Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam plattform för kommunala e-tjänster

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam plattform för kommunala e-tjänster"— Presentationens avskrift:

1 Gemensam plattform för kommunala e-tjänster
ger kostnadseffektivare offentlig service

2 Sambruksforskning Göran Goldkuhl Forskningsnätverket VITS
Linköpings universitet Internationella Handelshögskolan/Jönköping

3 Utveckling av e-tjänster
Metoder och praktiska Utveckling av e-tjänster Spridning av e-tjänster Användning av e-tjänster Kvalitetsgranskning av modeller, specar, prototyper teorier Aktiv forskar- medverkan Insamling av erfarenheter Kunskaps- utveckling Utvärdering av tillämpade affärsmodeller Extern kunskaps spridning Forskare Modeller, metoder, förbättrings- förslag Utvärdering av e-tjänster i bruk Praktiker

4 Pragmatisk forskning Dubbla syften:
Bidra till praktisk utveckling och förändring Bidra till vidareförbar och välgrundad kunskap

5 Pragmatisk forskning Tillföra befintlig handlingsbar kunskap (praktiska teorier, metoder, modeller) Medverka i praktisk förändring (aktionsforskning) Utvärdering för välgrundade förändringsförslag Återföra reflektion av erfarenheter Utforma/tillföra anpassade modeller och metoder Dialog och ömsesidigt lärande

6 Pragmatisk forskning FÖR Kunskap Handling UR
Forskarna är resurser i sambruksutvecklingen Dags att börja avropa!

7 Forskning inom sambruk
Två delprojekt Processdrivna e-tjänster för sambruk Affärsmodeller för sambruk av e-tjänster Forskningspartner Forskningsnätverket VITS

8 Forskningsnätverket VITS
Verkamhetsinriktad IT-forskning Nära samverkan med praktikfältet Nyttig kunskap VITS betyder Verksamhetsutveckling IT-användning Styrning och samverkan Nätverk av drygt 40 forskare från 8 lärosäten Linköping Jönköping Borås Borlänge Örebro Karlstad Gotland Kalmar Läs mer på

9 Forskare inom sambruk Forskningsledare: Göran Goldkuhl
Processdrivna e-tjänster för sambruk Göran Goldkuhl, Jonas Sjöström Affärsmodeller för sambruk av e-tjänster Göran Goldkuhl, Anna Öhrwall Rönnbäck

10 Handlingsbara e-tjänster
Metoder och praktiska Utveckling av e-tjänster Spridning av e-tjänster Användning av e-tjänster Kvalitetsgranskning av modeller, specar, prototyper teorier Aktiv forskar- medverkan Insamling av erfarenheter Kunskaps- utveckling Utvärdering av tillämpade affärsmodeller Extern kunskaps spridning Forskare Modeller, metoder, förbättrings- förslag Utvärdering av e-tjänster i bruk Praktiker

11 E-tjänster: Ett nytt gränssnitt mellan kommuner och medborgare
Inte bara ett gränssnitt Mer än interaktionsdesign

12 Teknikförmedlad kommunikation mellan kommuner och medborgare
E-tjänster: Vad gör kommunen? Vad gör medborgaren? från någon Få reda på något Säga något till någon E-tjänster: Teknikförmedlad kommunikation mellan kommuner och medborgare

13 Handlingsbara e-tjänster
E-tjänster: Vad består gränssnittet av? Ett handlingsmedium Tillhandahållen Handlingsrepertoar Kommunikation till medborgaren Kommunikation från medborgaren Handlingsbara e-tjänster

14 IT-system skall vara handlingsbara
Användare skall kunna kommunicera Användare skall kunna läsa (få veta) som stöd för sitt handlande Användare skall förstå vad som kan göras med systemet (handlingsrepertoaren) Användare skall kunna röra sig till olika delar av systemet (navigera)

15 Handlingsbara e-tjänster: Tre skikt av handlingskvaliteter
Processkvalitet Kommunikationskvalitet Interaktionskvalitet

16 IT-system skall vara handlingsbara
Användare skall kunna kommunicera Användare skall kunna läsa (få veta) som stöd för sitt handlande Användare skall förstå vad som kan göras med systemet (handlingsrepertoaren) Användare skall kunna röra sig till olika delar av systemet (navigera)

17 När är ett IT-system inte handlingsbart?
När jag har svårt att förstå vad som kan göras med systemet (oklar handlingsrepertoar) När jag inte kan säga det jag vill genom systemet (icke kommunicerbart) När jag har svårt att ta mig till önskad plats i systemet (svårnavigerat) När jag inte förstår konsekvenser av föreslagna och utförda handlingar (ogenomskinligt) När jag inte vet om det jag försökte göra blev gjort (dålig feedback)

18 När är ett IT-system inte handlingsbart?
När systemet inte hjälper mig att få veta vad som gjorts tidigare (ofullständigt verksamhetsminne) När jag inte vet vem som sagt vad (anonymiserat) När jag inte förstår använda begrepp (oklar vokabulär) När jag inte förstår kommunikativ avsikt med olika meddelanden (intentionellt otydligt) När jag inte får önskat stöd för efterföljande handlande (svagt handlingsstöd)

19 När är ett IT-system inte handlingsbart?
När jag blir förvirrad pga att uttryck skiftar i betydelse och/eller att skiftande uttryck används (inkonsistent) När jag saknar lämpliga handlingsalternativ där de behövs (svårtillgängliga handlingsalternativ) När jag inte riktigt vet var jag befinner mig i en handlingsprocess; tidigare och efterföljande handlingar framgår ej (ej handlingsöversiktligt) När jag inte vet om, hur och när en utförd handling kan ändras (svårändrat)

20 När är ett IT-system handlingsbart?
När jag enkelt kan förstå vad som kan göras med systemet (tydlig handlingsrepertoar) När jag kan säga det jag vill genom systemet (tillgodoser kommunikationsbehov) När jag enkelt kan ta mig till önskad plats i systemet (lättnavigerbart) När jag förstår konsekvenser av föreslagna och utförda handlingar (handlingstransparent) När jag direkt ser att det jag försökte göra blev gjort (klar feedback)

21 När är ett IT-system handlingsbart?
När systemet enkelt hjälper mig att få veta vad som gjorts tidigare (tydligt och lättåtkomligt verksamhetsminne) När jag vet vem som sagt vad (aktörstydligt) När jag förstår använda begrepp (känd och begriplig vokabulär) När jag förstår kommunikativ avsikt med olika meddelanden (intentionellt tydligt) När jag får bra stöd för efterföljande handlande (handlingsstödjande)

22 När är ett IT-system handlingsbart?
När jag har entydig och klar förståelse av olika handlingsuttryck (begrepps- och handlingskonsistent) När jag har lämpliga handlingsalternativ tillgängliga i en behovssituation (handlingstillgängligt) När jag har överblick över olika handlingssteg i en process och var jag befinner mig för tillfället (handlingsöversiktligt) När jag vet om och i så fall hur och när en utförd handling kan ändras (ändringsbart)

23 Handlingsbarhet Kvalitetsideal för Design Utvärdering


Ladda ner ppt "Gemensam plattform för kommunala e-tjänster"

Liknande presentationer


Google-annonser