Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Quizz.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Quizz."— Presentationens avskrift:

1 quizz

2 Det finns många sätt att behandla hypertoni
Det finns många sätt att behandla hypertoni. Men två av dessa är inte anti-hypertoni-LM. vilka? Diuretika ACE-hämmare AT-agonister Hydralazin Klorpromazin Ca2+kanalblockerare Centralt verkande sympatikushämmare Hepariner Neuroleptikum Antikoagulation

3 När diuretika används kickar RAAS igång. Hur undviker man detta?
ACE-hämmare eller ARB

4 Beta-blockerarna sänker HMV (genom att säkna både CO och frekvensen) Men vilken är troligen den viktigaste farmakologiska effekten? Reninsektretionen sänks Aldosteronsekretionen sänks Angiotensin II hämmas i njuren

5 När en person med hjärtsvikt ska behandlas för hypertoni bör man ta det försiktigt med beta-blockerare Sant Falskt Patienter med hjärtarytmi, hjärtsvikt och astma/KOL, ska man vara försiktig med att ge betablockerare till. Men det handlar inte om ’totalförbud’.

6 Hur verkar doxazosin? Selektiv beta-1-antagonist
Oselektiv beta-antagonist Alfa-1-antagonist Alfareceptor-antagonisterna var en stor grupp förr, men inte numer.

7 Beta-atagonisternas biverkningar är
Till ”lyxproblemen” hör sömnstörningar, kalla extremiteter, och kontraindikationerna Många

8 Nämn två typsubstanser bland betablockerarna. Först en oselektiv
Propanolol Metoprolol ..och sen en beta-1-selektiv

9 Alfa-1-antagonisten doxazosin har dock några biverkningar, vilka?
Hosta, hypergonadotrop sedering Nedstämdhet, somnolens Yrsel, ortostatism

10 Nämn någon (partiell) kontraindikation för beta-blockerare.
Insulinberoende diabetes pga svårt att mobilisera gulkos vid hypoglykemi Hj. svikt = Hj insuffiens pga kontraktionskraften  Hj. Arytmi pga. frekvensen  och AV-överledningstiden  Astma / KOL pga glattmuskelkontraktion även vid beta-1

11 Vilken grupp tillhör metyldopa?
Centralverkande sympatikushämmare Beta-2-blockerare Alfa-1-agonister

12 Vilket preparat går Göran på? (baserat på biverkningsanalys)
Metyldopa (centralverkande sympatikushämmare) Propanolol (beta-receptorblockare) Hydralazin (okänd verkn.mekanism) Metyldopa har huvudvärk, impotens, minskad libido och munntorrhet som vanliga biverkningar. Även mardrömmar och depressioner är vanliga.

13 Metyldopa omvandlas i cellerna till met. dopamin och vidare till met
Metyldopa omvandlas i cellerna till met.dopamin och vidare till met.NA. I vilket autonomt nervsystem är NA involverat? Sympatiska Parasympatiska metylNA kommer att finnas i vesiklar i sympatikusneuronen och när den frisätts fungera som alfa-2-R-agonist. Kom ihåg att alfa-2 är en autoreceptor, så en ökad NA-frisättning leder till minskad NA-produktion/frisättning.

14 Klonidin är agonist till 2 av dessa. Vilka?
α2 β2 I2

15 Fast Moxonidin är agonist till bara en av dessa. Vilken?
α1 β1 I1 I = imidazolin

16 I denna sista LM-grupp finns de två huvuddelar – de kärlselektiva och de hjärtselektiva (även kallade oselektiva). Vad heter gruppen? Ca2+kanalblockerare Ca2+agonister Ca2+komplexbildare


Ladda ner ppt "Quizz."

Liknande presentationer


Google-annonser