Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upplever allmänläkare inflytande över sin arbetssituation?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upplever allmänläkare inflytande över sin arbetssituation?"— Presentationens avskrift:

1

2 Upplever allmänläkare inflytande över sin arbetssituation?
En kvalitativ intervjustudie Sonja Holmquist ST-läkare Gröndals vårdcentral Handledare Sonja Modin Spec. Allmänmedicin, Med.dr. Stuvsta vårdcentral,

3 Syfte Utforska några allmänläkares upplevelse av inflytande över sin vardag genom att identifiera faktorer som gynnar känslan av inflytande och kontroll över arbetssituationen och faktorer som hindrar detta

4 Metod Semistrukturerade intervjuer med fyra allmänläkare
Kvalitativ innehållsanalys Faktorer identifierades och sorterades i kategorier

5 Faktorer som påverkade upplevelse av inflytande över arbetssituationen
Läkaren som individ – personliga faktorer Läkarens arbetsuppgifter Samarbetet på vårdcentralen Faktorer i mötet med patienten Externa faktorer

6 Läkaren som individ – personliga faktorer Samarbetet på vårdcentralen
Läkarens arbetsuppgifter Vara styrd av sina arbetsuppgifter Att styra över sina arbetsuppgifter Samarbetet på vårdcentralen Läkarkollegor Andra yrkesgrupper Vårdcentralens ledning Faktorer i mötet med patienten Externa faktorer Effekt av politiska beslut Andra specialiteter Försäkringskassan

7 Slutsats Allmänläkarens breda uppdrag
Möten med patienter och samarbete med många aktörer Svårigheter att begränsa uppdrag Positivt med god kommunikation och rimliga krav Politiska beslut har stor inverkan Läkare vill göra medicinska uppgifter Flera viktiga frågor för vidare forskning

8

9


Ladda ner ppt "Upplever allmänläkare inflytande över sin arbetssituation?"

Liknande presentationer


Google-annonser