Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målbeskrivning Allmänmedicin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målbeskrivning Allmänmedicin"— Presentationens avskrift:

1 Målbeskrivning Allmänmedicin
Allmänmedicin är en medicinsk specialitet som har sin tyngdpunkt i mötet med patienten. Specialiteten innefattar kompetensen att möta människor i alla åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem samt att självständigt bedöma och behandla dessa, också de upplevelser och besvär som inte orsakas av definierbar sjukdom.  I det allmänmedicinska specialistarbetet ska man också under lång tid kunna följa en individs olika hälsoproblem och i bedömningen av dessa kunna väga in personens hela livssituation.

2 KONTINUITET TYDLIGT, AVGRÄNSAT UPPDRAG TILLGÄNGLIGHET

3 Socialstyrelserapport 1999:19
” Allmänmedicinens bidrag till effektiv resursanvändning i hälso- och sjukvården”

4 Vinster med kontiniuitet
Vinster med kontiniuitet. Från Barbara Starfield (bygger på litteraturgenomgång från flera länder) Kont till person/läkare Kont mottagning Bättre förståelse för problem Säkrare diagnos Bättre med att hålla tider Bättre följsamhet till givna råd Färre sjukhusinläggningar Lägre kostnader Fungerande prevention (viss) Ökad tillfredställelse

5 Kostnader sjukvården 33% lägre sjukvårdskostnader för de personer som vänder sig till primärvårdsläkare jfr med de som vänder sig direkt till organ specialist Franks o Friscella 1998 Sjukdomsepisoder som började hos egen primärvårdsläkare var i genomsnitt 53 % billigare än de som började hos en annan läkare Start på akutmottagningen var 4 gånger så dyrt. Forrest och Starfield 1998

6 KONTINUITET TYDLIGT, AVGRÄNSAT UPPDRAG TILLGÄNGLIGHET

7 In hospitals, diseases stay and patients come and go; in general practice, patients stay and diseases come and go. Iona Heath

8 Läkarbristöverskottet
I Sverige läkare på 324 inv I Norrbotten 1 läkare på 431 inv I Sverige specialist i allmänmedicin på 1837 inv* I Norrbotten 1 specialist i allmänmedicin/2450 inv * tyvärr är inte alla verksamma som distriktsläkare

9 Norrbotten I Norrbotten finns enligt våra beräkningar 151 distriktsläkare i primärvården men bara 102 om man räknar om det till heltid Våren 2008 saknade Norrbottningar en egen distriktsläkare Om alla Norrbottningar skulle få ha sin egen distriktsläkare så skulle det krävas ca heltidsarbetande doktorer

10 Egenvård - sjukvård 1000 inv- 500 friska- 350 egenvård - 150allmänmed
Egenvård - sjukvård 1000 inv- 500 friska- 350 egenvård - 150allmänmed sjukhus - 2 region

11 7 Norska teser för allmänmedicin
VÄRNA LÄKARPATIENTRELATIONEN GÖR DET VIKTIGASTE GE MEST TILL DE SOM HAR STÖRST BEHOV ANVÄND ORD SOM FRÄMJAR HÄLSA SATSA PÅ FORTBILDNING, FORSKNING OCH UTVECKLING AV ÄMNET ALLMÄNMEDICIN BESKRIV ERFARENHETER FRÅN PRAKTIKEN TA MAKTEN!!!!

12


Ladda ner ppt "Målbeskrivning Allmänmedicin"

Liknande presentationer


Google-annonser