Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alatunniste APOTEKSPOTTEN FÖR FARMACEUTISK PERSONAL 2011 OCH 2012 Jukka Koskipirtti 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alatunniste APOTEKSPOTTEN FÖR FARMACEUTISK PERSONAL 2011 OCH 2012 Jukka Koskipirtti 1."— Presentationens avskrift:

1 Alatunniste APOTEKSPOTTEN FÖR FARMACEUTISK PERSONAL 2011 OCH 2012 Jukka Koskipirtti 1

2 Alatunniste Apotekspotten för farmaceutisk personal 2011 och 2012 •1.5.2011 var apotekspotten 0,5 % av lönesumman för april •1.12.2012 var apotekspotten 0,7 % av lönesumman för november •Enkät via e-post i juni 2011 –586 apotekare, svar 324 st, svarsprocenten 55,3 •Enkät via e-post i januari 2013 –611 apotekare, svar 344 st, svarsprocenten 55,8 2

3 Alatunniste De apotek som besvarat enkäten enligt den farmaceutiska personalens storlek (% av svarande) n = 342, (322) 3 % Farmac. personal, antal

4 Alatunniste Fördelningssätt = hur många fick del av potten (% och antal av svarande) n = 342, (321) 4 % 188 32 23 70 16 187 28 22 65 19

5 Alatunniste Använt fördelningssätt enligt personalens storlek 2011 (% av de svarande) n = 321 5 Farmaceutiska personalen Antal apotek 5 15 46 90 92 74

6 Alatunniste Använt fördelningssätt enligt personalens storlek 2012 (% av de svarande) n = 339 6 Farmaceutisk personal Antal apotek 7 13 52 92 101 77

7 Alatunniste Fick samma personer del av potten som föregående gång (% och antal av svarande) n = 335, (317) 7 % 66 52 44 64 108 74 53 34 53 103

8 Alatunniste Använda fördelningssätt, flera val möjliga (% och antal av svarande) n = 328, (318) 8 % 178 112 91 67 73 24 78 34 162 121 103 59 65 31 75 41

9 Alatunniste Använda fördelningsgrunder i olika stora apotek år 2011 (% av de svarande, flera val möjliga) n = 179 9 Farm henk. määrä %

10 Alatunniste Använda fördelningsgrunder i olika stora apotek år 2012 (% av de svarande,flera val möjliga) n = 328 10 Farm. henk. määrä %

11 Alatunniste Annan fördelningsgrund enligt apotekets verksamhetsstrategi, n = 55 •Beredning av ibruktagande av e-recept (flera), handledning av elev, kvalitetsarbete, individuellt produktivitetsindex, har ökat försäljningen mest, studier i ryska, filialapotekets självständighet, utbildningsvillig och delar med sig av information, arbete med byte av datasystem, kartläggning av kundernas behov, verksamhet i enlighet med apotekets värden, främjande av kedjans handlingssätt och mål, satsningar på arbetsgemenskapens välbefinnande •Också många individuella egenskaper hos dem som fick del av potten, aktivitet, intitiativförmåga, engagemang, resultat, självständigt arbete •Dessutom många motiveringar för jämn fördelning 11

12 Alatunniste Användning av fördelningskriterier 2011 och 2012 (% och antal av svarande) n = 332, (311) A: Diskussion mellan apotekare och arbetstagare, apotekarens beslut B: Förhandlingar mellan apotekaren och förtroendemannen 84 227 76 256 %

13 Alatunniste Beslut om fördelningsgrunderna (% och antal av svarande) n = 271, (234) 13 % 92 149 30 147 65 22

14 Alatunniste Beslut om vem som får del av potten (% och antal av svarande) n = 272, (234) 14 % 175 59 38 157 54 23

15 Alatunniste Beslut om beloppet (% och antal av svarande) n = 270, (233) 15 % 163 42 65 164 27 42

16 Alatunniste Förtroendemannen gav förslag till apotekaren (% och antal av svarande, flera val möjliga) n = 214, (189) 110 103 147 49 89 84 135 44 %

17 Alatunniste Hur samarbetet löpte mellan apotekaren och förtroendemannen/ kontaktpersonen/personalen (% och antal av svarande) n = 271, (232) 17 % 232 23 8 1 203 23 4 1 1

18 Alatunniste Hur samarbetet löpte enligt apotekarens åsikt mellan förtroendemannen och den farmaceutiska personalen (% och antal svarande) n = 264, (229) 18 % 193 48 18 4 1 164 43 20 2 0

19 Alatunniste Apotekspotten är ett bra sätt att höja lönen i fortsättningen (% och antal av svarande) n = 333, (313) 67 105 84 65 12 66 113 72 54 8 %

20 Alatunniste Hur stor skulle en lämplig andel för apotekspotten vara av den totala höjningen följande gång (% och andel av svarande ) n = 339, (315) JKK 7/201120 % 91 61 49 6 6 70 56 92 47 33 6 2 70 65

21 Alatunniste Kommentarer, erfarenheter och utvecklingsförslag sammandrag av de fria svaren, 112 st (33,5 % av svaren) •Ett bra sätt att få personalen att utbilda sig, specialisera sig och till bättre kundbetjäning. Svårare att förverkliga i ett litet apotek, men i alla fall möjligt •Vi går i rätt riktning. Arbetstagarna har inte heller klagat •Svårt att göra skillnader i en liten arbetsgemenskap, svårt att tillämpa •Försämrar apotekets vi-anda •Cirka 20 av dem som svarade föreslår att potten slopas •Första gången kom förtroendemannen med sin åsikt, ville ha ett roterande system som jag inte gick med på •Jag hade gärna skjutit fram fördelningen av potten till en tidpunkt då alla var i arbete normalt •Ska lönen alltid stiga över den generella höjningen? Befinner sig den farmaceutiska personalen fortfarande i en lönegrop? •Lämpligt vore att potten fördelas vart tredje år •Provisorns roll är problematisk: lönen inräknas i potten men farmaceuterna vill inte att provisorn får något 21

22 Alatunniste Kommentarer, erfarenheter och utvecklingsförslag sammandrag av de fria svaren, 112 st (33,5 % av svaren) •Man ska vara ute i tid i frågan, så att man kan motivera strategin och personalhandlingarna målinriktat •Den generella höjningen kunde minskas och apotekspotten bli en större andel •Ett utmärkt sätt att skilja ”agnarna från vetet”. De normala lönehöjningarna är orättvisa, kommer som stekta sparvar i munnen, också om arbetstagarna är ineffektiva •Potten är bra men inte problemfri. Jag anser det vara bra att apotekaren har möjlighet att påverka lönen också inom ramen för kollektivavtalet. Det stöder ledarskapet genom att göra det möjligt att fästa uppmärksamhet vid frågor som för tillfället är aktuella •Det egna bonussystemet bättre, eftersom det inte inräknas i lönen i fortsättningen och man kan också låt bli att dela ut bonus •Efter en trög början har systemet antagits av den farmaceutiska personalen. Attityden gentemot arbeter är energiskare när man har förstått att arbetsinsatsen uppföljs på ett konstruktivt sätt. Utveckling: så ”fria händer” som möjligt i detta skede => kvarstår som redskap för lokala avtal och ledarskap behövliga element för framgång 22

23 Alatunniste Kommentarer, erfarenheter och utvecklingsförslag sammandrag av de fria svaren, 112 st (33,5 % av svaren) •Ett bra sätt att jämna ut ofta oförtjänta löneskillnader mellan ung och gammal personal •Potterna ges ofta lätt till samma personer. Genom val av fördelningsgrund kan man dock lätt styra fördelningen •Hos oss löpte det här bra. Vi använde poängsättning, 4-6 kriterier per fördelningsgrund. Alla bedömde de andra. Man kunde också ge verbal bedömning. Alla returnerade poängsättningen. Apotekaren utvecklade detta för att underlätta bedömningen. •Redan på sommar tillfrågades personalen vilka bedömningsgrunder som ska användas. Två valdes och man kom överens om att högst ½ får del av potten. Var och en föreslog med motivering vem som skulle få del av potten i ett slutet kuvert. Apotekaren och förtroendemannen öppnade kuverten och förhandlade om vilka som fick del av potten och hur mycket. •Därtill förslag om sänkta löner och 0-linje 23


Ladda ner ppt "Alatunniste APOTEKSPOTTEN FÖR FARMACEUTISK PERSONAL 2011 OCH 2012 Jukka Koskipirtti 1."

Liknande presentationer


Google-annonser