Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anna Zaitsev Sofia Marhaug Isabelle Ericsson Ulf Iversen Jan Riise

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anna Zaitsev Sofia Marhaug Isabelle Ericsson Ulf Iversen Jan Riise"— Presentationens avskrift:

1 Anna Zaitsev Sofia Marhaug Isabelle Ericsson Ulf Iversen Jan Riise
Distanskurs på DSV Anna Zaitsev Sofia Marhaug Isabelle Ericsson Ulf Iversen Jan Riise

2 Bakgrund Distansutbildning/Traditionell utbildning Missnöje
Få godkända Inga förbättringar

3 Problemställning Många av dem som påbörjar en distansutbildning slutför den inte och andra klarar inte av systemets kriterier för godkänt. Någonstans i systemet finns det brister som gör att målet inte till fullo uppfylls. Var finns dessa brister och hur kan de förbättras?

4 Syfte Uppenbara brister måste förbättras
Ta reda på problem och belysa dem

5 Mål Fördjupning Förslag på förbättringar

6 Fokus på IT inriktade distanskurser på DSV
Avgränsningar Fokus på IT inriktade distanskurser på DSV

7 Arbetssätt Personer som är delaktiga i systemet Churchmans modell
”Management systems Custom Edition” Intervjuer

8 Förstudie Input-Studenter
Arbetande Föräldrar Rörelsehindrade Geografiska omständigheter Sociala handikapp Interner Brist på kurlitteratur Tidsbrist Oregelbundna tider Nyfikna på ny teknik

9 Annan Input Kurmaterial Litteratur Lärare Handledare
Studievägledningspersonal Datorer Lokaler

10 Processer Kontaktbara lärare på flexibla tider
Alternativa tentamens tider Teknisk support Uppföljning av studieresultat Introduktionsmöte Marknadsföring Aktiv handledning Kontinuerliga deadlines Uppdateringar

11 Resurser Utbildare Föreläsare Lärare Handledare Datorer Hemsida
IT-tekniker

12 Churchmans 5 punkter Mål och Mått för prestanda Resurser Omgivning
Officiella mål Operativa Operationella Resurser Omgivning Komponenter Styrning/Kontroll

13 Omgivning och resurser
Bokhandel Andra utbildningar Staten Input Process Output SU Arbetsgivare Bibliotek Internet

14 Systemgränser Bokhandel P I SU I DSV Godkända studenter I O P P O P O
Input Process Output O I Feedback P P O Lärare I Underkända studenter O P Staten I

15 Handlar om kommunikation och kontroll
Cybernetik Handlar om kommunikation och kontroll

16 Komplexiteten Få element Få relationer Få attribut
Låg organisationsnivå

17 Variation Balans mellan styr- och operationell del
Olika behov och förutsättningar

18 Open-loop Input Process Output

19 Closed-loop Input Process Output Feedback

20 Cybernetik Feedback  Examinationer Ett mål
Första ordningens feedback system Mer styrning och kontroll Fler godkända studenter

21 Diskussion Förbättringar för att öka önskat utfall
Brister i det nuvarande systemet Open-loop/Closed-loop Tillräckligt med resurser En fördubbling av studenter Alternativt sänka kraven Öka förkunskapskrav Ändra till open-loop

22 Diskussion Befintligt feedbacksystem
Andra/Tredje ordningens feedbacksystem Styr delen ej i fas med den operationella delen Studenter för fria Dålig kontroll under kursens gång

23 Slutsats Handledare vet inte vilken nivå studenterna befinner sig på
Kontinuerligt kontrollsystem  flytta resurserna

24 Systemet brister i styrningen och dessa brister bör åtgärdas!
Slutsats Systemet brister i styrningen och dessa brister bör åtgärdas!


Ladda ner ppt "Anna Zaitsev Sofia Marhaug Isabelle Ericsson Ulf Iversen Jan Riise"

Liknande presentationer


Google-annonser