Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsledning i högskolor och universitet i Schweiz och Tyskland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsledning i högskolor och universitet i Schweiz och Tyskland"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsledning i högskolor och universitet i Schweiz och Tyskland
RUH-resa Ann Riis

2 Resans mål 8. Fachhochschule Köln 7. EVALAG
8. Fachhochschule Köln 7. EVALAG 6. Ruprecht Karls Universität Heidelberg 9. GAC German Accreditation Council 4. Universität Zürich 5. ETH Zürich 1. EPFL 2. Université de Lausanne 3. OAQ

3 Deltagarna och reseledarna på EPFL:s och UNIL:s gemensamma campus
Deltagarna och reseledarna på EPFL:s och UNIL:s gemensamma campus. På denna bänk har Napoleon suttit...

4 École Polytecnique Fédérale de Lausanne EPFL
Teknisk högskola, grundad 1969 2012: 9 306 studerande (125 olika nationaliteter) 5 381 personal 316 laboratorier 803 M CHF

5 Kvalitetsledning vid EPFL
Total Quality Management Kursutvärderingar, lärarutvärderingar, programutvärderingar Center för pedagogisk utveckling Peer review 6-8 år Ackreditering vart 4:e år Främsta framgångsfaktor: rekryteringen ”Att hitta rätt personal och behålla den!”

6 EPFL

7 EPFL konferenscenter

8

9 Université de Lausanne UNIL
Tvärvetenskapligt universitet, grundat 1537 studerande 2 700 forskare 2 300 personal 511 M CHF

10 Kvalitetsledning vid UNIL
Total Quality Management Alla indikatorer är kopplade till mål i strategin Olika diskussionsgrupper för att implementera strategin Pedagogisk innovationsfond CHF Pedagogisk dag då lärarna presenterar innovationer i sin undervisning Feedback till studerande viktig! Kvalitetskultur (inte kontroll!)

11 UNIL administrationsbyggnad

12 OAQ i Bern

13 OAQ

14 OAQ Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung
Schweiz motsvarighet till RUH Ackreditering vart fjärde år Inne på tredje ackrediteringsomgången Ny lag 2015: alla som vill kalla sig universitet eller högskola måste genomgå ackreditering En del av den statliga finansieringen beroende av ackrediteringsresultatet Finland är modell för utvärdering av högre utbildning

15 OAQ Självutvärdering Kvalitetssäkringsstrategi
Ledning och styrning av verksamheten (kvalitetsledningssystemet ska vara kopplat till strategin) Undervisning Forskning Rekrytering och fortbildning av personal Intern och extern kommunikation

16

17 Universität Zürich

18 Utsikten från Universität Zürich

19 UZH

20 UZH

21 Studerandecafeteria på UZH

22 UZH Tips på vad man kan göra för studerandes trivsel...

23 Universität Zürich UZH
Tvärvetenskapligt universitet, grundat 1969 Schweiz största universitet 2012: studerande (18 % internationella) 8 180 personal 7 fakulteter (45 % Faculty of Arts) 1 278 M CHF 5 nobelpristagare (2 kemi, 1 fysik, 2 medicin)

24 Kvalitetsledning vid UZH
Självständig utvärderingsenhet Kvalitetskontroll Kvalitetsledning Kvalitetskultur 8 strategiska mål som är kopplade till QS Varje mål har flera mätetal, uppfyllda 2020 Regelbunden uppföljning, rapportering på internet Utvärderingar Center för lärarfortbildning: skräddarsydda kurser

25 Kvalitetsledning vid UZH
Självutvärdering: utvärderingsenheten sammanställer statistik och siffror åt varje fakultet som sedan analyserar siffrorna och kommenterar utvecklingen utgående från målen i strategin i en rapport Studerandefeedbacken är viktig!

26

27 ETH Anders Hagström Director of Global Educational Affairs

28 ”Where the future begins”
ETH Zürich Ett av världens bästa universitet inom teknik och naturvetenskaper, grundat 1855 ”Where the future begins” 2012: studerande (>100 olika nationaliteter) 8 144 personal (varav 482 professorer) 1 467 M CHF 21 nobelpristagare (Albert Einstein) Rekryteringen mycket viktig!

29 Kvalitetsledning inom ETH
Stark kvalitetskultur ”Vi är standarden!” Självutvärdering vart femte år Känt för sin excellenta undervisning: utvecklar kontinuerligt sina utbildningsplaner för att optimera undervisningen Kursutvärderingar: lärarexperter ansvariga för innovativ didaktik Schemalagd tid ca 30 h/vecka

30 ETH

31 Ruprecht Karls Universität Heidelberg

32 Utsikten från administrationsbyggnaden Ruprecht Karls Universität Heidelberg

33 Rektor professor Bernhard Eitel

34 Ruprecht Karls Universität Heidelberg
Äldsta universitetet i dagens Tyskland, grundat 1386 2012: studerande (6 333 första årets studerande) personal (511 professorer) 623,9 M Euro tvärvetenskapligt 55 nobelpristagare 4 campus varav Bergheim (1860) är ”urcampuset” ”Blanda disciplinerna!” ”Reflektion är viktig!”

35 Universitetet i Heidelberg:
”global player”: filialer i Santiago de Chile, New York, Boston (Harvard - medicin), Georgetown (juridik), Denver (astronomi) New Delhi, Hong Kong, Kyoto Fokus på familjen: alla forskare ska kunna göra karriär ”Highest quality of a university is the interaction between disciplines” ”MOOCs are out! Quality is face-to-face!”

36 Kvalitetsledning vid Heidelberg universitet
Undervisning och lärande Alla studerandemål tillgängliga på hemsidan Olika typer av utvärderingsinstrument ”Loop of study programme improvement” Enkäter till arbetslivet skickas till alumni (nytt!) Kvalitetskontroll Kvalitetsledning Kvalitetskultur heiQUALITY-kvalitetsledningssystem Tillåt olika kvalitetskulturer som samverkar!

37 Ruprecht Karls Universität Heidelberg heiQALITY-systemet

38 EVALAG Evaluationsagentur Baden-Württenberg (Mannheim)
Ackrediteringsbyrå, konsultverksamhet, workshops Alla studieprogram måste genomgå ackreditering innan de får starta (kvalitetssäkring) Ingen koppling mellan resultat och finansiering Ackrediteringen täcker enbart undervisningsverksamhet men strategisk ledning ska vara kopplat till QMS Olika QMS vid olika universitet och högskolor Internationella auditeringar: Litauen, Österrike, Kosovo, Georgien, Kirgizistan

39 Fachhochschule Köln

40 Fachhochschule Köln Tysklands största yrkeshögskola, kanske Europas, grundad 1971 studerande (16 % internationella från >120 olika länder) 2 700 utexaminerade/år 11 fakulteter 1 500 personal (420 professorer)

41 Fachhochschule Köln Studierna ska likna det kommande arbetslivet så mycket som möjligt Ändrade utbildningsplanen för att förverkliga detta, varje termin är uppdelad i två block med en vecka projektarbete däremellan PBL, portfolio, projekt Hela första året är studieförberedande Övning av olika färdigheter integreras i undervisningen, datakunskaper, presentationer, grupparbeten etc. Tentamina utförs genom grupparbeten, diskussioner etc. Språkcenter

42 Kvalitetsledning vid FH-Köln
Utvärderingar Data används i utvecklingsplaner för att förbättra fakulteternas verksamhet Support för nyanställda lärare Uppföljning av strategin månatligen Ledarskap viktigt för att kunna implementera kvalitetsledning

43 GAC i Bonn

44 GAC German Accreditation Council Akkreditierungsrat
Ackrediterar ackrediteringsbyråer 16 stater, olika lagar för universitet och högskolor studieprogram i Tyskland Programauditering Systemauditering Finland modell för auditering av högre utbildning

45 Sammanfattning De flesta system bygger på Demingcykeln
Svårigheten är att sluta cirkeln, dvs. att man faktiskt använder den data man samlar in för utveckling av verksamheten

46 Rätt information för att kunna svara på:
Vad gör vi? Vart är vi på väg? Vart vill vi? Hur ska vi nå dit? Gör vi rätt saker på rätt sätt?

47 Högskolan på Åland På rätt väg då vi bygger intranätet som kvalitetsledningssystemet Koppla rätt indikatorer till målen i strategin Transparens: visa hur vi ligger till Självutvärderingar av utbildningsprogrammen


Ladda ner ppt "Kvalitetsledning i högskolor och universitet i Schweiz och Tyskland"

Liknande presentationer


Google-annonser