Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

När kan BOF och Tejping komplettera familjesamtal?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "När kan BOF och Tejping komplettera familjesamtal?"— Presentationens avskrift:

1 När kan BOF och Tejping komplettera familjesamtal?
Terry Jobe Kuratorer och leg. psykoterapeut Barn-och ungdomspsykiatriska kliniken Mälarsjukhuset i Eskilstuna

2 Leken central ”Jag ser lek som en kommunikationskanal när man skall arbeta med barn. Det är mycket svårt att förstå barn om man inte intresserar sig för deras lek”. - Martin Soltvedt.

3 ** BOF är en terapiform där barn och föräldrar tillsammans får leka i en sandlåda. Det centrala i BOF är samhandling och man utgår från relationerna i familjen. Leken videofilmas och efteråt reflekterar man tillsammans med föräldrarna över leken, kopplad till verkligheten. Behandlingen innebär för föräldrar och barn att de får ett lekområde, ett symboliskt utrymme att mötas på.

4 Beskrivning av BOF Material Övriga resurser Ramarna Vad gör man?
Gången; vad brukar hända? Två nivåer: symbolnivå och verklighetsnivå

5 Material ** I BOF-behandlingen används sandlåda, lekmaterial och en videoutrustning.

6 Ramarna ** Två terapeuter är involverade. En leker och den andra håller i ramarna och samtalet efter leken. Tiden. Varje leksamtal minuter. Ofta en kontrakt på 4-5 tillfällen. Den ena filmar och tar ansvar för ramarna och håller ett helhetsperspektiv. Den andra terapeuten möter barnet i sandlådan via sin alter-egodocka (första behandlingstillfället) medan föräldrarna sitter intill och ser på.

7 Vad gör man? ** Första behandlingstillfället; terapeut + barnet. Föräldern tittar på. De följande gångerna är det barnet och föräldrarna som leker. Terapeuten går med sin alter ego-docka ner i samlek med familjen i sandlådan och för i leken in systemiska och reflekterande positioner.

8 Efter varje lekomgång **
Samtal mellan terapeuter och föräldrar om vad som hände i leken illustrerade med relevanta videoavsnitt. Pratet handlar om leken och vad som sker i leken. Man kan t.ex. fråga barnet om olika figurer; vad de tänkte och kände. Man kan också passa på att förstärka positiva situationer.

9 Två nivåer Symbolnivå Verklighetsnivå

10 Symbolnivå Terapeuten, och sedan föräldern möter barnets figur(er) med sin alter-egodocka. BOF inbjuder till lekfullhet och kreativitet. Det är fri lek. Den får inte vara förbestämd, förutom ramarna.

11 Verklighetsnivå Terapeuten kan påverka själva förutsättningarna som ligger till grund för leksituationen. Indirekt påverkan – ex. genom positiv förstärkning i bandgenomgångar. Kan begränsa antalet saker. Få barnet att stanna upp i ett möte genom att uppmana det hålla sin figur, markera sitt område etc. Våga samleka, vara kvar i leken, respektera gränser och avtal. Man tränar tur-tagning och övergångar; ”börja och avsluta”.

12 Vilka åldersgrupper? BOF används med fördel för barn mellan 4 och 10 år. Tejping kan med fördel användas med äldre barn, tonåringar och även vuxna.

13 Något av vad leken kan ge
** Ökad förståelse av barnets dilemman. Viktig information om barnets del-själv. Kan hitta barnets basala utvecklingsnivå, behov, svårigheter och resurser.

14 Tejping (kartläggande samtal, leksamtal)
Utvecklad av Martin Soltvedt, också influerats av Linda Winns dramaterapi vid PTSD, Michael Whites och David Epstons externaliseringbegrepp, Tom Andersens tankar om yttre och inre samtal, Jim Wilsons miniskulptering, tankegångar från psykodrama och modern utvecklingspsykologi. Utvecklare/utbildare i Sverige är Jan Nilsson och Barbro Nilsson Sjölin, Uppsala.

15 Vad innebär Tejping rent praktiskt?
Låter klienten/familjen visuellt gestalta sitt nätverk, sin livssituation, en inre eller yttre konflikt eller en traumatisk upplevelse med hjälp av målade träfigurer. Det hela utspelar sig på en ”scen” som tejpas upp på ett bord, (eller sandlåda).

16 Skapa dialoger och berättelser
Med hjälp av en alter egofigur deltar terapeuten själv i gestaltandet. Man söker samspel mellan figurerna på scenen. Dessa kan representera såväl yttre personer som del-själv inom klienten.

17 Mellanområde Genom gestaltandet med träfigurerna skapas ett mellanområde. Problemet illustreras genom en externalisering och med denna distans blir klienten friare att finna lösningar i låsta situationer.

18 Användningsområden Både vid inre och yttre problem eller konflikt.
Trauma Underlätta att ge en berättelse eller beskrivning av hur situationen (problemet) ser ut. (speciellt i tejping). Kompletterar samtalet. Passar där orden inte räcker till. Fallbeskrivning.

19 Samspel och Samhandling
** Föräldrarna kan få hjälp att se sina interaktionsmönster. Får pröva nya sätt tillsammans med barnet och utveckla en förmåga till samhandling. God samhandling får barnet att fungera bättre.

20 Litteratur Bowlby, J. 1999: En trygg bas. Natur och kultur, Stockholm.
Hedenbro, M., Lidén, A. 2002: Samspelsbehandling. Fokus på familjen 1/2002:20-33. Hagebring, Y., Lönnblom, C Barnorienterad familjeterapi – en bro mellan lek och verklighet. Fokus vol. 33:69-75. Hansson, K., Sundelin, J. 1995: Familjeterapi tillämpningar ur ett svenskt perspektiv. Studentlitteratur, Lund. Holmberg, M. 2003: Familjediagnostik med hjälp av barnorienterad familjeterapi, Påbyggnadsutbildning i psykoterapi 60 p, Institutionen för socialt arbete. Göteborg. Omma, L. 2001: Öppna samtal och strukturerad sandlådelek med barn och föräldrar. Fokus på familjen 2/2001: Sjölin-Nilsson, B. 1992: Barnorienterad familjeterapi utifrån Martin Soltvedts metod. Svensk familjeterapi 3-4, 1992. Soltvedt, M. 1992: Barnorientert familjeterapi. Kongressrapporten från 17:e Nordiska Barn- och Ungdomspsykoterapikongressen i Stockholm. Soltvedt, M. BOF – Barnorienterad familjeterapi. Mareld, Stockholm. Stern, D. 1996: Moderskapskonstellationen. Natur och Kultur, Stockholm. Stern, D. 1999: En mor blir till. Natur och Kultur, Stockholm. Stierlin, H. 1977: Mänskliga relationer. Den inre problematiken. Natur och Kultur, Stockholm.

21 *** BOF Tejping Symbolplanet ”Leksamtal”, en bro mellan lek och samtal. Barnet med sitt namn. åldersgrupper från 3-4 år och upp till år Från 7-8 år - vuxna Sandlåda, varierande material Bord, tejp och träfigurer. Ev. ytterligare föremål/leksaker Skapar fantasivärldar Kan tejpa upp kända områden; i yttervärlden eller ”det inre rummet” Bandas ofta Sällen bandas

22 När går alter-egodockan in?
** Hjälp till möten. Klargöra var gränser går. Bistå då någon attackeras.

23 Föräldrar och barn i samhandling
*** Genom att föräldrarna får hjälp att se sina interaktionsmönster och får pröva nya sätt tillsammans kan de utveckla en förmåga till samhandling som får barnet att fungera bättre. Helm Stierlins fem dimensioner för mänskliga relationer kan läggas som ett rutmönster över samhandling situationer i sandlådan, ett slags diagnostiskt instrument.

24 Adresser www.bof-tejping.com Nilsson & Sjölin Psykologkonsult AB
Lindsbergsgatan 15 A UPPSALA Tel:


Ladda ner ppt "När kan BOF och Tejping komplettera familjesamtal?"

Liknande presentationer


Google-annonser