Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cytostatika.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cytostatika."— Presentationens avskrift:

1 Cytostatika

2 Denna quizz är så sjukt jävla välgjord att nästan alla preparatnamn är länkade till FASS.se Om man exempelvisklickar på Cytarabin så kommer man till den FASS-sidan. Denna quizz är dedikerad till barnen i Italien. Totalt XX frågor

3 Antimetaboliterna 5-fluorourasil och Cytarabin ska efterlikna en grupp nuk.syror vilken?
Pyremidinerna Purinerna Seychellerna

4 Vilket enzym hämmas av Metotrexat?
TOPO-1 TOPO-2 Dihydrofolsyrareduktas

5 toxiskt normalt Metotrexat blir toxiskt om det bryts ner för långsamt av patienten. Vilken antidot ger man då? Folsyra Pantotensyra Niacin

6 Detta ickeklassiska alkylerande medel används mot testiscancer och ovariecancer.
Cisplatin Karboplatin Transferin

7 Hur många bultar finns i Ölandsbron? (enl Wikipedia)
64 300

8 Vad kallas denna cytostatikagrupp?
Klassiska alkylerare Ickeklassiska alkylerare Taxaner

9 Taxanerna Paklitaxel och Docetaxel är extra bra mot en av dessa cancerformer. Vilken?
Leucemi Bröstcancer Lungcancer

10 TOPO-2-isomerashämmarna har en gemensam ändelse på preparatnamnen
TOPO-2-isomerashämmarna har en gemensam ändelse på preparatnamnen. Vilken? -alizidin -taxel -rubicin

11 Vad används Imatinibmesilat till?
Kronisk myeloisk leukemi Kronisk obstruktiv leukemi Kronisk dimeriserad leukemi

12 Vad används Imatinibmesilat till?
Kronisk myeloisk leukemi Kronisk obstruktiv leukemi Kronisk dimeriserad leukemi

13 Vad används Imatinibmesilat till?
Kronisk myeloisk leukemi Kronisk obstruktiv leukemi Kronisk dimeriserad leukemi

14 Vilket LM används till Reumatisk Artrit, leukemi och sarkom
Docetaxel Epirubicin Metotrexat

15 Vad kallas en sån här struktur där två proteiner sitter ihop med varandra
DIMER

16 Slutligen vilken farmakologisk terapi är bäst vid cytostatikabehandling
Monoterapi med 99,99%-igt effektiv cytostatika Kombinationsterapi Höga doser Metotrexat + Morfin


Ladda ner ppt "Cytostatika."

Liknande presentationer


Google-annonser