad till 120 år. Så även om de 120 åren refererar till tiden till floden så refererar de också till tiden till återkomsten. Till skillnad från vanliga år (som började på Rosh Hashanah, 1 Tisri) börjar jubelåret 10 Tisri: Då skall du i sjunde månaden på tionde dagen i månaden låta hornet ljuda med kraftig ton. (Lev 25:9) Två kalendrar används med 6 månaders förskjutning: (TEp231) Civila kalendern användes tidigt och startar vid Rosh Hashanah (nyår), Tishri 1, på hösten. För sådd och skörd, sabbats-/jubelårsberäkningar och försoningsdagen på Tishri 10. Festivalkalendern började användas vid uttåget och börjar på våren (Nisan). För festivaler. 6 millennier & 120 jubelår Evig-heten Tusen- årsriket Efter två eller tre vittnens utsago skall var sak avgöras. (Deut 19:15)

5 Perioder, Händelser, Årtal
2550/51 Anno Mundi = År efter skapelsen Jubelår Skapelse Salomo dör Syndafall (+10d) Abraham föds Abrahams löfte Isak föds Jesu återkomst Uttåget Byggstart Färdigt/Varning Förstört Löfte om återuppbyggnad Korsfästelsen Färdigt (inkl murar) Vedermödan startar Förödelsens styggelse Lagen (+7v) Erövring klar Yttersta domen Skapelse Jesu återkomst Syndafall (+10d) Yttersta domen ”Kristi rike” är det återupprättade (”nya”) Jerusalem på jorden. Det varar i evighet. Däremot är sjunde millenniet ”bara” tusen år. (TEp119): Start sjunde millenniet: Uppväckandet av de som dött i Kristus (1 Tess 4:16) Uppryckandet av de levande (1 Tess 4:17) Basunljud Jesu återkomst Alla knän böjer sig för Kristus (judar & hednakristna)? Slut sjunde millenniet (min tolkning) Yttersta domen Uppväckandet av alla till dom Satan släpps lös en kort tid Obs: Tidskalan inte linjär! 2000/40 2070/- 2100/42 2500/50 2980/- 3000/60 3430/- 3500/70 3550/71 6000/120 3993/- 4033/- 5993/- 0000/0 2550/51 3017/- +3,5 år 7000/E.T. 6 millennier & 120 jubelår Patri- arkerna Främ-lingskap Eröv- ring Fången-skap Andra templet Veder- mödan Evig-heten Kyrkans tid Domare David Salomos tempel Tusen- årsriket

6 Patriarkernas åldrar Skapelsen Syndafloden 4000 3000 2000 ≈f.Kr. 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 AM Adam 930 130 Set 912 105 Enos 905 90 Kenan 910 70 Genealogierna i Gen 5 & Gen 11 ska minskas med ½ år i genomsnitt eftersom ”x var y år då han fick z” betyder att ”x var på sitt y:te år då han fick z” (TEp247) Åldrar som kräver uträkningar (TEp249): Sem föddes så Noah var 503 år: Det år då Noa var sexhundra år, på sjuttonde dagen i andra månaden, bröt alla det stora djupets källor fram… (Gen 7:11) Floden varade 1 år => Noa var 601 år. När Sem var 100 år blev han far till Arpaksad, två år efter floden. (Gen 11:10) => Noa var 603 år. Alltså föddes Sem då Noa var 503 år. Abraham föddes då Tera var 130 år: Teras ålder blev tvåhundrafem år, och Tera dog i Haran. (Gen 11:32) Då lämnade Abraham kaldeernas land och bosatte sig i Haran. Och sedan hans far hade dött, lät Gud honom flytta därifrån till det land där ni nu bor. (Apg 7:4) Abram var sjuttiofem år när han lämnade Haran. (Gen 12:4) Med antagandet att Abraham flyttade samma år som Tera dog, föddes han alltså då Tera var =130 år. Mahalalel 895 65 Jared 962 162 Hanok 365 65 (sedan hämtad av Gud) Metusela 969 187 Lemek 777 182 Noa 950 503 Sem 600 100 Arpaksad 438 35 Sela 433 30 Eber 464 34 Peleg 239 30 Reu 239 32 Serug 230 30 Nahor 148 29 Tera 205 130 Abraham 175

7 Patriarkerna Bubbla 2000 år: Se bild ”Patriarkernas åldrar”
Israels barns vistelse, vilka bodde i Egypten, var 430 år. (Ex 12:40, KJV) Och det hände att just den dag då de 430 åren hade gått drog alla HERRENS härskaror ut ur Egyptens land. (Ex 12:42) Nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma… ett testamente som Gud själv i förväg har gett laga kraft, kan inte upphävas av lagen som gavs fyrahundratrettio år senare, så att löftet skulle sättas ur kraft. (Gal 3:16-17) Lagen gavs 7 veckor efter uttåget: På den dag då den tredje månaden började efter Israels barns uttåg ur Egyptens land kom de till Sinai öken…. (Ex 19:1) Genealogier i Gen 5 & Gen 11 med ½ år bortdraget per generation ger: 2000 år Abraham föds samma år som Noa dör Nytt jubelår och nytt millennium Abraham var etthundra år när hans son Isak föddes. (Gen 21:5) Nytt jubelår Och HERREN sade till Abram: ”… dina efterkommande skall bo som främlingar i ett land som inte är deras. Där skall de bli slavar, och man skall förtrycka dem i fyrahundra år. (Gen 15:13, Apg 7:6) Uttåget på jubelårens jubelår 6 millennier & 120 jubelår Skapelse Salomo dör Syndafall (+10d) Abraham föds Abrahams löfte Isak föds Jesu återkomst Uttåget Byggstart Färdigt/Varning Förstört Löfte om återuppbyggnad Korsfästelsen Färdigt (inkl murar) Vedermödan startar Förödelsens styggelse Lagen (+7v) Erövring klar Yttersta domen Patri- arkerna Främ-lingskap Eröv- ring Fången-skap Andra templet Veder- mödan Evig-heten Kyrkans tid Domare David Salomos tempel Tusen- årsriket 2000/40 2070/- 2100/42 2500/50 2980/- 3000/60 3430/- 3500/70 3550/71 6000/120 3993/- 4033/- 5993/- 0000/0 2550/51 3017/- +3,5 år 7000/E.T. Bubbla 2000 år: Se bild ”Patriarkernas åldrar” Bubbla 400 år: De 400 åren i Gen 15:13 gäller från Isaks födelse (”dina efterkommande”). Då blev man ”främlingar i ett land som inte är deras”. Gen 28:1-4: Då kallade Isak till sig Jakob och välsignade honom och sade till honom: ”… Han skall ge Abrahams välsignelse åt dig och dina efterkommande, så att du får inta det land som Gud har gett åt Abraham, det land där du nu bor som främling. Heb 11:9: I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob, som var medarvingar till samma löfte. Heb 11:13: I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. Gen 21:34: Sedan bodde Abraham som främling i filisteernas land en lång tid. Tiden i Egypten måste varit kortare än 400 år (TEp251): Abraham levde i Mesopotamien då han fick löftet enligt Apg 7:1: Härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham i Mesopotamien, innan denne bosatte sig i Haran. Abraham levde 30 år från löftet till Isak (430 år mellan löfte och lag enl Gal 3:16-17 och 400 år mellan Isak och lag enl Gen 15:13) (TEp256) Isak levde 60 år innan Jakob föddes enl Gen 25:25: Isak var sextio år när de föddes. Jakob var 130 år då Israeliterna kom till Egypten enl Gen 47:9: Jakob svarade farao: "Min vandringstid har varat i etthundratrettio år…” Totalt 220 år mellan löfte och början av Egypten. Om man lägger till de 400 åren får man 620 år mellan löfte och lag (samma år som uttåget) vilket står i motsats till Gal 3:17: Vad jag menar är detta: ett testamente som Gud själv i förväg har gett laga kraft, kan inte upphävas av lagen som gavs fyrahundratrettio år senare, så att löftet skulle sättas ur kraft. En generationsberäkning visar också att man var kortare än 400 år i Egypten, eftersom Gen 15:16 säger: I fjärde släktledet skall de återvända hit. Bubbla 430 år: Från GT: Israels barns vistelse, vilka bodde i Egypten, var 430 år. (Ex 12:40, KJV, där kommentaren om Egypten är redaktionell) Och det hände att just den dag då de 430 åren hade gått drog alla HERRENS härskaror ut ur Egyptens land. (Ex 12:41) ”Israel” inkluderar, enl judisk tradition, alla som fanns i Abrahams ”sköte” då löftet gavs. Jämför: Melkisedek i Gen 14:18-20 och Heb 7:4-9. (TEp256) Rom 4:17: Till fader för många folk har jag satt dig [Abraham], och det är han inför Gud som han trodde på, honom som gör de döda levande och kallar på det som inte är, som om det vore till. Abrahams löfte gavs i Ur, inte då han lämnade Haran (som många kommentatorer felaktigt antagit). (TEp257) Annars diffar åren: Isak föddes då Abraham var 100 år enl Gen 21:5. Abraham lämnade Haran när han var 75 år enl Gen 12:4. Diff är 25 år, medan skillnaden mellan 430 och 400 år är 30 år. Gen 11:31-12:4 ska läsas: … Herren hade sagt till Abram:… Intentionen att lämna Ur var inte att gå till Haran utan till Kanaan. Troligen fick man stanna i Haran pga Teras död. Apg: 7:2-4 visar detta tydligt: Härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham i Mesopotamien, innan denne bosatte sig i Haran, och sade till honom: Lämna ditt land… och din släkt och gå till det land som jag skall visa dig. Då lämnade Abraham kaldeernas land och bosatte sig i Haran. Och sedan hans far hade dött, lät Gud honom flytta därifrån till det land där ni nu bor. Bekräftas av gamla judiska och kristna skrifter (TEp60) 70 år 430 år 2000 år 100 år 400 år

8 Från uttåg till tempel Bubbla 450 år: (TEp265)
Synkning av jubelårskalendern HERREN talade till Mose på Sinai berg. Han sade: Säg till Israels barn: När ni kommer in i det land som jag ger er, skall landet hålla sabbat åt HERREN… Ni skall helga det femtionde året och utropa frihet i landet för alla dess invånare. Det skall vara ett jubelår för er. (Lev 25:1-10) Den jubelårskalender som Gud instiftar stämmer exakt med den som gällt från skapelsen. Templet färdigt Salomo byggde alltså på huset [templet] i sju år. Det tog tretton år, innan Salomo fick sitt eget hus färdigt. (1 Kung 6:38-7:1) Guds varning Sedan Salomo hade byggt färdigt HERRENS hus och även kungshuset… visade sig HERREN för Salomo… HERREN sade till honom: ”… Men om ni och era barn vänder er bort från mig och överger mig… då skall jag utrota Israel ur det land som jag har givit dem. Det hus som jag har helgat åt mitt namn skall jag då förkasta från mitt ansikte…” (1 Kung 9:1-7) Nytt jubelår Detta folks Gud… utvalde våra fäder… och gav deras land i arv åt sitt folk. Detta tog omkring fyrahundrafemtio år. (Apg 13:17-20) Nytt jubelår I det fyrahundraåttionde året efter det att Israels barn hade dragit ut ur Egypten… började han [Salomo] bygga huset åt HERREN. (1 Kung 6:1) 6 millennier & 120 jubelår Skapelse Salomo dör Syndafall (+10d) Abraham föds Abrahams löfte Isak föds Jesu återkomst Uttåget Byggstart Färdigt/Varning Förstört Löfte om återuppbyggnad Korsfästelsen Färdigt (inkl murar) Vedermödan startar Förödelsens styggelse Lagen (+7v) Erövring klar Yttersta domen Patri- arkerna Främ-lingskap Eröv- ring Fången-skap Andra templet Veder- mödan Evig-heten Kyrkans tid Domare David Salomos tempel Tusen- årsriket 2000/40 2070/- 2100/42 2500/50 2980/- 3000/60 3430/- 3500/70 3550/71 6000/120 3993/- 4033/- 5993/- 0000/0 2550/51 3017/- +3,5 år 7000/E.T. 450 år Bubbla 450 år: (TEp265) Perioden börjar då ”Gud utvalde våra fäder” vilket är Isaks födelse. De ”utvalda” är i Paulus terminologi Abrahams avkomma, aldrig Abraham själv. Tex väljs Isak och Jakob i Rom 9:6-13. (TEp268) Perioden slutar då landet var intaget och man kunde börja bruka det och starta jubelårscykeln. Ex 23:29-30: Men jag skall inte driva undan dem för dig på ett enda år… Så småningom skall jag driva bort dem för dig, till dess du har förökat dig så att du kan ta landet till din arvedel. Bubbla 20 år: Även 1 Kung 9:10-11: Sedan Salomo i tjugo år hade byggt på de två husen, HERRENS hus och kungshuset, gav kung Salomo tjugo städer i Galileen åt Hiram… Även 2 Krön 7:11-20: Så färdigställde Salomo HERRENS hus och kungshuset… Och HERREN uppenbarade sig för Salomo om natten och sade till honom: ”… Men om ni vänder om och överger de stadgar och bud som jag har förelagt er… då skall jag rycka upp dem ur mitt land, det som jag har givit dem, och detta hus som jag har helgat åt mitt namn skall jag förkasta ifrån mitt ansikte. 70 år 430 år 2000 år 100 år 400 år 480 år 20 år

9 Salomos tempel & Babylonisk fångenskap
Dem som hade undkommit svärdet förde han bort i fångenskap till Babel..., HERRENS ord genom Jeremias mun skulle uppfyllas, nämligen att landet skulle få gottgörelse för sina sabbater - så länge det låg öde hade det sabbat - till dess att sjuttio år hade gått. (2 Krön 36:20-21) Under fångenskapen ligger landet i vila som kompensation för missade sabbatsår. 500 år är 10 jubelår. 10 jubelår * 7 sabbatsår = 70 år Nytt jubelår Salomo regerade i Jerusalem över hela Israel i fyrtio år. (2 Krön 9:30) … i det fjärde året [dvs efter tre år] av Salomos regering över Israel… började han bygga huset åt HERREN. (1 Kung 6:1) Salomo byggde alltså på huset [templet] i sju år. Det tog tretton år, innan Salomo fick sitt eget hus färdigt. (1 Kung 6:38-7:1) Därför blir det = 17 år kvar av Salomos regeringstid. Osäkra summerade regent-längder från 2 Krön, med antaganden: Bara hela regentår (från nyårsdagen) är registrerade för varje kung Tronbytesår räknas inte och läggs därför till ”manuellt” i summan Regeringstider under ett år räknas inte Jag skall lägga deras [Israels] missgärningsår på dig [Hesekiel]. De skall motsvaras av samma antal dagar, trehundranittio dagar… och bära Juda folks missgärning under fyrtio dagar, en dag för varje år. (Hes 4:5-6) 390+40=430 år Uppdelningen beror troligen på att Judas specielle profet, Jeremia, profeterade under 40 år. Hela detta land skall ödeläggas och förstöras, och dessa länder skall tjäna Babels kung i sjuttio år. (Jer 25:11) Fångenskapen avslutas efter 70 år men också efter 70 jubelår efter skapelsen. 6 millennier & 120 jubelår Skapelse Salomo dör Syndafall (+10d) Abraham föds Abrahams löfte Isak föds Jesu återkomst Uttåget Byggstart Färdigt/Varning Förstört Löfte om återuppbyggnad Korsfästelsen Färdigt (inkl murar) Vedermödan startar Förödelsens styggelse Lagen (+7v) Erövring klar Yttersta domen Patri- arkerna Främ-lingskap Eröv- ring Fången-skap Andra templet Veder- mödan Evig-heten Kyrkans tid Domare David Salomos tempel Tusen- årsriket 2000/40 2070/- 2100/42 2500/50 2980/- 3000/60 3430/- 3500/70 3550/71 6000/120 3993/- 4033/- 5993/- 0000/0 2550/51 3017/- +3,5 år 7000/E.T. 450 år 17 år 413 år Bubbla 413 år: Svårigheter med kungalängderna i Israel och Juda (TEp277): Olösta synbara skillnader mellan Kunga- och Krönikeböckerna. Olika alternativa läsningar av de tidiga manuskripten. Metoderna för att beräkna åren var inkonsekventa mellan (och ibland även inom) norra och södra riket. Överlappande regeringstider och gap mellan dem. Systemet här antar att kalenderår räknas och året då man byter kung räknas inte för vare sig från- eller tillträdande kung. Då man summerar måste alltså ett mellanår läggas till vid varje kungabyte. Kungar kortare än ett år anges i månader, och räknas inte alls med i summan. (TEp278) Det finns ytterligare två beräkning i TEp285 (#3 & #4) som bekräftar att de osäkra regeringslängderna är korrekt beräknade Bubbla 70 år: Fångenskapens 70 år ska räknas från Jerusalems förstöring och ingenting annat: Dan 9:2: i hans första regeringsår kom jag, Daniel, att i skrifterna lägga märke till det antal år som enligt Herrens ord till profeten Jeremia skulle fullbordas angående Jerusalems ödeläggelse, nämligen sjuttio år. (TEp284) 2 Krön 36:20-21 handlar om Jerusalems förstöring Jer 25:8-11: Därför säger HERREN Sebaot så: Eftersom ni inte har lyssnat till mina ord… jag skall sända efter min tjänare Nebukadressar, kungen i Babel… Hela detta land skall ödeläggas och förstöras, och dessa länder skall tjäna Babels kung i sjuttio år. 70 år 430 år 500 år 2000 år 100 år 400 år 480 år 20 år 430 år 70 år

10 Märk symmetrin! 500 år 500 år 500 år 70 år 430 år fördröjt löfte
uppfyllt löfte 430 år fördröjd dom 70 år Uttåget Abraham föds Guds varning Abrahams löfte Templet förstört Löfte om återbyggnad 6 millennier & 120 jubelår Skapelse Salomo dör Syndafall (+10d) Abraham föds Abrahams löfte Isak föds Jesu återkomst Uttåget Byggstart Färdigt/Varning Förstört Korsfästelsen Färdigt (inkl murar) Vedermödan startar Förödelsens styggelse Lagen (+7v) Erövring klar Yttersta domen Löfte om återuppbyggnad Patri- arkerna Främ-lingskap Eröv- ring Fången-skap Andra templet Veder- mödan Evig-heten Kyrkans tid Domare David Salomos tempel Tusen- årsriket 2000/40 2070/- 2100/42 2500/50 2980/- 3000/60 3430/- 3500/70 3550/71 6000/120 3993/- 4033/- 5993/- 0000/0 2550/51 3017/- +3,5 år 7000/E.T. 450 år 17 år 413 år 70 år 430 år 500 år 2000 år 100 år 400 år 480 år 20 år 430 år 70 år

11 Daniels årsveckor Daniels årsveckor:
Så säger Koresh, kungen i Persien: HERREN, himmelens Gud… har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. (2 Krön 36:23) Befallningen från Jes 44:28ff som skrevs 200 år tidigare: Jag är den som säger om Koresh: "Han är min herde, han skall fullborda allt det jag vill. Han skall säga om Jerusalem: Det skall bli uppbyggt, och till templet: Din grund skall bli lagd på nytt." … Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer, skall det gå sju veckor och sextiotvå veckor. Gator och vallgravar skall på nytt byggas upp… Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras… (Dan 9:25-26) Daniels 70 årsveckor startar vid Koresh påbud Uppdelningen är för att visa på knytningen till jubelkalendern: 1 årsvecka (å.v.) = 1 sabbatscykel = 7 år 7 å.v. = 49 år plus ett jubelår = 50 år => 70 å.v. = 500 år. Jesus dör efter 69 å.v., dvs efter 500 år - 1 j.å. - 7 år, dvs efter 492 år, dvs det 493:e året Tempel & murar klara efter 7 å.v. = 50 år => nytt jubelår Hedningarnas tider då profetiska klockan står stilla för Israel Gap i årsveckorna på minst 40 år Men efter de sextiotvå veckorna skall den [1] Smorde förgöras… [2] staden och helgedomen skall förstöras… [Sedan] Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka… (Dan 9:26-27) Gapet startar korsfästelseåret Jag vill gå min väg… till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte… Han skall om två dagar [2000 år] på nytt göra oss levande… (Hos 5:15-6:2) Jesus annonserar i Joh 8:21: ”Jag går bort…” Andra exilen: De skall falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade. (Luk 21:24) Om ni trots detta inte lyssnar till mig, skall jag tukta er sjufalt värre för era synders skull. (Lev 26:18, även 21, 24 och 27) Andra exilen ska vara ”sjufalt” värre än den första (Babyloniska), dvs 7*70 = 490 år ”Sjufalt” upprepas 4 gånger i Lev 26, dvs 4*490 = 1960 år Talmud beskriver att speciella omen fanns under 40 år i templet före dess förstörelse, vilka borde börjat då förlåten klövs i två vid korsfästelsen. 6 millennier & 120 jubelår Skapelse Salomo dör Syndafall (+10d) Abraham föds Abrahams löfte Isak föds Jesu återkomst Uttåget Byggstart Färdigt/Varning Förstört Löfte om återuppbyggnad Korsfästelsen Färdigt (inkl murar) Vedermödan startar Förödelsens styggelse Lagen (+7v) Erövring klar Yttersta domen Patri- arkerna Främ-lingskap Eröv- ring Fången-skap Andra templet Veder- mödan Evig-heten Kyrkans tid Domare David Salomos tempel Tusen- årsriket 2000/40 2070/- 2100/42 2500/50 2980/- 3000/60 3430/- 3500/70 3550/71 6000/120 3993/- 4033/- 5993/- 0000/0 2550/51 3017/- +3,5 år 7000/E.T. 450 år 17 år 413 år Daniels årsveckor: Hebreiska ordet för ”veckor” i Daniels profetia är ”sjuor” och betecknar en sabbatscykel, dvs 7 år. (TEp293) Årsveckorna börjar och slutar vid nyårsdagen (Rosh Hashanah), Tishri 1, på hösten. (TEp314) Bubbla 493/50/443 år: En del menar att Koresh påbud bara inkluderar återbyggnaden av templet och inte hela Jerusalem, och att de 70 veckorna därför börjar någon annanstans. Men de ställen som bara talar om templet är ett utdrag ur Koresh påbud och inte hela innehållet. (TEp295): Esra 1:2-4: Så säger Koresh, kungen i Persien: HERREN, himmelens Gud, har givit mig alla riken på jorden, och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. (Även 2 Krön 36:23) Jes 44:24-28: Så säger HERREN, din återlösare… Jag är den som säger om Koresh: "Han är min herde, han skall fullborda allt det jag vill. Han skall säga om Jerusalem: Det skall bli uppbyggt, och till templet: Din grund skall bli lagd på nytt.” Neh 2:7-8 (som gäller återgåendet till ett påbud som redan var givet av Koresh, men försenat genom opposition): Jag sade till honom: "Om konungen finner för gott, så må man ge mig… ett brev till Asaf… så att han låter mig få virke till att bygga upp portarna till borgen som hör till templet, och virke till stadsmuren och till det hus där jag själv skall bo.” Esra 9:9: … Men i vårt slaveri har vår Gud inte övergett oss utan låtit oss finna nåd inför Persiens kungar så att de gav oss mod och kraft till att återupprätta vår Guds hus och bygga upp dess ruiner och han har gett oss en skyddad plats [en mur] i Juda och Jerusalem. Bubbla 40 år: För tecknen i templet, se även "100 Prophecies" av George Konig & Ray Konig Bubbla 2000 år: Gapet är nödvändigt eftersom slutprofetiorna inte kan uppfyllas så länge inte judarna finns som nation. Eftersom 69:e veckan (62:a i texten ska ökas med de 7 första) slutar vid korsfästelsen och 70:e börjar efter helgedomens förstörelse, måste det finnas ett gap på minst 40 år. ”Sedan” finns dock inte i grundtexten i Dan 9:27. (TEp294) Dan 9:24 pekar på sex faktorer som ska uppfyllas under de sjuttio veckorna. Efter 2000 år är dessa ännu inte uppfyllda, vilket nödvändiggör gapet. ”Dag” betyder ofta ett millennium, speciellt vad gäller profetior. Två 24-timmarsdagar vore absurt i detta sammanhang. (TEp312) Joh 8:21: Än en gång sade Jesus till dem: "Jag går bort,… Dit jag går kan ni inte komma." Detta sade han under höstfestivalerna 3993 AM, dvs ett halvår innan korsfästelsen. Detta jag går bort är detsamma som Hoseas jag vill gå min väg, vilket Jesus gör 6 månader senare på påsken 3993 AM. 69:e årsveckan slutar, och gapet börjar, därför vid Rosh Hashanah 3993 AM. Jämför Dan 9:26: Men efter [dvs 6 månader senare] de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras. (TEp312) Bibeln behandlar Judar och hedningar ömsesidigt uteslutande årsperioden innebar nationell blindhet för Israel: Luk 19:42 … "Tänk om du i dag hade förstått, också du, vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Rom 11:25 … förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Gapet blir tydligt då Luk 4:18-19 (fetstil) citerar Jes 61:1 Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, 2 till att predika ett nådens år från HERREN och en hämndens dag från vår Gud… Jesus slutar citera vid ett komma, som nu varat i 2000 år! Bubbla 1960 år: Att Bibeln talar om två fångenskaper kan ses ur Jes 11:11: På den dagen skall Herren för andra gången räcka ut handen för att friköpa en rest av sitt folk… 70 år 430 år 500 år 493 år 40 år 1960 år 2000 år 100 år 400 år 480 år 20 år 430 år 70 år 7 å.v. 50 år 62 å.v. 443 år Gap å.v. 2000 år

12 Vedermödan Judarnas omvändelse via offertjänsten GT avslutas med: Kom ihåg min tjänare Mose lag… Se, jag skall sända till er profeten Elia, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda… (Mal 4:4-6) I fråga om evangelium är de [judarna] fiender för er [hedningarnas] skull, men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas skull. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. (Rom 11:28-29) Förödelsens styggelse När ni då ser 'förödelsens styggelse’… stå på helig plats… då måste de som är i Judéen fly bort till bergen… Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse… (Matt 24:15-21) … Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram… så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. (2 Tess 2:3-4) Återkomsten Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. (1 Kor 15:51-52) Sista basunen inleder tusenårsriket, som också symboliserar borttagandet av syndafallets förgängelse, 6000 år tidigare. Fem representationer av 3,5 år: Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. (Dan 9:27) Och jag skall befalla mina två vittnen att profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar… (Upp 11:3) Människor… ser deras [de två vittnenas] döda kroppar i tre och en halv dagar… (Upp 11:9) Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. (Upp 13:5) … efter en tid och tider och en halv tid… då skall allt detta vara fullbordat. (Dan 12:7) 6 millennier & 120 jubelår Skapelse Salomo dör Syndafall (+10d) Abraham föds Abrahams löfte Isak föds Jesu återkomst Uttåget Byggstart Färdigt/Varning Förstört Löfte om återuppbyggnad Korsfästelsen Färdigt (inkl murar) Vedermödan startar Förödelsens styggelse Lagen (+7v) Erövring klar Yttersta domen Patri- arkerna Främ-lingskap Eröv- ring Fången-skap Andra templet Veder- mödan Evig-heten Kyrkans tid Domare David Salomos tempel Tusen- årsriket 2000/40 2070/- 2100/42 2500/50 2980/- 3000/60 3430/- 3500/70 3550/71 6000/120 3993/- 4033/- 5993/- 0000/0 2550/51 3017/- +3,5 år 7000/E.T. 450 år 17 år 413 år Bubbla 7 år: Den som ska stadfästa förbundet i Dan 9:27 kan rent textmässigt vara antingen Messias eller Antikrist. Warner menar Messias utifrån Upp 11:1-3, där mäta templet, altaret och de tillbedjande syftar på mosaiska offertjänsten. (TEp324). Misssler menar Antikrist. Jesus kommer tillbaka Yom Kippur 6000 AM, exakt 6000 år efter syndafallet. Om Jerusalems förstörelse skedde 70 e.Kr. motsvarar detta 1 oktober 2036. Laglöshetens människa kommer inte att avslöja sig förrän vid halva vedermödan enl 2 Tess 2:3-8 (TEp323): Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram [”be revealed” i ET], motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud… Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. Gen 7:4: Ty om sju dagar skall jag låta det regna på jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter… De sju dagarna kan representera vedermödan och på den åttonde blir de rättfärdiga ”lyfta” från jorden. Bubbla 3,5 år + 3,5 år: Jämför med: Från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd skall det gå 1290 dagar. (Dan 12:11) 70 år 430 år 500 år 493 år 40 år 1960 år 3,5 år 3,5 år 2000 år 100 år 400 år 480 år 20 år 430 år 70 år 7 å.v. 50 år 62 å.v. 443 år Gap å.v. 2000 år 1 å.v. 7 år

13 Symmetrin fortsätter 500 år 500 år 500 år 500 år (exkl gapet) Uttåget
Abraham föds Guds varning Löfte om återbyggnad 6 millennier & 120 jubelår Skapelse Salomo dör Syndafall (+10d) Abraham föds Abrahams löfte Isak föds Jesu återkomst Uttåget Byggstart Färdigt/Varning Förstört Korsfästelsen Färdigt (inkl murar) Vedermödan startar Förödelsens styggelse Lagen (+7v) Erövring klar Yttersta domen Löfte om återuppbyggnad Patri- arkerna Främ-lingskap Eröv- ring Fången-skap Andra templet Veder- mödan Evig-heten Kyrkans tid Domare David Salomos tempel Tusen- årsriket 2000/40 2070/- 2100/42 2500/50 2980/- 3000/60 3430/- 3500/70 3550/71 6000/120 3993/- 4033/- 5993/- 0000/0 2550/51 3017/- +3,5 år 7000/E.T. 450 år 17 år 413 år 70 år 430 år 500 år 493 år 40 år 1960 år 3,5 år 3,5 år 2000 år 100 år 400 år 480 år 20 år 430 år 70 år 7 å.v. 50 år 62 å.v. 443 år Gap å.v. 2000 år 1 å.v. 7 år

14 Tusenårsriket ”Jag är A och O, den förste och den siste,
Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus… och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år… Detta är den första uppståndelsen. (Upp 20:4-5) Satan bunden Och han [ängeln] grep draken, den gamle ormen, det är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år… för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de tusen åren har nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid. (Upp 20:2-3) Satan utsläppt Och när de tusen åren har nått sitt slut skall Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och han skall gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn… Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. (Upp 20:7-10) Yttersta domen Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar… Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. (Upp 20:12-15) ”Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden.” (Upp 22:13) Nya Jerusalem Och jag såg en ny himmel och en ny jord… Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen… Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga… (Upp 21:1-2) Slutförmaningar ”Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok.” (Upp 22:7) "Försegla inte profetians ord i denna bok. Ty tiden är nära.” (Upp 22:10) 6 millennier & 120 jubelår Skapelse Salomo dör Syndafall (+10d) Abraham föds Abrahams löfte Isak föds Jesu återkomst Uttåget Byggstart Färdigt/Varning Förstört Löfte om återuppbyggnad Korsfästelsen Färdigt (inkl murar) Vedermödan startar Förödelsens styggelse Lagen (+7v) Erövring klar Yttersta domen Patri- arkerna Främ-lingskap Eröv- ring Fången-skap Andra templet Veder- mödan Evig-heten Kyrkans tid Domare David Salomos tempel Tusen- årsriket 2000/40 2070/- 2100/42 2500/50 2980/- 3000/60 3430/- 3500/70 3550/71 6000/120 3993/- 4033/- 5993/- 0000/0 2550/51 3017/- +3,5 år 7000/E.T. 450 år 17 år 413 år 70 år 430 år 500 år 493 år 40 år 1960 år 3,5 år 3,5 år 2000 år 100 år 400 år 480 år 20 år 430 år 70 år 7 å.v. 50 år 62 å.v. 443 år Gap å.v. 2000 år 1 å.v. 7 år 1000 år ∞ år

15 Det hände sig ett jubelår…
0. Skapelsen 0 Gud annonserar 120-årsbegränsning 31 Abraham föds (och Noa dör) 40 Isak föds 42 Uttåget 50 Erövringen klar (och synkning av kalendrarna) 51 Davids förbund 59 Första templet klart 60 Koresh påbud (och Daniels årsveckor börjar) 70 Andra templet klart 71 Jesu återkomst 120 Historien har en mästerdirigent. Gud sitter i förarsätet. Gud har järnkoll. Människans ålder begränsad till 120 år: Enlig Gen 5:32-6:3 var Noa på sitt 500:e år (499 + några månader) då Gud annonserade begränsningen på 120 år. Noa var född cirka 1051,5 AM, dvs annonseringen kom (TEp250) Davids förbund: Några antaganden måste göras (TEp275)

16 Är detta något för kristna?
Budskapet ska inte användas vid evangelisation? Viktigt för kristna av två orsaker: Skapar engagemang eftersom vi har ett begränsat "windows of opportunity" att nå ut. Vetskapen om när Kristus kommer kan hjälpa oss igenom vedermödan. En ananlogi är ungdomar som kan hjälpas genom puberteten genom att i förväg berätta om att det kan bli en svår tid, men den når över.


Ladda ner ppt "Biblisk kronologi Märk att titeln inte är ”tidens slut” utan ”slutets tid" Biblisk kronologi från skapelsen till Jesu återkomst Tidigare försök har misslyckats."

Liknande presentationer


Google-annonser